Lieferungen - 430627-2022

05/08/2022    S150

România-Pitești: Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

2022/S 150-430627

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: PUBLITRANS 2000 S.A.
Număr naţional de înregistrare: 13008995
Adresă: Strada: Depozitelor, nr. 2L
Localitate: Pitesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110129
Țară: România
Persoană de contact: DANIELA TOROK
E-mail: torok.daniela@publitrans2000.ro
Telefon: +40 248213573
Fax: +40 248213577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.publitrans2000.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru furnizare piese de schimb pentru autobuze

Număr de referinţă: 13008995_2022_PAAPD1326541
II.1.2)Cod CPV principal
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare piese de schimb pentru autobuze care se va încheia cu mai mulți operatori, fără reluarea competiției, respectiv cu primii doi ofertanţi în ordinea crescătoare a preţurilor ofertate, declarati castigatori, pentru fiecare lot din cele 17 si in baza caruia se vor semna contractele subsecvente de furnizare piese de schimb. În situaţia în care primul ofertant din clasament, respectiv primul promitent-furnizor, nu va putea răspunde solicitării entităţii contractante de atribuire a unui contract subsecvent, în perioada de valabilitate a acordului-cadru, refuzând semnarea acestuia, entitatea contractantă va solicita semnarea contractului subsecvent promitentului-furnizor clasat pe următorul loc în clasamentul în baza căruia se vor încheia acordurile-cadru. Contractele subsecvente vor fi atribuite anual si de cate ori va fi necesar. Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru si pentru cel mai mare contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini. Cantităţile menţionate sunt estimative şi achizitorul nu se angajează la achiziţionarea acestora. În acest sens, achizitorul îşi rezervă dreptul ca unele produse să fie achiziţionate peste cantitatea maximă estimată prevazută în acordul cadru, iar altele să fie achiziţionate în cantităţi mai mici decât cantitatea minimă estimată sau să nu fie achiziţionate deloc. Contractele subsecvente nu vor prevedea cantităţi de produse, ci doar o valoare totală şi se vor derula pe bază de comenzi, emise conform nevoii de consum a achizitorului. Perioada de valabilitate este de 24 luni pentru acordul cadru si de pâna la 12 luni pentru fiecare contract subsecvent, in functie de necesitati. Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte este de: 83.700 lei pentru lotul nr.1; 146.600 lei pentru lotul nr.2; 255.200 lei pentru lotul nr.3, 90.600 lei pentru lotul nr.4, 151.800 lei pentru lotul nr.5, 338.300 lei pentru lotul nr.6, 77.000 lei pentru lotul nr.7, 200.900 lei pentru lotul nr.8, 630.500 lei pentru lotul nr.9, 285.800 lei pentru lotul nr.10, 74.000 lei pentru lotul nr.11, 60.300 lei pentru lotul nr.12, 32.200 lei pentru lotul nr.13, 12.000 lei pentru lotul nr.14, 9.700 lei pentru lotul nr.15, 71.300 lei pentru lotul nr.16, 5.130 lei pentru lotul nr.17.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 2 976 306.44 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb - cutie viteze Solaris

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb - cutie viteze Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb - cutie viteze Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 1.466 lei pentru lotul nr.2, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.2, care este de 146.600 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb motor, sisteme alimentare si frânare MAZ 103

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb motor, sisteme alimentare si frânare MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb motor, sisteme alimentare si frânare MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 322 lei pentru lotul nr.13, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.13, care este de 32.200 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Geamuri MAZ 103

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Geamuri MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Geamuri MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 97 lei pentru lotul nr.15, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.15, care este de 9.700 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb diverse Solaris

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb diverse Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb diverse Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 2.552 lei pentru lotul nr.3, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.3, care este de 255.200 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb etrier Solaris

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb etrier Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb etrier Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 51 lei pentru lotul nr.17, reprezentând mai putin de 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.17, care este de 5.130 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb diverse MAZ 103

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb diverse MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb diverse MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 740 lei pentru lotul nr.11, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.11, care este de 74.000 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb motor, sistem direcție si suspensie Solaris

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb motor, sistem direcție si suspensie Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb motor, sistem direcție si suspensie Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 3.383 lei pentru lotul nr.6, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.6, care este de 338.300 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acumulatori auto

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acumulatori auto, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Acumulatori auto. Valoarea garanţiei de participare este de 713 lei pentru lotul nr.16, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.16, care este de 71.300 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sisteme direcție, transmisie si suspensie MAZ 103

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sisteme direcție, transmisie si suspensie MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sisteme direcție, transmisie si suspensie MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 603 lei pentru lotul nr.12, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.12, care este de 60.300 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb – sistem climatizare Solaris

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb – sistem climatizare Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb – sistem climatizare Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 770 lei pentru lotul nr.7, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.7, care este de 77.000 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb - caroserie Solaris

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb - caroserie Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb - caroserie Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 837 lei pentru lotul nr.1, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.1, care este de 83.700 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sistem alimentare, furtunuri turbocompresor Solaris

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sistem alimentare, furtunuri turbocompresor Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sistem alimentare, furtunuri turbocompresor Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 2.858 lei pentru lotul nr.10, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.10, care este de 285.800 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sistem video si sistem informare calatori Solaris

