Fournitures - 435503-2020

16/09/2020    S180

Sverige-Stockholm: Programvara för särskild industri

2020/S 180-435503

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening
Nationellt registreringsnummer: 716419-3323
Postadress: Box 1026
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 101 38
Land: Sverige
Kontaktperson: Lars-Eric Larsson
E-post: Lars-eric.larsson@sinfra.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varmek.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbizhydc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbizhydc&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Inköpscentral

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

System för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät- och centraler

Referensnummer: 20/43
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48100000 Programvara för särskild industri
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser olika fristående system för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät och fjärrvärmecentraler i primära fjärrvärmesystem. T.ex. system för styrning och övervakning av panncentraler, indikering och inmätning av fuktlarm, nivåmätning och ventilstyrning i fjärrvärmenät och fjärrvärmekammare samt system för styrning, övervakning och optimering av fjärrvärmecentraler. Systemen skall kunna manövreras fristående och kunna kopplas upp mot överordnade system.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48150000 Programvara för industristyrning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser olika fristående system för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät och fjärrvärmecentraler i primära fjärrvärmesystem. T.ex. system för styrning och övervakning av panncentraler, indikering och inmätning av fuktlarm, nivåmätning och ventilstyrning i fjärrvärmenät och fjärrvärmekammare samt system för styrning, övervakning och optimering av fjärrvärmecentraler. Systemen skall kunna manövreras fristående och kunna kopplas upp mot överordnade system.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/09/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/02/2021

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2020