Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465648-2021

15/09/2021    S179

Roumanie-Constanța: Pommes de terre

2021/S 179-465648

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Numéro national d'identification: 14810074
Adresse postale: Strada: Fulgerului, nr. 99
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900371
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Octavian PATRASCU
Courriel: um02022@navy.ro
Téléphone: +40 241655650/129/139
Fax: +40 241610064
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bazanavala.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Défense

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Legume proaspete si cartofi congelati

Numéro de référence: 14810074_2020_PAAPD1125693
II.1.2)Code CPV principal
03212100 Pommes de terre
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare legume proaspete si cartofi congelati, respectiv: Roşii, Castraveţi , Ardei gras , Ardei iute , Verdeaţă , Dovlecei , Salată verde , Ceapă verde, Ceapă uscată , Varză proaspătă albă, Cartofi de toamnă si Cartofi congelați, in perioada 01.07.2020-30.06.2021.

Produsele sunt necesare unităţilor militare din sarcina de asigurare şi sunt prevăzute în Programul Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2020 al U.M. 02022.

Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 603 305.49 RON / Offre la plus élevée: 675 884.84 RON prise en considération
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221230 Poivrons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Ardei gras pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020, acord cadru: minim 2.535,00 kg, maxim 8.551,00 kg., contract subsecvent minim 2.135,00 kg., maxim 4.275,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 17.100,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221230 Poivrons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Ardei gras pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021, acord cadru: minim 2.855,00 kg, maxim 14.732,00 kg., contract subsecvent minim 2.455,00 kg., maxim 4.910,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 30.933,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221240 Tomates
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Roşii pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021, acord cadru: minim 4.915,00 kg, maxim 23.508,00 kg., contract subsecvent minim 3.915,00 kg., maxim 7.835,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 39.958,50 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Salată verde pentru perioada 01.09.2020-31.10.2020

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221320 Feuilles de salade
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Salată verde pentru perioada 01.09.2020-31.10.2020 , acord cadru: minim 185,00 kg, maxim 343,00 kg., contract subsecvent minim 165,00 kg., maxim 330,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 3.630,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221270 Concombres
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Castraveţi pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021 , acord cadru: minim 1.130,00 kg, maxim 5.595,00 kg., contract subsecvent minim 930,00 kg., maxim 1.865,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 10.071,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ceapă uscată pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Lot nº: 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221113 Oignons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Ceapă uscată pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021 ,acord cadru: minim 8.400,00 kg, maxim 9.500,00 kg., contract subsecvent minim 700,00 kg., maxim 4.835,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 13.538,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221270 Concombres
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Castraveţi pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020, acord cadru: minim 900,00 kg, maxim 2.804,00 kg., contract subsecvent minim 700,00 kg., maxim 1.400,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 4.760,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cartofi de toamnă pentru perioada 01.10.2020 – 30.04.2021

Lot nº: 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03212100 Pommes de terre
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Cartofi de toamnă pentru perioada 01.10.2020 – 30.04.2021 , acord cadru: minim 43.785,00 kg, maxim 49.080,00 kg., contract subsecvent minim 6.255,00 kg., maxim 25.035,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 70.098,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ardei iute pentru perioada 01.07.2020-30.06.2021

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221230 Poivrons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Ardei iute pentru perioada 01.07.2020-30.06.2021, acord cadru: minim 792,00 kg, maxim 908 kg, contract subsecvent minim 66,00 kg., maxim 512,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 5.376,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dovlecei pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221250 Courgettes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Dovlecei pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020, acord cadru: minim 650,00 kg, maxim 1.013,00 kg., contract subsecvent minim 250,00 kg., maxim 505,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 1.919,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cartofi congelați pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Lot nº: 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15331170 Légumes congelés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Cartofi congelați pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021 ,acord cadru: minim 2.160,00 kg, maxim 2.935,00 kg., contract subsecvent minim 180,00 kg., maxim 1.835,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 8.808,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221230 Poivrons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Ardei gras pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021, acord cadru: minim 2.835,00 kg, maxim 4.879,00 kg., contract subsecvent minim 2.435,00 kg., maxim 4.860,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 24.786,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ceapă verde pentru perioada 01.05.2021 – 30.06.2021

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221113 Oignons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Ceapă verde pentru perioada 01.05.2021 – 30.06.2021, acord cadru: minim 80,00 kg, maxim 137,00 kg., contract subsecvent minim 60,00 kg., maxim 120,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 1.140,000 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Salată verde pentru perioada 01.05.2021 -30.06.2021

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221320 Feuilles de salade
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Salată verde pentru perioada 01.05.2021 -30.06.2021,acord cadru: minim 140,00 kg, maxim 258,00 kg., contract subsecvent minim 120,00 kg., maxim 240,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 2.520,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ceapă verde pentru perioada 01.09.2020 -31.10.2020

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221113 Oignons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Ceapă verde pentru perioada 01.09.2020 -31.10.2020 ,acord cadru: minim 100,00 kg, maxim 175,00 kg., contract subsecvent minim 80,00 kg., maxim 160,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 1.680,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Varză proaspătă albă 01.07.2020 – 31.10.2020 şi 01.04.2021 – 30.06.2021

Lot nº: 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221410 Choux blancs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Varză proaspătă albă 01.07.2020 – 31.10.2020 şi 01.04.2021 – 30.06.2021, acord cadru: minim 14.000,00 kg, maxim 14.990,00 kg., contract subsecvent minim 2.000,00 kg., maxim 8.380,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 19.274,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221240 Tomates
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Roşii pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021, acord cadru: minim 4.890,00 kg, maxim 7.783,00 kg., contract subsecvent minim 3.890,00 kg., maxim 7.780,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 29.564,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221270 Concombres
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Castraveţi pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021, acord cadru: minim 935,00 kg, maxim 1.470,00 kg., contract subsecvent minim 735,00 kg., maxim 1.460,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 5.986,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Verdeaţa pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020 şi 01.05.2021-30.06.2021

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221300 Légumes à feuilles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Verdeaţa pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020 şi 01.05.2021-30.06.2021,acord cadru: minim 860,00 kg, maxim 2.758,00 kg., contract subsecvent minim 460,00 kg, maxim 920,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 9.660,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Verdeaţa pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221300 Légumes à feuilles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Verdeaţa pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021,acord cadru: minim 840,00 kg, maxim 2.713,00 kg., contract subsecvent minim 450,00 kg., maxim 900,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 11.250,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dovlecei pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221250 Courgettes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Dovlecei pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021, acord cadru: minim 675,00 kg, maxim 832,00 kg., contract subsecvent minim 275,00 kg., maxim 820,00 kg.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 3.690,00 lei

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03221240 Tomates
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Conf. pct. 7 din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare Roşii pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020, acord cadru: minim 4.165,00 kg, maxim 12.671,00 kg., contract subsecvent minim 3.165,00 kg., maxim 6.335,00 kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (lei fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 18.688,25 lei

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 087-206407
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1785
Lot nº: 6
Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 027.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 5 256.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/6541
Lot nº: 21
Intitulé:

Cartofi de toamnă pentru perioada 01.10.2020 – 30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 137 424.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 5 340.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/6574
Lot nº: 19
Intitulé:

Ceapă uscată pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15779023
Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 6100
Pays: Roumanie
Courriel: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 240.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/2861
Lot nº: 9
Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 882.90 RON
Valeur totale du marché/du lot: 9 363.20 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/2863
Lot nº: 6
Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 027.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 472.40 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/2920
Lot nº: 11
Intitulé:

Verdeaţa pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020 şi 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 959.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 288.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/6576
Lot nº: 8
Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 123 024.60 RON
Valeur totale du marché/du lot: 20 466.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1797
Lot nº: 3
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 575.40 RON
Valeur totale du marché/du lot: 21 140.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1304
Lot nº: 19
Intitulé:

Ceapă uscată pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15779023
Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 6100
Pays: Roumanie
Courriel: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 61 077.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 620.60 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1317
Lot nº: 14
Intitulé:

Dovlecei pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 744.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 344.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/810
Lot nº: 8
Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 123 024.60 RON
Valeur totale du marché/du lot: 31 573.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/807
Lot nº: 22
Intitulé:

Cartofi congelați pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 088.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 127.87 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1788
Lot nº: 11
Intitulé:

Verdeaţa pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020 şi 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 32 969.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 8 930.90 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1296
Lot nº: 2
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 890.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 31 115.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1302
Lot nº: 10
Intitulé:

Ardei iute pentru perioada 01.07.2020-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 43 446.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 977.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1318
Lot nº: 8
Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 123 024.60 RON
Valeur totale du marché/du lot: 34 170.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1795
Lot nº: 6
Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 027.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 5 256.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1437
Lot nº: 22
Intitulé:

Cartofi congelați pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 088.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 408.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1303
Lot nº: 21
Intitulé:

Cartofi de toamnă pentru perioada 01.10.2020 – 30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 137 424.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 8 900.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/809
Lot nº: 2
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 890.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 24 843.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/814
Lot nº: 10
Intitulé:

Ardei iute pentru perioada 01.07.2020-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 43 446.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 6 830.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/2860
Lot nº: 3
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 575.40 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 187.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/813
Lot nº: 19
Intitulé:

Ceapă uscată pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15779023
Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 6100
Pays: Roumanie
Courriel: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 828.36 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/1796
Lot nº: 9
Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 882.90 RON
Valeur totale du marché/du lot: 19 930.40 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3741
Lot nº: 20
Intitulé:

Varză proaspătă albă 01.07.2020 – 31.10.2020 şi 01.04.2021 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/08/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15779023
Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 6100
Pays: Roumanie
Courriel: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 61 077.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 19 410.20 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3738
Lot nº: 17
Intitulé:

