Lieferungen - 434431-2020

16/09/2020    S180

Polen-Warschau: Tischcomputer

2020/S 180-434431

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 158-385291)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Stołeczna Policji
Postanschrift: ul. Nowolipie 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-150
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kukawka
E-Mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
Telefon: +48 477237862
Fax: +48 477237642

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.policja.waw.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy zestawów komputerowych

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-4210/20/225/Ł
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213300 Tischcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy zestawów komputerowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 dokumentacji zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 158-385291

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

4. Od Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

a) wydruku ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5 700 punktów w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do nie później niż na jeden dzień przed terminem składania oferty;

b) deklaracji zgodności CE – dla monitora i komputera;

c) dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych – dla monitora i komputera;

d) oświadczenie Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w ukompletowaniu zestawu oprogramowania, a dostarczone oprogramowanie jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP;

e) oświadczenie, że oferowany monitor spełnia ISO 13406-2 lub ISO 9241;

f) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta komputera z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2015, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju – urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta komputera;

g) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi PN EN ISO 9001:2015 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego – certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny dla Wykonawcy;

h) dokument wystawiony przez niezależny podmiot poświadczający głośność oferowanego komputera na poziomie maksymalnie 26 dB w, pozycji obserwatora, w trybie pracy dysku twardego Idle – pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296.

muss es heißen:

4. Od Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze, Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

a) wydruku ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5 700 punktów w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do nie później niż na jeden dzień przed terminem składania oferty;

b) deklaracji zgodności CE – dla monitora i komputera;

c) dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych – dla monitora i komputera;

d) oświadczenia, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w ukompletowaniu zestawu oprogramowania, a dostarczone oprogramowanie jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP;

e) oświadczenie, że oferowany monitor spełnia ISO 13406-2 lub ISO 9241;

f) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta komputera z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego komputera normy PN-EN ISO 9001:2015, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta komputera;

g) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi PN EN ISO 9001:2015 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego – certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny dla Wykonawcy,

h) dokument wystawiony przez niezależny podmiot poświadczający głośność oferowanego komputera na poziomie maksymalnie 26 Db w pozycji obserwatora, w trybie pracy dysku twardego IDLE – pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296 lub równoważną - raport badawczy potwierdzający powyższe wymagania;

i) oświadczenia o zgodności oferowanego sprzętu z systemem operacyjnym Windows w programie Windows Hardware Compatibility Program potwierdzonego wydrukiem ze strony https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl;

j) oświadczenia o zapewnieniu przez producenta oferowanego komputera możliwości ściągania sterowników do oferowanego komputera bezpośrednio ze strony internetowej producenta komputera, po podaniu numeru seryjnego komputera, potwierdzonego przez Wykonawcę wydrukiem z odpowiedniej strony www producenta oferowanego komputera.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert
Anstatt:
Tag: 17/09/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 28/09/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/09/2020
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 28/09/2020
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: