Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 462445-2020

02/10/2020    S192

România-Tulcea: Produse de curăţat

2020/S 192-462445

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 167-402913)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Număr naţional de înregistrare: 4026712
Adresă: Str. 1848 nr. 32
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820195
Țară: România
Persoană de contact: Victoria Gheba
E-mail: achizitiitl@yahoo.ro
Telefon: +40 240532350
Fax: +40 240532274
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaltulcea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție „Produse de curățenie”

Număr de referinţă: 4026712_2020_PAAPD1148234
II.1.2)Cod CPV principal
39830000 Produse de curăţat
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de produse de curatenie necesare desfasurarea activitatii spitalicesti.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord-cadru pe o perioada de 48 de luni, cu maximum trei operatori economici.

Cantitatile minime acord-cadru, precum si cantitatile maxime ale acordurilor cadru sunt prevazute in caietul de sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent, precum si cantitatile maxime ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de data si ora-limita stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/09/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 167-402913

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1-61
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 29/09/2020
A se citi:
Data: 07/10/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1-61
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 29/09/2020
A se citi:
Data: 07/10/2020
Numărul secţiunii: III.1.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
În loc de:

„La solicitarea autoritatii contractante ofertantii straini clasati pe primele trei locuri in clasamentul final vor prezenta toate documentele solicitate prin documentatia de atribuire traduse in limba romana de traducatori autorizati. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura la atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantii vor face dovada detinerii avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul final. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa doveadeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul final.”

A se citi:

„La solicitarea autoritatii contractante ofertantii straini clasati pe primele trei locuri in clasamentul final vor prezenta toate documentele solicitate prin documentatia de atribuire traduse in limba romana de traducatori autorizati. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura la atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul final. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa doveadeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituiriim precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de

rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul final.”

VII.2)Alte informații suplimentare:

Se va prelungi termenul-limită de depunere a ofertelor pana pe 7.10.2020.