Services - 447913-2017

Afficher la vue résumée

09/11/2017    S215    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică

2017/S 215-447913

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA
Str. Petricani nr. 9A, sector 2
Punct(e) de contact: Sediul Central al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva
În atenția: Robu Daniel
70164 Bucuresti
România
Telefon: +40 213171005
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Fax: +40 213169745

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.rosilva.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: regie autonoma
I.3)Activitate principală
Altele: silvicultura
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii juridice necesare exproprierii, pentru cauza de utilitate publica, a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectia cailor de comunicatie, in judetele: Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu si Vrancea.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul prestatorului.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii juridice necesare exproprierii, pentru cauza de utilitate publica, a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectiea cailor de comunicatie, in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu si Vrancea.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
3 990 imobile cu suprafata de 594,543 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 3 075 879 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetul Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii, pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie, in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu si Vrancea - 44 + 600 - 46 + 000; 55 + 500 - 56 + 500; 59 +000-60 + 000; 65 + 500-70 + 750;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
183 imobile cu o suprafata de 23,374 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 165 319 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 600 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetul Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 70 + 900 – 72 + 700; 72 + 750 – 73+ 280; 73 + 350 – 78 + 700; 78 + 800 – 85 + 600.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 105 695 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 000 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetul Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 85 + 700 – 86 + 730; 86 + 830 – 87 + 960; 88 + 065 – 90 +100; 90 + 200 – 91 + 220; 91 + 330 – 94 + 310; 94 + 410 – 101 + 200.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
153 imobile pe 43,561 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 138 218 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 300 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetul Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 102 + 800 – 103 + 280; 103 + 380 – 105+ 100; 105 + 500 – 108 + 600; 108 + 700 – 111 + 530; 111 + 640 – 114 + 250; 114 + 350 – 115 + 970.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
109 imobile pe 36,092 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 98 468 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 980 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetul Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 116 + 070 – 119 + 600; 119 + 700 – 122 + 270; 122 + 390 – 126 + 630; 126 + 730 – 128 + 290; 128 + 390 – 131 + 700; 131 + 800 – 132 + 390.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
151 imobile pe 44,402 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 136 410 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 350 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetele Calarasi si Ialomita
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 132 + 490 – 139 + 320; 139 + 420 – 142 + 800; 154 + 750 – 154 + 800.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
74 imobile pe 29,441 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 66 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 650 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetele Calarasi si Constanta
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 182 + 183 – 182 + 823; 183 + 183 – 183 + 983; 184 + 503 – 185 + 723; 185 + 963 – 186 + 403; 186 + 663 – 187 + 583; 188 + 123 – 189 + 443; 191 + 583 – 192 + 123; 192 + 483 – 194 + 163; 194 + 843 – 195 + 363; 196 + 103 – 196 + 863; 197 + 183 – 197 + 363; 199 + 403 – 199 + 903.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
128 imobile pe 28,185 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 115 633 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 150 RON.
Lot nr: 8 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetele Calarasi si Constanta
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 200 + 403 – 202 + 083; 202 + 403 – 203 + 863; 204 + 163 – 204 + 423; 205 + 323 – 206 + 023; 206 + 683 – 207 + 003; 207 + 463 – 207 + 983; 208 + 443 – 209 + 183; 209 + 743 – 210 + 223; 210 + 923 – 211 + 923.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
127 imobile pe 18,408 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 114 729 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 140 RON.
Lot nr: 9 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National CB (Centura Bucurestiului), judetul Ilfov
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 4 + 600 – 7 + 700; 6 + 500 – 6 + 900; 7 + 000 – 7 + 200; 7 + 500 – 7 + 550; 7 + 500 – 7 + 800; 8 + 300 – 8 + 850; 14 + 800 – 14 + 900; 16 + 400 – 16 + 950 (Partea stânga)
39 + 000 – 39 + 700; 41 + 000 – 43 + 000; 46 + 500 – 48 + 000; 54 + 500 – 55 + 300; 56 + 000 – 57 + 100 (Partea dreapta).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
145 imobile pe 11,348 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 130 990 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 300 RON.
Lot nr: 10 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 2, judetul Ialomita
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea – 47 + 900 – 48 + 350; 52 + 100 – 52 + 300; 58 + 000 – 59 + 000; 60 + 000 – 61 + 000; 61 + 400 – 62 + 200; 63 + 000 – 63 + 500; 65 + 000 – 65 + 700; 67 + 000 – 68 + 000.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
70 imobile pe 14,411 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 63 237 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 630 RON.
Lot nr: 11 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN2 (Partea stanga), judetele Ilfov si Ialomita
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea:
17 + 870 – 18 + 070; 60 + 200 – 60 + 350; 61 + 450 – 61 + 700.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
35 imobile pe 1,800 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 31 618 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 310 RON.
Lot nr: 12 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A1 (partea dreapta), judetele Ilfov si Giurgiu
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 18 + 000 – 19 + 000.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
6 imobile pe 2,820 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 5 420 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 54 RON.
Lot nr: 13 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A1, judetul Giurgiu
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 48 + 000 – 49 + 000.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
39 imobile pe 2,715 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 35 232 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 350 RON.
Lot nr: 14 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A4 (C2), judetul Constanta
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 0 + 300 – 5 + 000; 6 + 000 – 11 + 000; 13 + 000 – 21 + 000..
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
319 imobile pe 50,636 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 288 178 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 880 RON.
Lot nr: 15 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 1 (partea dreapta), judetul Ilfov
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 18 + 500 – 20 + 000; 26 + 100 – 26 + 150; 26 + 350 – 26 + 450; 26 + 650 – 26 + 750; 37 + 000 – 39 + 000; 42 + 200 – 42 + 900; 48 + 000 – 49 + 000; 50 + 000 – 50 + 500; 57 + 500 – 58 + 800; 59 + 450 – 59 + 750; 67 + 500 – 68 + 500; 71 + 000 – 72 + 500.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
156 imobile pe 10,552 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 140 927 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 400 RON.
Lot nr: 16 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 4 (partea stanga), judetele Ilfov si Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor 12 + 800 – 12 + 900; 13 + 200 – 13 + 400; 17 + 900 – 19 + 100; 19 + 900 – 20 + 000.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
42 imobile pe 3,822 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 37 942 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 375 RON.
Lot nr: 17 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 21, judetul Ialomita
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 92 + 050 – 92 + 933; 93 + 350 – 93 + 700; 94 + 000 – 94 + 228.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
21 imobile pe 4,313 imobile.
Valoarea estimată fără TVA: 18 971 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 185 RON.
Lot nr: 18 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 3 (partea stanga), judetele Ilfov si Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 22 + 400 – 23 + 500; 24 + 000 – 24 + 100.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
87 imobile pe 3,533 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 78 594 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 785 RON.
Lot nr: 19 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 7 (partea dreapta), judetul Ilfov
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea: 15 + 800 – 16 + 100; 17 + 100 – 17 + 150; 17 + 180 – 17 + 200; 17 + 250 – 17 + 400.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
4 imobile pe 0,253 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 3 614 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 35 RON.
Lot nr: 20 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 3, judetul Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea
5 + 270 – 25 + 320; 26 + 800 – 27 + 118; 27 + 270 – 27 + 350; 28 + 500 – 28 + 750; 30 + 200 – 30 + 400; 30 + 500 – 30 + 650;
34 + 350 – 34 + 700; 36 + 100 – 36 + 200; 36 + 400 – 37 + 190; 37 + 300 – 77 + 600; 41 + 050 – 41 + 300; 42 + 800 – 42 + 850; 44 + 200 – 45 + 000; 47 + 900 – 48 + 000.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
120 imobile pe 10,182 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 108 406 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 080 RON.
Lot nr: 21 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 3, judetul Calarasi
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 48 + 080 – 49 + 100; 49 + 800 – 50 + 000; 51 + 100 – 51 + 500; 51 + 560 – 52 + 000; 57 + 700 – 58 + 000; 58 + 030 – 58 + 330; 62 + 600 – 62 + 800; 64 + 000 – 64 + 400; 70 + 200 – 70 + 400; 80 + 000 – 80 + 200; 84 + 900 – 85 + 300; 99 + 600 – 99 + 800; 103 + 400 – 104 + 000; 106 + 300 – 106 + 900.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
106 imobile pe 15,618 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 95 758 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 955 RON.
Lot nr: 22 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 2, judetul Buzau
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 67 + 960 – 70 + 500; 69 + 100 – 70 + 520; 71 + 100 – 71 + 800; 72 + 500 – 73 + 600; 77 + 200 – 77 + 508; 77 + 517 – 77 + 664; 77 + 670 – 78 + 000; 60 + 450 – 61 + 050; 80 + 000 – 82 + 500; 83 + 000 – 83 + 500.(Partea dreapta).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
235 imobile pe 22,970 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 125 999 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 250 RON.
