Fournitures - 43290-2022

26/01/2022    S18

Tchéquie-Prague: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2022/S 018-043290

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Fakultní nemocnice Bulovka
Numéro national d'identification: 00064211
Adresse postale: Budínova 67/2
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 18081
Pays: Tchéquie
Courriel: zakazky@bulovka.cz
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bulovka.cz/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO DODÁVKY POTRAVIN A NÁPOJŮ

II.1.2)Code CPV principal
15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky potravin a nápojů pro Fakultní nemocnici Bulovka, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 706 375.50 CZK
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pečivo

Lot nº: kategorie 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
15811100 Pain
15812000 Pâtisserie et gâteaux
15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka pekárenských a cukrářských výrobků včetně trvanlivých výrobků, dále dodávka pekařských výrobků, pečiva a cukroví - slané pečivo (chléb, rohlíky, housky, bagety, veky aj.), sladké pečivo (koláče, vánočky, mazance, záviny, bábovky, makovce, loupáky, koblihy, briošky, buchty, muffiny, donuty aj.), a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mléčné výrobky

Lot nº: kategorie 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
15510000 Lait et crème fraîche
15540000 Fromages
15550000 Produits laitiers divers
15800000 Produits alimentaires divers
15871274 Pâtes à tartiner pour sandwichs
15871273 Mayonnaise
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka majonézy, pomazánek, sójových, bílkovinných a mléčných výrobků - sýry, jogurty, mléko, podmáslí, kefír, máslo, smetana, šlehačka aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Masné výrobky

Lot nº: kategorie 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15130000 Produits à base de viande
15131120 Charcuterie
15131134 Boudin noir et autres saucisses à base de sang
15131230 Salami
15131310 Pâté
15131410 Jambon
15894700 Épicerie fine
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka masných výrobků a lahůdek - šunka, salám, paštiky, párky, špekáčky, klobásy, jelítka, jaternice, tlačenky, škvarky, aspiky aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Drůbeží a králičí maso

Lot nº: kategorie 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15110000 Viande
15112000 Volaille
15112100 Volaille fraîche
15119100 Viande de lapin
15896000 Produits surgelés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka chlazeného a mrazeného drůbežího a králičího masa, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Hovězí maso

Lot nº: kategorie 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15110000 Viande
15110000 Viande
15896000 Produits surgelés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka hovězího masa, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Vepřové maso

Lot nº: kategorie 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15110000 Viande
15113000 Viande de porc
15131200 Viande séchée, salée, fumée ou assaisonnée
15896000 Produits surgelés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka vepřového masa, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zvěřina a jehněčí maso

Lot nº: kategorie 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15110000 Viande
15119300 Gibier
15896000 Produits surgelés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka zvěřiny a jehněčího masa, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ryby

Lot nº: kategorie 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15110000 Viande
15119600 Chair de poisson
15200000 Poisson préparé et conserves de poisson
15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka chlazeného a mrazeného rybího masa a produktů z něj, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Vnitřnosti

Lot nº: kategorie 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15110000 Viande
15119600 Chair de poisson
15200000 Poisson préparé et conserves de poisson
15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka chlazených i mražených vnitřností - drůbky, krůtí a vepř. játra aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ovoce

Lot nº: kategorie 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15300000 Fruits, légumes et produits connexes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka ovoce, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zelenina

Lot nº: kategorie 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15300000 Fruits, légumes et produits connexes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka čerstvé i upravené zeleniny, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mražená zelenina a ovoce

Lot nº: kategorie 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15896000 Produits surgelés
15555000 Crème glacée et produits similaires
15311000 Pommes de terre congelées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka mražené zeleniny, ovoce a hub, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mražené výrobky

Lot nº: kategorie 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15896000 Produits surgelés
15555000 Crème glacée et produits similaires
15311000 Pommes de terre congelées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka mražených výrobků - mražené polotovary, výrobky z brambor, zmrzlina, nanuky aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sterilované a konzervované potraviny

Lot nº: kategorie 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15330000 Fruits et légumes transformés
15331400 Légumes en conserve et/ou en boîte
15332400 Conserves de fruits
15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka sterilovaných a konzervovaných potravin - kompoty, zeleninové a rybí konzervy, sterilované houby, hořčice, kečup aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Koření a dochucovadla

Lot nº: kategorie 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15800000 Produits alimentaires divers
15870000 Condiments et assaisonnements
15872000 Herbes et épices
15871200 Sauces, condiments et assaisonnements composés
15890000 Produits alimentaires et produits secs divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka koření a dochucovadel - kořenící směsi, bylinky, sůl, ocet, omáčky, bujóny aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Těstoviny, luštěniny a obiloviny

Lot nº: kategorie 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15850000 Pâtes alimentaires
15331150 Légumes à cosse transformés
15613000 Produits à base de grains de céréales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka těstovin, luštěnin a obilovin, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Koloniál

