Dienstleistungen - 429168-2019

12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Produktion von Fernsehsendungen

2019/S 176-429168

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rozhlas a televízia Slovenska
Nationale Identifikationsnummer: 47232480
Postanschrift: Mlynská dolina
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 845 45
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Michaela Šimunová
E-Mail: michaela.simunova@rtvs.sk
Telefon: +421 260611030

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rtvs.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Činnosť rozhlasu a televízie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy

Referenznummer der Bekanntmachung: 000007/250000/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
92221000 Produktion von Fernsehsendungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov, potrebných pre výrobu elektrickej energie, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie napájania technologických zariadení (prenosový voz, svetelný park, scénické efekty, veľkoplošné obrazovky, LED steny) podľa potreby a zadania verejného obstarávateľa. Zabezpečenie napájania bude buď trvalé pri nedostupnosti verejnej elektrickej siete prípadne nedostatočného výkonu verejnej elektrickej siete, alebo ako záloha pre prípad výpadku napájania z verejnej elektrickej siete. Súčasťou poskytovanej služby musí byť technická obsluha zariadenia (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 150-369977
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky na vyššie uvedený predmet zákazky podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie: V lehote na predkladanie ponúk do 3.9.2019 do 13.00 hod. bola verejnému obstarávateľovi doručená iba jedna ponuka. Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom verejného obstarávania bolo uzatvorenie Rámcovej dohody s viacerými úspešnými uchádzačmi, tým, že bola predložená iba 1 ponuka, nie je možné dodržať postup podľa § 83 ods. 5 písm. c) zákona, tak ako bolo uvedené v časti E. Obchodné podmienky verejného obstarávateľa. Rovnako nie je možné predloženú cenovú ponuku porovnať s ostatnými a vyhodnotiť hospodárnosť predloženej ponuky, teda nie je možné zaručiť, že by bol dodržaný princíp hospodárnosti a efektívnosti podľa § 10 ods. 2 zákona.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019