Bauleistung - 433615-2020

16/09/2020    S180

Polen-Sosnowiec: Straßenarbeiten

2020/S 180-433615

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postanschrift: al. Zwycięstwa 20
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Tańcula
E-Mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Telefon: +48 322960836
Fax: +48 322960581

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.um.sosnowiec.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.1.52.2020.MT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zakresy.

Zakres I obejmuje: przebudowę ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja.

Zakres II obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 10 062 808.53 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
45231221 Bau von Gasversorgungsleitungen
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
32562000 Glasfaserkabel
32520000 Fernmeldekabel und -ausrüstung
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
71351910 Geologische Untersuchungen
71354000 Kartografiedienste
45231200 Bauarbeiten für Öl-Pipelines und Gasfernleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zakresy.

1.1. Zakres I obejmuje: przebudowę ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy w Załączniku nr 3a do SIWZ.

1.2. Zakres II obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy w Załączniku nr 3b do SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Ewentualny zakres robót w ramach zakresu 1:

— roboty rozbiórkowe,

— roboty przygotowawcze,

— roboty drogowe, w tym przebudowa/budowa chodników, ciągów rowerowych,

— budowa zatok postojowych oraz autobusowych,

— roboty dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej,

— roboty dot. wykonania przełożenia/przeniesienia/zabezpieczenia/przebudowy/wymiany istniejącej infrastruktury kolidującej realizacja przedmiotu umowy,

— roboty dot. wykonania oznakowania pionowego i poziomego,

— roboty dot. wykonania oświetlenia,

— roboty dot. budowy sygnalizacji świetlanej,

— roboty dot. zabezpieczenia uzbrojenia,

— wycinka drzew,

— wykonanie dokumentacji projektowej,

— oraz inne roboty określone w PFU.

Ewentualny zakres robót w ramach zakresu 2:

— roboty rozbiórkowe,

— roboty przygotowawcze,

— roboty drogowe, w tym budowa ciągów rowerowych,

— roboty dot. wykonania oznakowania pionowego i poziomego,

— roboty dot. zabezpieczenia uzbrojenia,

— wycinka drzew,

— wykonanie dokumentacji projektowej,

— oraz inne roboty określone w PFU.

Zamówienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:

— dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi na podstawie cen wskazanych w szczegółowej wycenie, o której mowa w § 8 ust. 1 projektu umowy,

— dla wyceny robót nie wykazanych w szczegółowej wycenie o której mowa w § 8 ust. 1 projektu umowy stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu kosztorysowych norm nakładów rzeczowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zakres 1:

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym Wykonawca opracuje dokumentację projektową w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres 2

Termin realizacji zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Art. 43 ust. 2b, pkt 1 ustawy Pzp – opublikowanie informacji wymaganych dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało zamieszczone na profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 106-255564
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WZP.271.1.52.2020.MT
Bezeichnung des Auftrags:

„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Drogomax Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Zagórska 133
Ort: Tarnowskie Góry
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 42-680
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 752 268.29 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 979 674.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia kierownika budowy spełniającego warunek opisany w rozdziale VII ust. 4, pkt 4.2. SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć jednolity dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

3.2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

3.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX:

1.1. w pkt 9.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. pkt 9.2–9.3 i 9.5 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 i pkt 10.2 lit. b SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.2 lit. a SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Ciąg dalszy informacji w punkcie VI.4.3)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1, SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 10.1, SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10 zdanie pierwsze stosuje się.

9. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1–5 ustawy Pzp.

10. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w formularzu

11. Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o który mowa w niniejszym ust. za pomocą platformy. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

13.1. ceny brutto „Kc” – (waga – 60 %);

13.2. doświadczenie Kierownika Budowy „Kkb” – (waga – 20 %);

13.3. długość okresu gwarancji „Kg” – (waga – 20 %).

14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w 12 niniejszej sekcji oraz w pkt 1–7 sekcji III.1.1) należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

15. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676, POLSKA, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020