Lot nr: 23 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 2, judetul Buzau
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 128 + 850 – 128 + 880;128 + 902 – 129 + 530; 129 + 600 – 130 + 152;130 + 158 – 130 + 795; 131 + 700 – 132 + 546; 132 + 552 – 132 + 600; 133 + 600 – 134 + 000;135 + 200 – 136 + 188; 136 + 218 – 137 + 000; 137 + 200 – 137 + 396; 137 + 400 – 138 + 251; 138 + 269 – 139 + 000; 139 + 000 – 140 + 000; 148 + 000 – 149 + 500; 151 + 000 – 152 + 000.). (Partea stânga).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
410 imobile pe 29,320 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 219 828 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 190 RON.
Lot nr: 24 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 2, judetul Vrancea
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 174 + 850 – 175 + 700; 175 + 900 – 177 + 200;194 + 500 – 194 + 600; 206 + 000 – 206 + 700; 207 + 900 – 208 + 100;209 + 500 – 211 + 800; 221 + 700 – 223 + 250; 223 + 250 – 224 + 200; 227 + 000 – 228 + 000. (Partea stânga
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
419 imobile pe 25,970 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 224 653 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 240 RON.
Lot nr: 25 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 2B, judetul Buzau
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 12 + 200 – 12 + 731; 12 + 737 – 13 + 270; 13 + 280 – 13 + 400; 16 + 600 – 16 + 900; 20 + 600 – 20 + 900; 28 + 150 – 29 + 000; 29 + 030 – 30 + 000; 30 + 100 – 31 + 000; 31 + 010 – 32 + 150; 32 + 250 – 32 + 350. (Partea stânga).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
143 imobile pe 16,567 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 76 672 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 765 RON.
Lot nr: 26 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 2B, judetul Braila
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea
38 + 500 – 40 +200; 40 + 210 – 40 + 800; 40 + 810 – 41 + 900; 41 + 912 – 42 + 500; 42 + 590 – 42 + 850; 42 + 860 – 42 + 950; 50 + 000 – 50 + 200; 50 + 230 – 51 + 200 – Partea dreapta;
51+210 – 52 + 200; 52 + 300 – 52 + 600; 54 + 050 – 54 + 200; 54 + 210 – 55 + 200; 55 + 400 – 55 + 700; 56 + 300 – 56 + 500; 56 + 800 – 57 + 300; 57 + 315 – 59 + 800; 59 + 850 – 60 + 200. (Partea stânga).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
128 imobile pe 34,250 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 69 165 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 690 RON.
Lot nr: 27 Denumire: Perdele forestiere de protectie a Drumului National DN 2B, judetul Braila
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 60 + 210 – 60 + 350; 60 + 365 – 61 + 000; 67+ 750 – 69 + 050; 70 + 150 – 72 + 000; 72 + 000 – 72 + 100; 72 + 110 – 74 + 200; 74 + 210 – 75 + 100; 75 + 110 – 75 + 200; 75 + 210 – 76 + 100; 76+110 – 77 + 000; 81+000 – 81+700. (Partea stânga).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
128 imobile pe 28,065 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 65 412 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 650 RON.
Lot nr: 28 Denumire: Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetul Ilfov
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 12 + 000 – 13 + 600; 21 + 900 – 26 + 550; 28+490 – 28 + 690.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
172 imobile pe 17,603 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 155 626 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 550 RON.
Lot nr: 29 Denumire: Perdele forestiere de protectie a cailor de comunicatii impotriva depunerilor masive de zapada Autostrada A1 – judetul Giurgiu/ilfov
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 16 + 830 – 18 + 000.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
15 imobile pe 3,510 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 13 969 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 135 RON.
Lot nr: 30 Denumire: Perdele forestiere de protectie a cailor de comunicatii impotriva depunerilor masive de zapada Autostrada A1 – judetul Giurgiu
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 42 + 200 – 42 + 747.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
18 imobile pe 1,640 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 16 763 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 165 RON.
Lot nr: 31 Denumire: Perdele forestiere de protectie a cailor de comunicatii impotriva depunerilor masive de zapada Autostrada A1 – judetul Dambovita
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 50 + 000 – 50 + 500; 57 + 500 – 58 + 800; 59 + 450 – 59 + 750.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
95 imobile pe 6,300 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 88 470 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 880 RON.
