Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 430934-2022

Afficher la vue résumée

05/08/2022    S150

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2022/S 150-430934

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék
Postai cím: Markó u. 27.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
E-mail: veresst@birosag.hu
Telefon: +36 13546520
Fax: +36 13546059

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

A felhasználói oldal címe: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: igazságszolgáltatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
A Fővárosi Törvényszék szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületek élőerős személy-, és vagyonvédelmi feladatai
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 4: Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai
A teljesítés helye: Budapest

NUTS-kód HU110 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Az Ajánlatkérő szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületeiben élőerős személy-, és vagyonvédelmi feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- élőerős őrzés-védelem
- csomagvizsgáló röntgenberendezés működtetése
- fémkereső kapu működtetése
- kézi fémkereső működtetése
- vagyonvédelmi- jellegű kamerarendszer figyelése
- veszélyhelyzeti tervek működtetése
- felvonók veszélyhelyzeti felügyelete
- vagyonvédelmi, tűzvédelmi támadásjelző rendszerek éjszakai felügyelete
- épületen belüli járőrszolgálat
- robbantással történő fenyegetés kockázatát csökkentő intézkedés megtétele
- rendkívüli eseményekkel (pl. kiemelt tárgyalásokkal) kapcsolatos feladatok ellátása.
A csomagvizsgáló röntgenberendezéseket, a fémkereső kapukat és a kézi fémkeresőket az Ajánlatkérő biztosítja.
Az őrszolgálat ellátásához szükséges személyi felszerelés, egyenruházat biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79713000 Őrzési szolgáltatások

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 2036034000.00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Nettó rezsi óradíj (HUF-ban). Súlyszám 70
2. A részvételi felhívás M2.) pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 2 fő szakember alkalmassági követelményen (36 hónap) felüli többlet szakmai vezetői gyakorlata hónapjainak száma (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap vehető figyelembe 1 fő szakember esetében az alkalmassági feltételként előírt 36 hónapon felül, azaz mindösszesen 120 hónap). Súlyszám 10
3. A részvételi felhívás M3.) pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 10 fő szakember csomagvizsgáló röntgenberendezés üzemeltetésére vonatkozó alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli többlet szakmai gyakorlata hónapjainak összesített száma (10 fő szakember vonatkozásában minimum 0 hónap/fő, maximum 36 hó/fő mindösszesen 360 hó vehető figyelembe).. Súlyszám 20
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 070-187857 8.4.2022

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
20.7.2022
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: S-System Service Kft.
Postai cím: Kalászi köz 10/C
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1850940000.00 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
V.4) pont szerinti szerződés végleges összértéke opció nélküli értéket jelent.
Nyertes ajánlattevő középvállalkozás.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt. 142. § (3) – (4) bek-ben foglaltak szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
1.8.2022