Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 430762-2022

05/08/2022    S150

România-Cluj-Napoca: Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

2022/S 150-430762

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO14476722
Adresă: Strada: Măcelaru Ilie, nr. 28A, Sector: -, Judet: Cluj ; PL Brasov, str. Pictor Stefan Luchian , nr.25, bl.33. cam 403, et. 4
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400380
Țară: România
Persoană de contact: CECILIA MIRELA PALADE
E-mail: mariana.corneanu@distributie-energie.ro
Telefon: +40 268305598
Fax: +40 0264205998
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.distributie-energie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica

Număr de referinţă: RO14476722 - 2022
II.1.2)Cod CPV principal
71323100 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie de Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica, conform cantitatilor precizate in Caietul de Sarcini, reprezentand servicii de proiectare care vin in completarea lucrarilor de proiectare cu forte proprii.

Valoarea minima a acordului cadru = 54.400,00 lei; valoarea maxima a acordului cadru = 3.000.000,00 lei.

Impartite astfel:

LOT 1 - minim 27.200 lei – maxim 1.500.000 lei

LOT 2 - minim 27.200 lei – maxim 1.500.000 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent nu va depasi 250.000,00 lei fara TVA – LOT 1; 250.000,00 lei fara TVA – LOT 2

Se va incheia Acord Cadru cu un operator economic pe fiecare lot in parte.

Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel putin 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis in a 13-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica zona MN

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71323100 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

DEER SA - zona Muntenia Nord (judetele Braila, Buzau, Dambovita, Galati, Prahova, Vrancea)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica zona MN impartite in:

- Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica zona MN - minim 1000 OPM (ore proiectant mediu) si maxim 81395 OPM

- Ridicari topografice – zona MN - minim 10 km si maxim 100 km

Cantitatile sunt estimate pe durata intregului acord –cadru.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent nu va depasi 250.000,00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctaj tehnic -Durata serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice de proiectare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica zona TS

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71323100 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

DEER SA - zona Transilvania Sud (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica zona TS impartite in:

- Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica zona TS - minim 1000 OPM (ore proiectant mediu) si maxim 81395 OPM

- Ridicari topografice – zona TS - minim 10 km si maxim 100 km

Cantitatile sunt estimate pe durata intregului acord –cadru.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent nu va depasi 250.000,00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctaj tehnic -Durata serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice de proiectare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 122-348314
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departament Juridic TS
Adresă: str. Ilie Macelaru, nr 28A- punct de lucru Brasov: str.Pictor Luchian nr.25
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400512
Țară: România
E-mail: office@distributie-energie.ro
Telefon: +40 268305999
Fax: +40 268305004
Adresă internet: www.distributie-energie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2022