Dienstleistungen - 457321-2022

22/08/2022    S160

Rumänien-Cluj-Napoca: Bauaufsicht

2022/S 160-457321

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 130-369633)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Cluj-Napoca
Nationale Identifikationsnummer: 4305857
Postanschrift: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400001
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): lucia lupea
E-Mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariaclujnapoca.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de supervizare pt„PROIECT ȘI EXEC LUCR DE INF (STRUCT DE REZ, CALE DE RULARE, FINISAJE,SIST DE INSTAL), AUTOMATIZ TRAFIC, RACORD. ALIM CU ENERGIE ELECTRICĂ „TREN METROPOL GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA – ETAPA I A SIST DE TRANSP METROPOL RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOL, INCL LEG DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1 MAGISTRALA I DE METROU CLUJ

Referenznummer der Bekanntmachung: 4305857_2022_PAAPD1346224
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 130-369633

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

În scopul verificării şi evaluării experienţei similare, ofertantii vor prezenta ataşat formularului DUAE, aferent fiecărui contract prezentat pentru îndeplinirea cerinţelor minime privind experienţa similară, câte o Fişă de evaluare pentru experiența similară, detaliată și completată conform cerințelor de mai sus. Fişele menţionate vor fi semnate de reprezentantul autorizat al ofertantului, urmând ca acestea să fie verificate pe baza documentelor justificative prezentate pentru demonstrarea celor declarate.

muss es heißen:

La data limita de depunere a ofertelor se depune doar DUAE pentru demonstrareacerintelor de calificare, iar in DUAE se va completa tabelul/fisa de evaluare pentruexperienta similara (a se intelege ca fisa de evaluare nu este un document separat deDUAE); documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sevor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediarintocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Nu este cazul