Services - 430875-2022

05/08/2022    S150

Lituanie-Kaunas: Services de traitement des boues

2022/S 150-430875

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 130-371833)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys"
Numéro national d'identification: 132751369
Adresse postale: Aukštaičių g. 43
Ville: Kaunas
Code NUTS: LT Lietuva
Code postal: 44158
Pays: Lituanie
Point(s) de contact: Audronė Butvidaitė
Courriel: audrone.butvidaite@kaunovandenys.lt
Téléphone: +370 37301737
Fax: +370 37301800
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kaunovandenys.eu
Adresse du profil d’acheteur: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5691

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sausinto dumblo utilizavimo paslaugos

II.1.2)Code CPV principal
90513800 Services de traitement des boues
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Sausinto dumblo utilizavimo paslaugos

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/08/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 130-371833

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Au lieu de:
Date: 05/08/2022
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 09/08/2022
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Au lieu de:
Date: 05/08/2022
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 09/08/2022
Heure locale: 09:45
Numéro de section: III.1.6)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Reikalaujami užstatai ir garantijos
Au lieu de:

Tiekėjai turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą per 5 (penkias) darbo dienas (esant motyvuotam tiekėjo prašymui šis terminas gali būti pratęstas) po sutarties pasirašymo datos Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą ne mažesnį nei 10 ℅ sutarties vertės, kuris turi galioti visu sutarties laikotarpiu, pasibaigus galiojimui jį pratęsiant taip, kad sutarties pasirašymo garantas galiotų visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

Lire:

Tiekėjai preliminariosios sutarties įvykdymą užtikrina banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 000,00 Eur (Penki tūkstančiai eurų ir 0 ct).

VII.2)Autres informations complémentaires: