Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 464923-2021

15/09/2021    S179

Sverige-Gävle: Byggnation av sjukhusinrättningar

2021/S 179-464923

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Gävleborg
Nationellt registreringsnummer: 232100-0198
Postadress: i.u.
Ort: GÄVLE
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 80188
Land: Sverige
Kontaktperson: Katarina Bryskhe
E-post: katarina.bryskhe@regiongavleborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmfturbdz&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förhandsmeddelande - Totalentreprenad i samverkan för entréhuset, hus 60, på Gävle sjukhus

Referensnummer: x
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215140 Byggnation av sjukhusinrättningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Totalentreprenad i samverkan för entréhuset, hus 60, på Gävle sjukhus.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45215100 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård
45262700 Ombyggnadsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gävle

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Totalentreprenad i samverkan för entréhuset, hus 60, på Gävle sjukhus.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
18/10/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2021