Dienstleistungen - 434908-2020

16/09/2020    S180

Tschechien-Prag: Holzgewinnung

2020/S 180-434908

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Nationale Identifikationsnummer: 00000205
Postanschrift: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice
Ort: Praha 6 - Dejvice
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 160 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Kateřina Šeniglová
E-Mail: katerina.seniglova@vls.cz
Telefon: +420 954009188

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vls.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: státní podnik
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: hospodaření s majetkem státu v působnosti MO v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2021-2024

Referenznummer der Bekanntmachung: VLS-NAK-2020-2995-1900
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77210000 Holzgewinnung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 820 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Hořovice.

Součástí předmětu plnění je i manipulace dříví harvestorem na OM včetně třídění a uložení na skládky vyvážečkou do vzdálenosti 100 m, asanace kůrovcového dříví odkorněním harvestorem, likvidace klestu ukládání do hromad a valů a vyvážením na lokalitu OM. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí. Výsledkem zadávacího řízení bude smlouva s jedním dodavatelem v rámci každé části veřejné zakázky na dobu určitou do 31.12.2024.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LS Jince, LS Obecnice, LS Nepomuk

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Organizační jednotka zadavatele - divize Hořovice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předpokládaný objem plnění smlouvy: 430 000 m3

Výroba dříví harvestorovou technologií zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním nahodilých a úmyslných těžeb v lesních porostech a práce související s těžební činností harvestorovým uzlem v těchto porostech [v porostech s přirozeným zmlazením provádět těžbu dřevorubcem (z důvodu zachování a nepoškození zmlazeného porostu), u přesílených nebo velmi zavětvených stromů používat k harvestorovému uzlu dřevorubce], především pak výkony: kácení a odvětvování, výroba sortimentů, rozřezávání neužitkové hmoty, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (dále jen „OM“) vyvážecími traktory resp. soupravami (forwardery). Dále předmět plnění zahrnuje samostatnou manipulaci dříví na OM včetně uložení vymanipulovaného dříví do hrání,asanaci kůrovcového dříví odkorněním harvestorem, likvidace klestu a těžebních zbytků jejich ukládáním do hromad a valů nebo jejich vyvážením na OM a provedení povýrobních (tj. potěžebních) úprav pracovišť (zejména úklid klestu z příkopů a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LS Mirošov, LS Strašice + stř. Háje, LS Nouzov

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Organizační jednotka zadavatele - divize Hořovice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předpokládaný objem plnění smlouvy: 390 000 m3

Výroba dříví harvestorovou technologií zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním nahodilých a úmyslných těžeb v lesních porostech a práce související s těžební činností harvestorovým uzlem v těchto porostech [v porostech s přirozeným zmlazením provádět těžbu dřevorubcem (z důvodu zachování a nepoškození zmlazeného porostu), u přesílených nebo velmi zavětvených stromů používat k harvestorovému uzlu dřevorubce], především pak výkony: kácení a odvětvování, výroba sortimentů, rozřezávání neužitkové hmoty, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (dále jen „OM“) vyvážecími traktory resp. soupravami (forwardery). Dále předmět plnění zahrnuje samostatnou manipulaci dříví na OM včetně uložení vymanipulovaného dříví do hrání, asanaci kůrovcového dříví odkorněním harvestorem, likvidace klestu a těžebních zbytků jejich ukládáním do hromad a valů nebo jejich vyvážením na OM a provedení povýrobních (tj. potěžebních) úprav pracovišť (zejména úklid klestu z příkopů a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

V nabídce lze prokázat čestným prohlášením, viz čl. 5.3 zadávací dokumentace.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/10/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/10/2020
Ortszeit: 10:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zadavatel otevře elektronické nabídky bez přítomnosti dodavatelů.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel pořádá organizovanou prohlídku místa plnění, viz čl. 2.6 zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje jistotu za nabídku ve smyslu § 41 ZVZ, viz čl. 8 zadávací dokumentace. Jistota se v nabídce prokazuje sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020