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sistem video si sistem informare calatori Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sistem video si sistem informare calatori Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 2.009 lei pentru lotul nr.8, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.8, care este de 200.900 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sistem electric MAZ 103

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sistem electric MAZ 103, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sistem electric MAZ 103. Valoarea garanţiei de participare este de 120 lei pentru lotul nr.14, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.14, care este de 12.000 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb – sistem electric Solaris

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb – sistem electric Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb – sistem electric Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 906 lei pentru lotul nr.4, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.4, care este de 90.600 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb – sistem frânare si punte fata Solaris

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb – sistem frânare si punte fata Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb – sistem frânare si punte fata Solaris.Valoarea garanţiei de participare este de 1.518 lei pentru lotul nr.5, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.5, care este de 151.800 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb sisteme de admisie si de evacuare Solaris

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. Piteşti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese de schimb sisteme de admisie si de evacuare Solaris, conform datelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Piese de schimb sisteme de admisie si de evacuare Solaris. Valoarea garanţiei de participare este de 6.305 lei pentru lotul nr.9, reprezentând 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului nr.9, care este de 630.500 lei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 046-120669
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 13
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 15
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 11
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 12
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 8
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 14
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5359
Lot nr.: 2
Titlu:

Piese de schimb - cutie viteze Solaris

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURBO POWERTRAIN TECHNOLOGY
Număr naţional de înregistrare: RO 35756199
Adresă: Strada ITALIA, Nr. 1-7
Localitate: Chiajna
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 77040
Țară: România
E-mail: plamen.vitanov@tpt.bg
Telefon: +35 9883744222
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 234 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 170 568.69 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5356/5358
Lot nr.: 4
Titlu:

Piese de schimb – sistem electric Solaris

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC MEC-DIESEL SEE SRL
Număr naţional de înregistrare: 35372791
Adresă: Strada Aleea Maria Laura, Nr.2-8, Hala E,Etajul 1, Biroul , Nr. 10
Localitate: Dragomiresti-Deal
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077040
Țară: România
E-mail: ovidiu.moldovan@mecdiesel.ro
Telefon: +40 749037961
Fax: +40 212026019
Adresă internet: www.mecdiesel.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ICOM TRADING & CONSULTING SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30819946
Adresă: Strada Coresi Diaconul, Nr. 32
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310250
Țară: România
E-mail: icom.cosmin@gmail.com
Telefon: +40 726222722
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 172 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 130 933.75 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5353/5354
Lot nr.: 17
Titlu:

Piese de schimb etrier Solaris

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CALVET PROD S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO17080144
Adresă: Strada Principala, Nr. 525
Localitate: Blejoi
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100126
Țară: România
E-mail: calvet_prod@yahoo.com
Telefon: +40 0720044536
Fax: +40 0344103625
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALPIR AUTO 1980
Număr naţional de înregistrare: RO22220376
Adresă: Strada Razboieni, Nr. -
Localitate: Pitesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110252
Țară: România
E-mail: alpirauto1980@yahoo.com
Telefon: +40 723986673
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5356
Lot nr.: 1
Titlu:

Piese de schimb - caroserie Solaris

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ICOM TRADING & CONSULTING SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30819946
Adresă: Strada Coresi Diaconul, Nr. 32
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310250
Țară: România
E-mail: icom.cosmin@gmail.com
Telefon: +40 726222722
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 133 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 101 543.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5354/5358
Lot nr.: 3
Titlu:

Piese de schimb diverse Solaris

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC MEC-DIESEL SEE SRL
Număr naţional de înregistrare: 35372791
Adresă: Strada Aleea Maria Laura, Nr.2-8, Hala E,Etajul 1, Biroul , Nr. 10
Localitate: Dragomiresti-Deal
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077040
Țară: România
E-mail: ovidiu.moldovan@mecdiesel.ro
Telefon: +40 749037961
Fax: +40 212026019
Adresă internet: www.mecdiesel.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CALVET PROD S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO17080144
Adresă: Strada Principala, Nr. 525
Localitate: Blejoi
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100126
Țară: România
E-mail: calvet_prod@yahoo.com
Telefon: +40 0720044536
Fax: +40 0344103625
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 607 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 377 706.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5354/5356
Lot nr.: 7
Titlu:

Piese de schimb – sistem climatizare Solaris

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 13
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 13
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 13
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CALVET PROD S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO17080144
Adresă: Strada Principala, Nr. 525
Localitate: Blejoi
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100126
Țară: România
E-mail: calvet_prod@yahoo.com
Telefon: +40 0720044536
Fax: +40 0344103625
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ICOM TRADING & CONSULTING SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30819946
Adresă: Strada Coresi Diaconul, Nr. 32
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310250
Țară: România
E-mail: icom.cosmin@gmail.com
Telefon: +40 726222722
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 602 700.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 186 955.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. - Oficiul juridic
Adresă: Str. Depozitelor, Nr.2L
Localitate: Pitesti
Cod poștal: 110129
Țară: România
E-mail: office@publitrans2000.ro
Telefon: +40 248213573
Fax: +40 248213577
Adresă internet: http://www.publitrans2000.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022