Dienstleistungen - 443376-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Ústí nad Labem: Planungsleistungen für Brücken

2018/S 196-443376

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ústecký kraj
70892156
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02
Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Martina Nováková
Telefon: +420 475657325
E-Mail: novakova.m@kr-ustecky.cz
NUTS-Code: CZ042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kr-ustecky.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách, PD, IČ, AD

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322300
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a IČ ve stupni DÚR, DSP, DPS na akce: 1. část - Rekonstrukce mostu 256 – 007 Želenice, 2. část - Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice, 3. část - Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 850 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukce mostu 256 – 007 Želenice

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322300
71251000
71242000
71248000
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042
Hauptort der Ausführung:

Ústecký kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 256-007 na silnici II/256 v obci Želenice. Jde o přemostění silnice přes řeku Bílinu. Nosná konstrukce je ze železobetonu, o délce 20,5 m, šířce 10,5 m. Vzhledem k četnosti a rozsahu zjištěných závad je nutné provést celkovou rekonstrukci mostu. Je nutné opravit: opěra 1 - plošné šikmé trhliny v omítce, rozpadlý beton do hl. cca 30 mm, mokré průsaky ze spáry pod římsou, plošné mapy od průsaku vody v ploše dříku pod nosníky, opěra 2 - narušená rozpadlá omítka, pod nosníky obnažené profily korodující výztuže, průsaky vody, křídlo - plošné sítě v omítce, mapy od průsaku vody ze spáry pod římsami, omítka uvolněná, plošně odpadlá, nosná konstrukce - podhled desky pravého rozšíření v celé ploše rozpadlý, mokrý, obnažené pruty podélné výztuže, zkorodované, vnější hrany odpadlé, pod římsami kraje plošně rozpadlé, místy s obnaženými korodujícími profily výztuže, mostní závěry nefunkční, plošně protékají, římsa - odpadlá omítka, velmi špatný stav spodního líce a boku levé římsy, dilatační spáry v římsách zabetonované, spodní líc pravé římsy mechanicky porušený, izolační systém mostovky zcela nefunkční, odvodnění nefunkční. Z tohoto důvodu předpokládáme celkové zbourání mostu a výstavbu nového na stejném místě. Požadovaná zatížitelnost mostů třídy A (ČSN 73 6220) je normální zatížitelnost 32 tun, výhradní zatížitelnost 80 tun a výjimečná zatížitelnost 196 tun.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 300 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322300
71251000
71242000
71248000
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042
Hauptort der Ausführung:

Ústecký kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o most ev. č. 0135-3 na silnici III/0135, spojující obce Vrskmaň (Kyjice) s obcí Vysoká Pec a Jirkov, a propojujícími sjezdy s napojením na silnici 1/13 Chomutov - Most. Nosná konstrukce je ze železobetonu, délka 59,4 m, šířka 16,14 m, postavený v roce 1983.

Most má celkově špatný mostní svršek (izolace, mostní závěry, vozovka), povrch říms, porušené části povrchu opěr, úložných prahů podpěr, doplnění a sanace petlicových spojů mezi nosníky, podhled nosné konstrukce, zanešená s počínající degradací ložisek, rezavé zábradlí a sloupky svodidel. Součástí mostu je i podélný betonový chodník z obou stran, který má polámané betonové plochy chodníku, v levé části je zavěšeno potrubí (pravděpodobně pitná voda) – nutná oprava nosníků.

Nosná konstrukce a spodní stavba mostu je ve stavebním stavu „V – špatný“, použitelnost s výhradou, zatížitelnost mostu Vn = 21 tun. V následujícím období se budou budovat po obou stranách mostu okružní křižovatky, z nichž bude odbočka na nově budovaný „Průmyslový park Jirkov, Chomutov - Jirkov u 1/13“, který enormně zvýší zatížení komunikace, včetně mostu nákladní kamionovou dopravou. Z tohoto důvodu předpokládáme celkové zbourání mostu a výstavbu nového na stejném místě. Požadovaná zatížitelnost mostů třídy A (ČSN 73 6220) je normální zatížitelnost 32 tun, výhradní zatížitelnost 80 tun a výjimečná zatížitelnost 196 tun.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 050 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322300
71251000
71242000
71248000
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042
Hauptort der Ausführung:

Ústecký kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o most přes Jiřetínský potok ev.č- 2541-15 na silnici III/2541, Dolní Jiřetín - Nová Ves v Horách. Most je šířky 9 m a délky 2,65 m, jedná se o kamennou klenbu. Most má vypadané spárování opěr, velmi špatné nosné konstrukce, pata levého křídla u OP2, v klenbě mostu chybí části zdiva, degradované obě římsy, včetně AB krytu vozovky. Chybí betonové skluzy pro odvodnění povrchových vod na obou koncích pravé římsy, špatný nátěr svodidel. Jde o páteřní komunikaci, která dále propojuje mnoho horských obcí. Probíhá zde svoz dřeva, zásobování obcí, přeprava nadměrného nákladu pro údržbu větrných elektráren a plynofikační stanice Brandov. Most má max. nosnost pouze 15 t, a je ve stavebním stavu „V – špatný“ a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Z tohoto důvodu předpokládáme celkové zbourání mostu a výstavbu nového na stejném místě. Požadovaná zatížitelnost mostů třídy A (ČSN 73 6220) je normální zatížitelnost 32 tun, výhradní zatížitelnost 80 tun a výjimečná zatížitelnost 196 tun.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 500 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Společně pro všechny části zakázky:

Základní způsobilost

— dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle ustanovení § 75 zákona profesní způsobilost,

— dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Projektová činnost ve výstavbě“.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 3 realizovaných významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele spočívajících ve zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu mostů, přičemž hodnota každé služby musí být minimálně 500 000,00 CZK bez DPH.

(V seznamu významných služeb musí být výslovně uvedeno u každé realizované služby (projektové dokumentace), že se jednalo o výstavbu, rekonstrukci či opravu mostů, včetně inženýrské činnosti. Služby musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dokončeny).

— dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace příslušných služeb, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské konstrukce, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, že jde o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných služeb, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v ustanovení § 83 zákona).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/11/2018
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/11/2018
Ortszeit: 08:31
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, otevře zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nejdříve však 12.11.2018 v 8:31 hod.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Společně pro všechny části zakázky:

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě!

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. *DOC, *DOCX, *RTF, *XLS, *XLSX nebo *PDF (nejlépe ve verzi podporující fulltextové vyhledávání).

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj Tender Arena dostupný na internetové adrese profilu zadavatele

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

či na adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

Dle tam uvedených informací by účastník zadávacího řízení měl pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (Download) / 512 Kbps (Upload), účastník zadávacího řízení by rovněž měl mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá dle informací uvedených na uvedené webové stránce až 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů. Registrace není zpoplatněna.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

Pokud se dodavatel rozhodne podat nabídku na více částí zakázky, je povinen podat nabídku na každou část zakázky samostatně.

Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018