Lieferungen - 434134-2020

16/09/2020    S180

Bulgarien-Sofia: Bürobedarf

2020/S 180-434134

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“
Nationale Identifikationsnummer: 000670680
Postanschrift: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1504
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Petar Stanulov
E-Mail: op@admin.uni-sofia.bg
Telefon: +359 28464210
Fax: +359 29460255

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uni-sofia.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периодична доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на проект УНИТе с 4 обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30192000 Bürobedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

В обхвата на поръчката са включени 4 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на хартия“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски и офис материали“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи за офис техника (тонери и барабани)“.

Договорът за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция влиза в сила на датата на регистрирането му в деловодната система на възложителя, която се поставя на всички екземпляри, и е със срок на действие до срока на договорите за възлагане на обществената поръчка е съобразен със срока за изпълнение на проект с № BG05M2OP001-1.001-0004.

Срокът за доставка е до 3 (три) работни дни от получаване на конкретната заявка.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 984.17 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на хартия

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Местоизпълнението на поръчката е сградата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 5, 1164, ж.к. „Лозенец“, София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на поръчката е включена периодична доставка на хартия А4, нерециклирана — прогнозно количество 200 пакета (500 листа в пакет).

Изисквани характеристики: подходяща за всички видове лазерни принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и факс апарати; за двустранно и цветно копиране, използвано при високопроизводителни копирни машини (90 копия в минута); грамаж: min 80 g/m2; белота CIE D65/10: min.159; непрозрачност %: min 93 %; съдържание на влага %: max 5,5 %; дебелина (микрометри): 106 ± 3; яркост %: Min 93 %; грапавост ml/min: 220/50

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за наука, информатика и технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма НОИР 2014—2020 г.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на канцеларски и офис материали

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199600 Trennblätter
30234600 Flashspeicher
32332100 Diktiergeräte
35123400 Zugangskarten
30192800 Selbstklebende Etiketten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Местоизпълнението на поръчката е сградата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 5, 1164, ж.к. „Лозенец“, София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на поръчката е включена периодична доставка на:

— индекси: лепящи PVC (поливинилхлорид), за многократно залепване и отлепване — различни цветове, размери на 1 индекс: ширина: 20—25 мм х дължина 40—50 мм, 45—55 индекса в опаковка — прогнозно количество 500 опаковки,

— разделители за класьори: малки, хоризонтални, 10,5х24 см (+/-10 %) с 2 отвора, мин. 100 броя в опаковка, поне 2 цвята — прогнозно количество 100 бр. опаковки,

— флаш карта USB 3.0 — 64GB — прогнозно количество 50 бр.,

— флаш карта USB 3.0 — 128GB — прогнозно количество 50 бр.,

— карта памет — 128GB — прогнозно количество 5 бр.,

— баджове: хоризонт. 90/55 мм (+-10 %) с лента — прогнозно количество 3500 бр.,

— цифров диктофон — черен, 2ГБ вградена памет, вграден S-mic микрофо, стереослушалки, запис/възпроизвеждане — mp3, жак за слушалки, вход за микрофон, USB порт, слот за карта с памет — микро sd/m2, вграден fm тунер, висококачествен mp3 запис, вхрадена стойка — осигурява запис без вибрации, интелигентно елиминиране на шума

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за наука, информатика и технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма НОИР 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22852100 Aktendeckel
22852000 Schnellhefter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Местоизпълнението на поръчката е сградата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 5, 1164, ж.к. „Лозенец“, София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на поръчката е включена периодична доставка на:

— папка: от PVC (поливинилхлорид) с перфорация, прозрачна корица отпред и цветна долна корица, машинка за захващане на перфорирани листа А4, да се предлага в мин 6 цвята, 50 броя в пакет — прогнозно количество 10 пакета,

— папка: класьор, подходяща за съхранение на документи А4, с широчина от на гърба 7 до 8 см, със сменяем етикет, здрави механизми за перфорирани листа с два ринга, да се предложи доставка в поне 5 различни цвята — прогнозно количество 200 бр.,

— папка — прозрачна, с копче и перфорация за съхранение на документи, с размер А4 — прогнозно количество 100 бр.,

— папка джоб — стандартна перфорация, А4, мат, мин. 100 бр. в пакет — прогнозно количество 100 бр. пакети.

На основание 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 от ППЗОП по обособена позиция № 3 поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за наука, информатика и технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма НОИР 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на консумативи за офис техника (тонери и барабани

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125100 Tonerpatronen
30124300 Trommeln für Büromaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Местоизпълнението на поръчката е сградата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 5, 1164, ж.к. „Лозенец“, София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на поръчката е включена периодична доставка на:

— тонер за Lexmark MX410de 602HOE corporate с голям капацитет — оригинал или съвместима (10 000 копия) — прогнозно количество 10 бр.,

— барабан за Lexmark MX410de, оригинал — прогнозно количество — 4 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за наука, информатика и технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма НОИР 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 246-605288
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 80-09-170
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на канцеларски и офис материали

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Мултико 92
Nationale Identifikationsnummer: 040606358
Postanschrift: ул. „Шандор Петьофи“ № 25
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
E-Mail: office@multico.bg
Telefon: +359 29718181
Fax: +359 29718181

Internet-Adresse: http://www.multico.bg/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 80-09-165
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на канцеларски и офис материали

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Бест Офис Сървис
Nationale Identifikationsnummer: 200497700
Postanschrift: ж.к. „Лагера“, бл. 20, ап. партерно помещение
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
E-Mail: cristo@bestoffice-bg.com
Telefon: +359 889595977
Fax: +359 889595977
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 052.50 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 052.50 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 80-09-169
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Мултико 92
Nationale Identifikationsnummer: 040606358
Postanschrift: ул. „Шандор Петьофи“ № 25
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
E-Mail: office@multico.bg
Telefon: +359 29718181
Fax: +359 29718181

Internet-Adresse: http://www.multico.bg/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 781.67 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 781.67 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 80-09-168
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на консумативи за офис техника (тонери и барабани)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: АТС — България
Nationale Identifikationsnummer: 130332479
Postanschrift: ул. „Ана Ахматова“ № 9
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1750
Land: Bulgarien
E-Mail: order@atsbulgaria.com
Telefon: +359 29752073
Fax: +359 29752073
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 150.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 150.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020