Lot nº: kategorie 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15600000 Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés
15800000 Produits alimentaires divers
15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation
15831600 Miel
15312000 Produits à base de pommes de terre
15332200 Confitures et marmelades; gelées de fruits; purées et pâtes de fruits ou de fruits à coque
15332410 Fruits secs
15890000 Produits alimentaires et produits secs divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka smíšených potravin - mouka, cukr, med, džemy, výrobky pro pečení, sušené ovoce a ořechy, výrobky z obilovin aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bagety, sendviče a lahůdky

Lot nº: kategorie 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15800000 Produits alimentaires divers
15811500 Produits de panification préparés
15871274 Pâtes à tartiner pour sandwichs
15890000 Produits alimentaires et produits secs divers
15894700 Épicerie fine
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka baget, sendvičů a lahůdek, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cukrovinky a pochutiny

Lot nº: kategorie 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation
15840000 Cacao; chocolat et sucreries
15860000 Café, thé et produits connexes
15312000 Produits à base de pommes de terre
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka cukrovinek a pochutin - sušenky, čokoládové tyčinky, bonbóny, bramborové lupínky, káva, čaj aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zákusky a cukroví

Lot nº: kategorie 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
15812200 Gâteaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka zákusků a cukroví, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Tuky a kvasnice

Lot nº: kategorie 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15400000 Huiles et graisses animales ou végétales
15530000 Beurre
15898000 Levure
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka rostlinných a živočišných tuků, másla a kvasnic, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Nápoje

Lot nº: kategorie 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15860000 Café, thé et produits connexes
15980000 Boissons sans alcool
15320000 Jus de fruits et de légumes
15930000 Vins
15960000 Bière de malt
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka nápojů - minerální vody, ovocné šťávy, limonády, piva, vína aj. Dále je předmětem této kategorie dodávka kávy a čajů, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kojenecká strava

Lot nº: kategorie 23
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15884000 Aliments pour nourrissons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Lieu principal d'exécution:

Praha

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka dětské výživy - kojenecká mléka, kaše, příkrmy aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Vejce

Lot nº: kategorie 24
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03142500 Œufs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka vajec a vaječné melanž, a to v souladu se zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bezlepkové, bezlaktózové, sójové, nízkosacharidové a nízkobílkovinové produkty

Lot nº: kategorie 25
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15880000 Produits nutritionnels spéciaux
15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation
15893100 Préparations alimentaires
15894000 Produits alimentaires transformés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Bezlepkové, bezlaktózové, sójové, nízkosacharidové a nízkobílkovinové produkty.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Knedlíky

Lot nº: 26
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15894000 Produits alimentaires transformés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ01 Praha
Code NUTS: CZ02 Střední Čechy
Lieu principal d'exécution:

Praha a Lázně Toušeň, a to v souladu se zadávací dokumentací

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem této kategorie je dodávka hotových knedlíku (houskové, bramborové, karlovarské, plněné sladké a slané, aj…), a to v souladu se

zadávací dokumentací.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zadavatel upozorňuje, že předmětný dynamický nákupní systém není rozdělen na části dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozdělen celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 126-331503
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 054/2021-017
Lot nº: kategorie 23., 24. a 25.
Intitulé:

Kategorie č. 23 Kojenecká strava, Kategorie č. 24 Vejce, Kategorie č. 25 Bezlepkové, bezlaktózové, sojové, nízkosacharidové a nízkobílkovinové produkty

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ALIMPEX - Louny spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 26119773
Adresse postale: Českobrodská 1174
Ville: Praha
Code NUTS: CZ01 Praha
Code postal: 19800
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 576 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 12 420.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 054/2021-017
Lot nº: kategorie 23, 24, 25
Intitulé:

Kategorie č. 23 Kojenecká strava, Kategorie č. 24 Vejce, Kategorie č. 25 Bezlepkové, bezlaktózové, sojové, nízkosacharidové a nízkobílkovinové produkty

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JIP východočeská, a.s.
Numéro national d'identification: 27464822
Adresse postale: Hradišťská 407
Ville: Pardubice
Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Code postal: 53352
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 576 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 14 277.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 054/2021-17
Lot nº: kategorie 23, 24, 25
Intitulé:

Kategorie č. 23 Kojenecká strava, Kategorie č. 24 Vejce, Kategorie č. 25 Bezlepkové, bezlaktózové, sojové, nízkosacharidové a nízkobílkovinové produkty

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ing. Dana Harantová
Numéro national d'identification: 43896332
Adresse postale: Fejfarova 912/1
Ville: Praha
Code NUTS: CZ01 Praha
Code postal: 19800
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 576 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 66 376.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 054/2021-017
Lot nº: kategorie 23, 24, 25
Intitulé:

Kategorie č. 23 Kojenecká strava, Kategorie č. 24 Vejce, Kategorie č. 25 Bezlepkové, bezlaktózové, sojové, nízkosacharidové a nízkobílkovinové produkty

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Numéro national d'identification: 26450691
Adresse postale: Jeremiášova 1249/7
Ville: Praha
Code NUTS: CZ01 Praha
Code postal: 15500
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 576 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 613 302.50 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022