Services - 435370-2020

16/09/2020    S180

Hongrie-Budapest: Services d'inspection technique

2020/S 180-435370

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: AK18470
Adresse postale: Pap Károly utca 4–6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Courriel: beszerzes@nfp.hu
Téléphone: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nfp.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.nfp.hu

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

: Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

II.1.2)Code CPV principal
71631000 Services d'inspection technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenysé

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie
71520000 Services de conduite des travaux
71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU312 Heves
Code NUTS: HU313 Nógrád
Lieu principal d'exécution:

Bátonyterenye, Kartal, Verseg, Boldog, Heréd Nagykökényes, Salgótarján, Fót, Telki, Kerekharaszt, Jobbágyi, Csécse, Szurdokpüspöki, Ecseg, Szarvasgede települések közig. területei, AK, nyertes AT székhelye.

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása.

A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződéses ára/becsült értéke nettó:10 661 600 000 Ft.

A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:

Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem.

Szennyvíztisztító telep fejleszt.: tervezett biológiai kap (B.k) Kartal, Verseg 7493 LE, hidraulikai kap (H.k.) 752 m3/d, Boldog: B.k. 3055 LE, H.k. 300 m3/d, Heréd és Nagykökényes H.k. 2749 LE B.k. 236 m3/d, Telki H.k. 7122 LE B.k. 832 m3/d, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse H.k. 8200 LE B.k. 700 m3/d.

Hálózati rekonstrukció: Kartal, Verseg, Boldog, Heréd és Nagykökényes, Bátonyterenye, Salgótarján, Telki, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse.

Gravitációs csatorna építése: Heréd és Nagykökényes 131 db gravitációs bekötés, Bátonyterenye: DN500:700 fm DN 200: 2355 fm, Salgótarján: DN200: 5335 fm, Fót: D200 7615,5 fm, D250: 535 fm, Telki: D200: 4080 fm, Kerekharaszt: D200: 8096 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN200: 44 925 fm.

Nyomóvezeték építése: Bátonyterenye: DN250: 2450 fm, DN150: 50 fm, DN100: 910 fm, DN80: 3530 fm, Salgótarján: DN50: 2580 fm, DN80: 2745 fm, Fót: D90: 692 fm, Telki: DN80: 651 fm, Kerekharaszt: D80: 795 fm, D90: 1340 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN 200: 725 fm, DN125-150: 14 645 fm, DN80-100: 5515 fm, DN65-80: 1295 fm.

Bekötések átemelők (átem) építése,: Salgótarján 404 db átem. 4 db, Fót 637 db átem. 1 db, Telki 221 db, Kerekharaszt 361 db átem 4 db, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse 3250 db átem.18 db.

A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbeszdok.ban)

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 72
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00081

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 186-420686

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)”

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
13/09/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Ister Mérnökiroda Kft.
Adresse postale: Hősök tere 11.
Ville: Etyek
Code NUTS: HU211 Fejér
Code postal: 2091
Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 22 400 000.00 HUF

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

A szerződésmódosítás dátuma: 2020.8.27.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/09/2020

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
71248000 Supervision du projet et documentation
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie
71520000 Services de conduite des travaux
71248000 Supervision du projet et documentation
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU312 Heves
Code NUTS: HU313 Nógrád
Lieu principal d'exécution:

Bátonyterenye, Kartal, Verseg, Boldog, Heréd Nagykökényes, Salgótarján, Fót, Telki, Kerekharaszt, Jobbágyi, Csécse, Szurdokpüspöki, Ecseg, Szarvasgede települések közig. területei, AK, nyertes AT székhelye.

VII.1.4)Description des prestations:

A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása.

A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződéses ára/becsült értéke nettó:10 661 600 000 Ft.

A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:

Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem.

Szennyvíztisztító telep fejleszt.: tervezett biológiai kap (B.k) Kartal, Verseg 7493 LE, hidraulikai kap (H.k.) 752 m3/d, Boldog: B.k. 3055 LE, H.k. 300 m3/d, Heréd és Nagykökényes H.k. 2749 LE B.k. 236 m3/d, Telki H.k. 7122 LE B.k. 832 m3/d, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse H.k. 8200 LE B.k. 700 m3/d.

Hálózati rekonstrukció: Kartal, Verseg, Boldog, Heréd és Nagykökényes, Bátonyterenye, Salgótarján, Telki, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse.

Gravitációs csatorna építése: Heréd és Nagykökényes 131 db gravitációs bekötés, Bátonyterenye: DN500:700 fm DN 200: 2355 fm, Salgótarján: DN200: 5335 fm, Fót: D200 7615,5 fm, D250: 535 fm, Telki: D200: 4080 fm, Kerekharaszt: D200: 8096 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN200: 44 925 fm.

Nyomóvezeték építése: Bátonyterenye: DN250: 2450 fm, DN150: 50 fm, DN100: 910 fm, DN80: 3530 fm, Salgótarján: DN50: 2580 fm, DN80: 2745 fm, Fót: D90: 692 fm, Telki: DN80: 651 fm, Kerekharaszt: D80: 795 fm, D90: 1340 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN 200: 725 fm, DN125-150: 14 645 fm, DN80-100: 5515 fm, DN65-80: 1295 fm.

Bekötések átemelők (átem) építése,: Salgótarján 404 db átem. 4 db, Fót 637 db átem. 1 db, Telki 221 db, Kerekharaszt 361 db átem 4 db, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse 3250 db átem.18 db.

A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbeszdok.ban)

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 72
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 20 964 160.00 HUF
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Ister Mérnökiroda Kft.
Adresse postale: Hősök tere 11.
Ville: Etyek
Code NUTS: HU211 Fejér
Code postal: 2091
Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Eredeti feltétel:

V. Megbízási díj, fizetési feltételek

5.1. A megbízási díj: nettó 22 400 000 forint + áfa, azaz nettó huszonkétmillió-négyszázezer forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére.

Módosított feltétel:

V. Megbízási díj, fizetési feltételek

5.1. A megbízási díj: nettó 20 964 160 forint + áfa, azaz nettó húszmillió-kilencszázhatvannégyezer-százhatvan forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

I. Az „Észak - Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt építési munkáinak megvalósítására 2017.12.13. napján megkötött Vállalkozási Szerződés, 2020.05.12. napján megkötött 2. sz. módosításában (amely jelen szerződésmódosítás mellékletét is képezi), a projekt műszaki tartalmának csökkenése miatt (az EMO7 programból kikerül Telki szennyvíztisztító telep felújítás) a szerződéses ár is csökkent 6,41 %-al. Erre tekintettel arányosan, 6.41 %-al (nettó:1 435 840-Ft-al) csökkenteni szükséges a projekt építési munkái műszaki ellenőrzési tevékenységére vonatkozó díjat is jelen szerződésmódosítás keretében.

A megbízási díj csökkentése a fentiek alapján összhangban áll a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakkal.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 22 400 000.00 HUF
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 20 964 160.00 HUF