Dienstleistungen - 430827-2022

05/08/2022    S150

Sverige-Västerås: Snöröjning

2022/S 150-430827

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Svealandstrafiken AB
Nationellt registreringsnummer: 556555-3350
Postadress: Retortgatan 7
Ort: VÄSTERÅS
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 72130
Land: Sverige
Kontaktperson: Petra Schandersson
E-post: petra.schandersson@svealandstrafiken.se
Telefon: +46 704171956
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.svealandstrafiken.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Snöröjning och halkbekämpning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Snöröjning och halkbekämpning

Referensnummer: SVEA220072
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, nedan kallad Köparen, välkomnar intresserade anbudsgivare, nedan kallad Leverantör/-en, att lämna anbud i upphandling avseende Snöröjning och halkbekämpning.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Svealandstrafiken AB ansvarar på uppdrag från Kollektivtrafikmyndigheterna i Region Västmanland och Region Örebro Län för att utföra linjetrafik och viss skoltrafik i respektive län. Köparen utför detta främst i egen regi men också via upphandlad trafik. Köparen finns idag representerade i Västerås, Örebro, Odensbacken, Lindesberg, Fagersta, Köping, Askersund, Laxå och Sala.

From december 2022 är Svealandstrafiken även representerade i den linjelagda kollektivtrafiken i de norra länsdelarna av Örebro län, omfattande kommunerna Nora och Hällefors.

Mer information om köparen finns på www.svealandstrafiken.se .

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 11 140 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
14210000 Grus, sand, krossad sten och ballast
14212000 Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast
15981310 Is
15981320 Snö
45233141 Väghållning
90630000 Isröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Örebro

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, nedan kallad Köparen, välkomnar intresserade anbudsgivare, nedan kallad Leverantör/-en, att lämna anbud i upphandling avseende Snöröjning och halkbekämpning.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Svealandstrafiken AB ansvarar på uppdrag från Kollektivtrafikmyndigheterna i Region Västmanland och Region Örebro Län för att utföra linjetrafik och viss skoltrafik i respektive län. Köparen utför detta främst i egen regi men också via upphandlad trafik. Köparen finns idag representerade i Västerås, Örebro, Odensbacken, Lindesberg, Fagersta, Köping, Askersund, Laxå och Sala.

From december 2022 är Svealandstrafiken även representerade i den linjelagda kollektivtrafiken i de norra länsdelarna av Örebro län, omfattande kommunerna Nora och Hällefors.

Mer information om köparen finns på www.svealandstrafiken.se .

Vi ser fram emot ert anbud!

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 093-257812
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mellansvenska Logistiktransporter AB
Nationellt registreringsnummer: 556617-1210
Postadress: Box 377
Ort: UPPSALA
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 75106
Land: Sverige
E-post: klas.bergstrom@mltab.com
Internetadress: http://www.mltab.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Närkefrakt
Nationellt registreringsnummer: 769601-2207
Postadress: Transportgatan 4
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 701 11
Land: Sverige
E-post: robert.muckenhirn@narkefrakt.se
Internetadress: http://www.narkefrakt.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Maskinring Örebro Ek.För
Nationellt registreringsnummer: 716453-1639
Postadress: Skvadronvägen 11
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE12 Östra Mellansverige
Postnummer: 702 27
Land: Sverige
E-post: johanna.flodin@mrorebro.se
Internetadress: http://www.mrorebro.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: m4 gruppen Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556787-8318
Postadress: Kraftlinjegatan 14
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 721 36
Land: Sverige
E-post: lennart.lundberg@m4.se
Internetadress: http://www.m4.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltingsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/08/2022