Lieferungen - 433777-2020

16/09/2020    S180

Finnland-Kuopio: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2020/S 180-433777

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Leijona Catering Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2449777-9
Postanschrift: Viestikatu 7 b
Ort: Kuopio
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
Postleitzahl: FI-70600
Land: Finnland
E-Mail: hankinnat@leijonacatering.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.leijonacatering.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251455&tpk=a865a9f7-2186-41b5-8b92-69c96e51308e
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251455&tpk=a865a9f7-2186-41b5-8b92-69c96e51308e
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Valtion osakeyhtiö
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Ruokapalvelut

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

MRE "meal ready to eat" -kuivamuonat ja muut vastaavat poikkeusolojen ruokahuollon elintarvikkeet

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat MRE-muonat ja muut vastaavat poikkeusolojen ruokahuollon elintarvikkeet Leijona Catering Oy:lle.

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelynä, jossa ensi vaiheessa halukkaat tarjoajat voivat jättää tämän osallistumispyynnön perusteella osallistumishakemukset hankintaa varten. Tarjoajien valinnassa noudatetaan tässä osallistumispyynnössä kuvattuja kriteereitä ja periaatteita. Valituille osallistujille lähetetään alustava tarjouspyyntö, jonka perusteella järjestetään neuvottelut. Neuvottelujen pohjalta hankintayksikkö laatii lopullisen tarjouspyynnön, jonka pohjalta tarjoajat jättävät lopullisen tarjouksensa. Tarkempi hankinnan alustava aikataulu on kuvattu osallistumispyynnön kohdassa Muut tiedot.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena ovat poikkeusolojen ruokahuollon elintarvikkeet, kuten MRE-muonat, ja niiden toimittamiseen liittyvät palvelut Leijona Cateringille. Hankintaa ei jaeta osiin, jolloin tarjoajan on pystyttävä tarjoamaan kaikki tämän hankintamenettelyn mukaiset tuotteet, palvelut ja vaatimukset kokonaisuudessaan.

Hankinnan luonteesta johtuen odotamme toimittajaltamme joustavuutta ja tavarantoimituksia myös mahdollisesti uusiin, myöhemmin sopimuskaudella määriteltäviin toimituspisteisiin. Leijona Cateringin tehtävänä on turvata osaltaan kumppaneidensa elintarvikehuolto ja toiminnan jatkuvuus kaikissa oloissa. Siten edellytämme toimittajaltamme ehdotonta luotettavuutta, toimitusvarmuutta ja jatkuvuussuunnittelua sekä jatkuvuussuunnitelman testaamista. Sopimuskauden alkaessa toimittajan häiriötilanteiden hallinta on erinomaisella tasolla, jotta mahdolliset elintarvikeketjun häiriöiden vaikutukset Leijona Cateringin asiakkaan toimintaan saadaan minimoitua.

Tarjouskilpailun kautta valitaan toimittaja, joka toimittaa MRE-muonia ja muita poikkeusolojen ruokahuollon elintarvikkeita Leijona Catering Oy:lle normaali- ja poikkeusoloissa. Toimittajalla on oltava kyky ja valmius tarvittaessa nopeasti kasvattaa tuotantokapasiteettia merkittävästi ennalta määriteltyjen tai myöhemmin ilmoitettavien tuotantomäärien, aikaikkunoiden ja toimintamallin mukaisesti. Toimittajalla on oltava myös kyky varastoida sekä raaka-ainetta, että valmista tuotetta nopeaa hajauttamista varten.

Hankintayksikön alustavat hankinnan kohteena olevat tuotteet ja volyymit on esitetty liitteessä 1. Tähän hankintaan sovellettavat ehdottomat vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Ehdottomista vähimmäisvaatimuksista ei voi neuvotella hankintamenettelyn aikana, mutta niiden täsmentäminen on mahdollista. Tuotteistoa ja sen määriä sekä muita tarjouspyynnön vaatimuksia ja ehtoja voidaan täsmentää hankintamenettelyn edetessä.

Todelliset, sopimuskaudella hankittavat tuotemäärät voivat poiketa esitetyistä määristä. Leijona Catering ei voi tarkasti sitoutua esitettyihin hankintamääriin, vaan ne tulee ymmärtää tarjouksen tekoa ja hinnoittelua sekä hinnoittelun tarkistusmenettelyä helpottavina tietoina. Leijona Catering pidättää oikeuden lisätä toimipisteitä tämän kilpailutuksen voittaneen tarjoajan kanssa solmittavan hankintasopimuksen mukaisten ehtojen piiriin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Neuvottelumenettely. Hankintayksikkö on valinnut hankinnassa neuvottelumenettelyn, koska hankinnan luonteeseen, monimutkaisuuteen tai oikeudelliseen ja rahoituksen muotoon liittyvistä erityisistä syistä tai niihin liittyvien riskien vuoksi ei voida tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita.

Tämä johtuu hankinnan monimutkaisesta kokonaisuudesta, joka sisältää:

— valmiuteen- ja jatkuvuudenhallintaan liittyviä vaatimuksia, sekä

— vahvaa kehitysyhteistyötä sopimuskaudella.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/10/2020
Ortszeit: 21:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/40711/notice/53786

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020