Dienstleistungen - 430017-2022

05/08/2022    S150

Česko-Praha: Instalace a montáž rozhlasových, televizních a audiovizuálních přístrojů

2022/S 150-430017

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 135-385536)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Obecní dům, a.s.
Národní identifikační číslo: 27251918
Poštovní adresa: náměstí Republiky 1090/5
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Ježek
E-mail: vjezek@obecnidum.cz
Tel.: +420 222002119
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.obecnidum.cz/
Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/profily/obecnidum

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výběr dodavatele expozice Obecního domu

II.1.2)Hlavní kód CPV
51310000 Instalace a montáž rozhlasových, televizních a audiovizuálních přístrojů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby a související dodávky spočívající v kompletní dodávce nové expozice v prostoru objektu Obecního domu, tzn. dodávka samotné expozice, dodávka multimediálního vybavení expozice včetně digitálního obsahu. Jedná se především o projekční techniku, osvětlení, hardware a software.

Expozice bude konkretizovat a definovat fungování celého prostoru, a to včetně definice jednotlivých zastavení a jejich obsahu. Expozice je určená široké veřejnosti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 135-385536

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 17/08/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 24/08/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 17/08/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 24/08/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 došlo k přiměřenému posunutí konce lhůty pro podávání nabídek a to na 24.8.2022 v 10:00 hodin.

S ohledem na podávání nabídek pouze v elektronické podobě, otevírání obálek s nabídkami se bude konat bez přítomnosti účastníků. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.