Lot nr: 32 Denumire: Perdele forestiere de protectie a cailor de comunicatii impotriva depunerilor masive de zapada Autostrada A1 – judetul Ialomita
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 146 + 596 – 154 + 750; 154 + 800 – 156 + 914; 157 + 100 – 157 + 400.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
3 imobile pe 4,888 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 9 313 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 90 RON.
Lot nr: 33 Denumire: Perdele forestiere de protectie a cailor de comunicatii impotriva depunerilor masive de zapada Autostrada A1 C1 – judetul Arges
1)Descriere succintă
Servicii juridice necesare exproprierii pentru cauza de utilitate publica a terenurilor pe care urmeaza a se realiza perdelele forestiere de protectie a cailor de comunicatie in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Damabovita, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Vrancea 87 + 000 – 88 + 000; 88 + 015 – 89 + 000.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79110000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 29 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 290 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare (nu depaseste 1 % din valoarea estimata, conform art. 35, alin. (4) din HG 395/2016) pentru fiecare lot (echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta va avea in vedere cursul BNR inainte cu cinci zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) este detaliata in Anexa B.
Perioada de valabilitate a garan?iei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si se va constitui conform art. 36 din HG nr. 395/2016.
În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei într-unul din conturile Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva (R1590120, J40/450/1991): cont RO20BRDE410SV54016774100 – BRD P-ta Romana; RO68RZBR0000060000681176 – Raiffeisen Bank P-ta Romana. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit „Garantie de participare” împreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor (toate semnate cu semnatura electronica).
În situatia în care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta va fi scanat si postat pe SEAP în fisier separat denumit „Garantie de participare” împreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor (toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa).
Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare în situatiile prevazute la art. 37 din HG nr. 395 /2016. Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din Legea HG nr. 395/ 2016 în contul IBAN declarat de ofertant în cererea de restituire a garantiei de participare. Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie. în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie a contractului este de 5 % din pretul contractului, fara TVA. Aceasta se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar.
Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu îsi îndeplineste, nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.
Achizitorul se obliga a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri bugetare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:
- Certificatul fiscal emis de ANAF care sa ateste ca operatorul economic si-a îndeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii documentului;
- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166.
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- Alte documente edificatoare dupa caz.
Formularul „declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016” se va prezenta odata cu DUAE, pâna la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt:
director general: Dragos Ciprian Pahontu, director: Ion-Codrut Balea, Gabriela Gatu, Liviu Pavel, Serviciul Achizitii: Daniel Robu, Nelus – Prisacaru Florentina Maria, Serviciul Paduri Private si Perdele Forestiere: Florian Munteanu, Marius Racila.
Directii silvice: Maria Stamate, Lazar Marian, Alin Dumitrescu, Gavrila Victor, Viziniuc Cosmin, Eugen Ghinea, Stefan Gâsca, Enescu Petrisor, Moinescu Virgil.
Cerinta nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii.
Modalitatea de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:
1.1. Documente din care sa rezulte forma de exercitare a profesiei si dovada înscrierii în tabloul anual al avocatilor (art. 24, alin. (2) din Legea nr. 51/1995 republicata) Informatiile cuprinse în documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna.
Justificare: Cerinta a fost impusa în virtutea art. 173 din Legea nr. 98/2016.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta nr. 2 Ofertantul are obligatia sa declare subcontractantii si partea de contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze.
Cerinta nr. 1 Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca în ultimii 3 ani a prestat servicii de consultanta si de reprezentare juridica.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completare DUAE. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului câstigator.
Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante. Aceste documente pot fi:
- documente care sa confirme prestarea corespunzatoare a serviciilor de consultanta si de reprezentare juridica cu precizarea beneficiarilor, a valorilor si a perioadei de prestare. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele solicitate prin aceasta cerinta.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: da
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: Legea nr. 51/1995 republicata pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 8.12.2017 - 12:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.12.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 8.1.2018 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
1. În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat.
2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
3. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu oferta. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.
4. In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.2 – Condtii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator /acord asociere /declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Serviciul Juridical Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva
Str. Petricani nr. 9A, sector 2
023841 Bucuresti
România
E-mail: office@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 21171005
Adresă Internet: www/rosilva.ro
Fax: +40 21171005

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
7.11.2017