Ceapă verde pentru perioada 01.09.2020 -31.10.2020

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/08/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 15
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 15
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 15
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 206 197.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 88 941.56 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3743
Lot nº: 10
Intitulé:

Ardei iute pentru perioada 01.07.2020-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/08/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 383.40 RON
Valeur totale du marché/du lot: 6 784.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3742
Lot nº: 1
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/08/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 379.45 RON
Valeur totale du marché/du lot: 30 086.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/815
Lot nº: 21
Intitulé:

Cartofi de toamnă pentru perioada 01.10.2020 – 30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 137 424.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 8 366.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3554
Lot nº: 3
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 575.40 RON
Offre la plus basse: 27 240.50 RON / Offre la plus élevée: 29 575.40 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3553
Lot nº: 1
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15779023
Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 6100
Pays: Roumanie
Courriel: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 379.45 RON
Offre la plus basse: 35 478.80 RON / Offre la plus élevée: 41 054.04 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3556
Lot nº: 8
Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 147 907.50 RON
Offre la plus basse: 157 153.50 RON / Offre la plus élevée: 157 153.50 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3558
Lot nº: 11
Intitulé:

Verdeaţa pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020 şi 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 38
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 38
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 38
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15779023
Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 6100
Pays: Roumanie
Courriel: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 318 580.90 RON
Offre la plus basse: 238 598.07 RON / Offre la plus élevée: 287 750.15 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3557
Lot nº: 6
Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.05.2021-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 11
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 859.00 RON
Offre la plus basse: 21 289.50 RON / Offre la plus élevée: 24 435.75 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3535
Lot nº: 4
Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15779023
Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 6100
Pays: Roumanie
Courriel: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 533.60 RON
Offre la plus basse: 8 355.92 RON / Offre la plus élevée: 8 972.80 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3552
Lot nº: 2
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 890.80 RON
Offre la plus basse: 115 189.20 RON / Offre la plus élevée: 126 943.20 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3740
Lot nº: 4
Intitulé:

Castraveţi pentru perioada 01.07.2020-31.10.2020

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/08/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 533.60 RON
Valeur totale du marché/du lot: 7 485.76 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/3744
Lot nº: 22
Intitulé:

Cartofi congelați pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/08/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 088.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 4 686.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/4886
Lot nº: 8
Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/10/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 123 024.60 RON
Valeur totale du marché/du lot: 41 115.40 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/4883
Lot nº: 12
Intitulé:

Verdeaţa pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/10/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 33 912.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 10 085.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/4885
Lot nº: 2
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/10/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 890.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 37 338.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/342
Lot nº: 21
Intitulé:

Cartofi de toamnă pentru perioada 01.10.2020 – 30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro national d'identification: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Ville: Horodniceni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727314
Pays: Roumanie
Courriel: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 137 424.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 560.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/340
Lot nº: 8
Intitulé:

Ardei gras pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 123 024.60 RON
Valeur totale du marché/du lot: 17 287.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/6573
Lot nº: 10
Intitulé:

Ardei iute pentru perioada 01.07.2020-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 43 446.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 5 266.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/596
Lot nº: 22
Intitulé:

Cartofi congelați pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GRANBIS
Numéro national d'identification: RO 6115158
Adresse postale: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Ville: Constanta
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900016
Pays: Roumanie
Courriel: granbis_cta@yahoo.com
Téléphone: +40 241626310
Fax: +40 241626310
Adresse internet: www.granbis.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 088.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 130.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/341
Lot nº: 2
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 890.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 13 837.60 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/339
Lot nº: 10
Intitulé:

Ardei iute pentru perioada 01.07.2020-30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 43 446.50 RON
Valeur totale du marché/du lot: 4 967.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/338
Lot nº: 19
Intitulé:

Ceapă uscată pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15779023
Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39
Ville: Braila
Code NUTS: RO221 Brăila
Code postal: 6100
Pays: Roumanie
Courriel: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 028.56 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A9/6578
Lot nº: 2
Intitulé:

Roşii pentru perioada 01.11.2020-30.04.2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ANM HOLDERS SRL
Numéro national d'identification: RO14996245
Adresse postale: Strada PETROLULUI, Nr. 6B
Ville: Lumina
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 907175
Pays: Roumanie
Courriel: cristina.doaga@yahoo.com
Téléphone: +40 729470950
Fax: +40 241582051
Adresse internet: www.anm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 890.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 14 851.90 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Compartimentul juridic al UM 02022 Constanţa
Adresse postale: str. Fulgerului nr. 99, Constanţa
Ville: Constanta
Code postal: 900371
Pays: Roumanie
Courriel: um02022@navy.ro
Téléphone: +40 241610064
Fax: +40 241610064
Adresse internet: www.bazanavala.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021