Dienstleistungen - 435277-2020

16/09/2020    S180

Polen-Koszalin: Ausbildung

2020/S 180-435277

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 177-427949)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Koszalińska
Postanschrift: ul. Śniadeckich 2
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-453
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Brzycki, Anna Łuczak, Karolina Banasiak, Anna Lenartowicz Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 417
E-Mail: szp@tu.koszalin.pl
Telefon: +48 943478635/637

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.tu.koszalin.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: 34/US/SZP-3/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80500000 Ausbildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na dwie samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części Warunków szczegółowych „Zadaniem”):

Zadanie I – Coachigowy styl zarządzania;

Zadanie II – Wizualizacja i Prezentacja – graficzne przedstawienie danych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy tj. Załącznik nr 2/I - 2/II do Warunków szczegółowych.

2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 6 do Warunków szczegółowych ogłoszenia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 177-427949

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.3
Los-Nr.: 1 i 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Głowne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Anstatt:

Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-450 Koszalin, Polska

muss es heißen:

Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6, 75-343 Koszalin, Polska

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: