Lieferungen - 434258-2020

16/09/2020    S180

Polen-Opole: Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen

2020/S 180-434258

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Opolski
Postanschrift: pl. Kopernika 11a
Ort: Opole
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 45-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Czura
E-Mail: zamowienia@uni.opole.pl
Telefon: +48 775415977
Fax: +48 775416026

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: D/10/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38540000 Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

— cz. 1 – zakup: termocyklera (...), systemu dokumentacji żeli (...), aparatu do elektroforezy poziomej wraz z zasilaczami; aparatu do elektroforezy pionowej (...),

— cz. 2 – zakup: worteksa, wirówko-votrexa, wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (...), kołyski laboratoryjnej; komory do przygotowywania próbek do reakcji PCR (...), mieszadła magnetycznego z grzaniem,

— cz. 3 – zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych, wirówki z chłodzeniem, spektrofotometru z (...),

— cz. 4 – zakup: lodówko-zamrażarki wolnostojącej; kuchenki mikrofalowej,

— cz. 5 – zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego (...), systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej, inkubatora mikrobiologicznego; wytwornicy lodu płatkowego, wagi analitycznej; pehametru; autoklawu laboratoryjnego do sterylizacji (...),

— cz. 6 – zakup dygestorium (...).

Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1A–1F do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 455 691.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup: termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR wraz z oprogramowaniem i komputerem; systemu dokumentacji żeli z oprogramowaniem i komputerem; aparatu do elektroforezy poziomej (...)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38900000 Bewertungs- und Testinstrumente
30213000 Personalcomputer
48311100 Dokumentenverwaltungssystem
33127000 Ausrüstung für Immunoanalysen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup: termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR wraz z oprogramowaniem i komputerem; systemu dokumentacji żeli z oprogramowaniem i komputerem; aparatu do elektroforezy poziomej wraz z zasilaczami; aparatu do elektroforezy pionowej z modułem do transferu na mokro oraz systemem do wylewania żeli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola) wraz z instalacją, przy czym dla termocyklera dodatkowo pierwsze uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi dla minimum trzech (3) osób, w terminie maksymalnie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia i instalacji termocyklera do Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu (35) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup: worteksa; wirówko-votrexa; wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (suchego bloku grzejnego); kołyski laboratoryjnej; komory (...)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
38436000 Rüttler und Zubehör
38436500 Mechanische Rührer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup: worteksa; wirówko-votrexa; wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (suchego bloku grzejnego); kołyski laboratoryjnej; komory do przygotowywania próbek do reakcji PCR wraz z mobilną podstawą; mieszadła magnetycznego z grzaniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu (35) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych; wirówki z chłodzeniem; spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościach

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39711120 Tiefkühlgeräte
42931000 Zentrifugen
38433000 Spektrometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych; wirówki z chłodzeniem; spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu (35) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora; systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (...)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39141500 Dunstabzugshauben
42912330 Geräte zum Reinigen von Wasser
33152000 Inkubatoren
42200000 Maschinen für die Verarbeitung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak und zugehörige Teile
38311100 Elektronische analytische Waagen
38416000 PH-Meter
33191110 Autoklaven
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora; systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (cieplarki); wytwornicy lodu płatkowego; wagi analitycznej; pehametru; autoklawu laboratoryjnego do sterylizacji płynów i ciał stałych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1E do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola), przy czym dla komory laminarnej dodatkowo instalacja i pierwsze uruchomienie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu (35) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2, 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowym

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39141500 Dunstabzugshauben
42912330 Geräte zum Reinigen von Wasser
33152000 Inkubatoren
42200000 Maschinen für die Verarbeitung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak und zugehörige Teile
38311100 Elektronische analytische Waagen
38416000 PH-Meter
33191110 Autoklaven
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2, 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1F do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu (35) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 095-226363
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup: termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR wraz z oprogramowaniem i komputerem, systemu dokumentacji żeli z oprogramowaniem i komputerem, aparatu do elektroforezy poziomej (...)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Przyokopowa 33
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-208
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 156 910.57 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 170 350.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup: worteksa, wirówko-votrexa, wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem, termobloku suchego (suchego bloku grzejnego), kołyski laboratoryjnej, komory (...)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biogenet Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Parkingowa 1
Ort: Józefów
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 05-420
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 32 113.82 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 37 575.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem, zestawu wirówek nastołowych, wirówki z chłodzeniem, spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Eppendorf Poland Sp. z o.o.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 212
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-486
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 121 138.21 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 131 752.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora, systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (...)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alab Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Stępińska 22/30 lokal 222
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-739
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 98 373.98 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 103 972.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2, 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowym

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Koettermann Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Szamocka 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-748
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 40 650.41 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 44 308.94 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości (odpowiednio do części):

1. część nr 1 – cztery tysiące 00/100 [4 000,00 PLN];

2. część nr 2 – dziewięćset 00/100 [900,00 PLN];

3. część nr 3 – trzy tysiące 00/100 [3 000,00 PLN];

4. część nr 4 – sto pięćdziesiąt 00/100 [150,00 PLN];

5. część nr 5 – dwa tysiące 00/100 [2 000,00 PLN];

6. część nr 6 – jeden tysiąc 00/100 [1 000,00 PLN].

II. Wykonawca, w terminie trzech (3) dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia.

III. Zawartość oferty:

1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);

2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2.1 SIWZ (w formie JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ);

3. pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);

4. pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty);

5. zabezpieczenie oferty wadium – zgodnie z pkt 14 SIWZ.

*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

IV. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj.: braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego;

5. Wykonawca może w kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia” wskazać termin nie dłuższy niż trzydzieści pięć [35] dni kalendarzowych;

6. Wykonawca może w kryterium „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” wskazać okres nie krótszy niż (24) dwadzieścia cztery miesiące i nie dłuższy niż trzydzieści sześć (36) miesięcy;

7. uwaga: zawarcie umowy nastąpi w formie tradycyjnej, tzw. papierowej.

V. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sekcji – pełne określenie zakresu dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (w tym przez Wykonawców będących podmiotami zagranicznymi) zostały określone w dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/344273

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „uPzp”, zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020