Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465551-2021

15/09/2021    S179

Dänemark-Hjørring: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2021/S 179-465551

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Hjørring Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189382
Postanschrift: Springvandspladsen 5
Ort: Hjørring
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 9800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Camilla Magdalene Vrist
E-Mail: cmv@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333227
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/163370670.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.hjoerring.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/163370670.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/163370670.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fødevarer til Køkkenområdet i Hjørring Kommune - Publicereret 10.sep 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: 88.12.03-P20-6-21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører indkøb af fødevarer til produktion af mad ved Køkkenområdet i Hjørring Kommune. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler fordelt på 362 fødevarer:

Delaftale 1: Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, fisk, kød- og melboller, pølser, fjerkræ og brød

Delaftale 2: Kolonial, henkogt frugt og survarer

Delaftale 3: Mælkeprodukter, æg, ost, smør, margarine, gær, saft, juice, marmelade, grød og friskt brød

Delaftale 4: Pålæg, fiskepålæg, røget fisk, marinerede sild og salater.

Delaftale 5: Vakuum kartofler

Delaftale 6: Fersk kød

Bemærk:

I forhold til udbuddet der blev publiceret d. 16. august 2021 er der lavet rettelser i følgende dokumenter:

- Tilbudslister

- Udbudsbetingelser pkt. 3.1

Rammeaftalens pkt. 10.3.1 og pkt. 14.1

Husk at uploade tilbudslister som medfølger nærværende materiale (Indeholder ordlyden "SEP" i beskrivelsen)!

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 34 160 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 1: Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, fisk, kød- og melboller, pølser, fjerkræ og brød

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalens anslåede værdi  (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er  i  Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til  DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.  Der henvises til Udbudsbetinger pkt. 3.1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio.

Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og  Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 55 %
Preis - Gewichtung: 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 200 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 28/02/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 2: Kolonial, henkogt frugt og survarer

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalens anslåede værdi  (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er  i  Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til  DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.  Der henvises til Udbudsbetinger pkt. 3.1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio.

Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og  Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 55 %
Preis - Gewichtung: 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 28/02/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 3: Mælkeprodukter, æg, ost, smør, margarine, gær, saft, juice, marmelade, grød og friskt brød

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalens anslåede værdi  (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er  i  Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til  DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.  Der henvises til Udbudsbetinger pkt. 3.1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio.

Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og  Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 55 %
Preis - Gewichtung: 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 13 400 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 28/02/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 4: Pålæg, fiskepålæg, røget fisk, marinerede sild og salater.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalens anslåede værdi  (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er  i  Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til  DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.  Der henvises til Udbudsbetinger pkt. 3.1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio.

Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og  Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 55 %
Preis - Gewichtung: 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 28/02/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 5: Vakuum kartofler

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalens anslåede værdi  (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er  i  Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til  DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.  Der henvises til Udbudsbetinger pkt. 3.1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio.

Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og  Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 55 %
Preis - Gewichtung: 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 360 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 28/02/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 6: Fersk kød

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalens anslåede værdi  (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er  i  Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til  DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.  Der henvises til Udbudsbetinger pkt. 3.1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio.

Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og  Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 55 %
Preis - Gewichtung: 45 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2022
Ende: 28/02/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

jf. udbudsbetingelser pkt. 3.3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Årsomsætning: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Samlede årsomsætning" oplyse den samlede årsomsætning for de tre seneste regnskabsår.

2. Egenkapital: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Finansielle nøgletal" oplyse sin egenkapital (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

3. Soliditetsgrad: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Finansielle nøgletal" oplyse sin soliditetsgrad (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår, er positiv. Kravet gælder for hvert

regnskabsår.

2. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for det senest afsluttede regnskabsår, er positiv.

3. Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden for det senest afsluttede regnskabsår, er minimum 20 %.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

4. Referenceliste: Tilbudsiver skal i ESPD del IV C i punktet " Levering af leverancer af den anførte type" oplyse hvorvidt kravet opfyldes

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når leverandøren har leveret varer af samme karakter, det vil sige, at leverandøren har erfaring med leverance af fødevarer til offentlige ordregivere.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

- Jf. Udkast til kontrakt pkt. 4.5: Leverandøren skal være indstillet på, at rammeaftalen vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter rammeaftalens udløb ved overgang til en anden leverandør i en efterfølgende rammeaftaleperiode. Perioden kan dog ikke overstige 3 måneder.

- Jf. Udkast til kontrakt pkt. 19: Leverandøren skal i forbindelse med gennemførelsen af aftalen respektere og overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 6
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021