Lieferungen - 443211-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Den Haag: Elektronische Suchgeräte

2018/S 196-443211

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 179-404927)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
3814225
Bezuidenhoutseweg 20
Den Haag
2594 AV
Niederlande
Kontaktstelle(n): M. van Vliet
Telefon: +31 880754321
E-Mail: ienea@dji.minjus.nl
NUTS-Code: NL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dji.nl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Toegangscontroleapparatuur

Referenznummer der Bekanntmachung: IUC/DJI/IENEA/MVV/2018-4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31642000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De levering, het onderhoud en indien nodig vervanging van onderdelen van Toegangscontroleapparatuur. Onder Toegangscontroleapparatuur wordt verstaan (bagage)doorlichtapparatuur, metaaldetectiepoorten, handmetaaldetectieapparatuur, conform de gestelde eisen in het Programma van Eisen (bijlage 5 in het Beschrijvend document). Afhankelijk van de wensuitwerkingen van wens 1A en 1B kunnen eveneens mobiele bagagedoorlichtapparatuur en mobiele detectiepoorten tot de Toegangscontroleapparatuur behoren.

De scope van de aanbesteding bestaat uit:

— Het leveren van Toegangscontroleapparatuur: (bagage)doorlichtapparatuur, metaaldetectiepoorten en handmetaaldetectoren,

— Het onderhoud van de uit de afgesloten Overeenkomst aangeschafte en geleverde

Toegangscontroleapparatuur;

— De vervanging van onderdelen van de uit de afgesloten raamovereenkomst geleverde Toegangscontroleapparatuur.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 179-404927

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Anstatt:
Tag: 29/10/2018
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 05/11/2018
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Anstatt:
Tag: 29/10/2018
Ortszeit: 12:01
muss es heißen:
Tag: 05/11/2018
Ortszeit: 12:01
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

De beantwoording op een aantal vragen heeft aanleiding gegeven dat de Aanbestedende dienst de in het Programma van Eisen opgenomen maten van de (bagage)doorlichtapparaten opnieuw heeft bestudeerd en verduidelijkt. De Aanbestedende dienst en het IUC DJI zijn van mening dat het in ieders belang is de beantwoording van de vragen en de aangepaste versie van het Programma van Eisen en het Prijzenblad eerder te publiceren dan de geplande Nota van Inlichtingen op uiterlijk 15.10.2018 en zien tevens aanleiding om de uiterlijke inschrijvingsdatum te verlengen met 1 week.

De inschrijvingsdatum is om die reden van 29.10.2018 verzet naar 5.11.2018 uiterlijk vòòr 12:00 uur.