Lieferungen - 435566-2020

16/09/2020    S180

die Slowakei-Žilina: Hochspannungskabel

2020/S 180-435566

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 150-368805)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stredoslovenská distribučná, a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 36442151
Postanschrift: Pri Rajčianke
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 010 47
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Martina Poljaková
E-Mail: martina.poljakova@ssd.sk
Telefon: +421 415193131

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ssd.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

110 kV kábel a káblové súbory pre rozvodňu Púchov

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31321300 Hochspannungskabel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie 110 kV kábla a káblových súborov pre rozvodňu Púchov, vrátane dopravy na miesto dodania a súvisiacich prác a služieb, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 150-368805

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Anstatt:
Tag: 17/09/2020
Ortszeit: 15:00
muss es heißen:
Tag: 30/09/2020
Ortszeit: 15:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Obstarávateľ oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie žiadosti o účasť v uvedenom postupe zadávania zákazky z pôvodne určenej lehoty do 17. septembra 2020 na nový termín do 30.septembra 2020 do 15.00 hod. miestneho času, a to vzhľadom na potrebu vysvetľovania informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti.