Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466630-2021

15/09/2021    S179

Magyarország-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 179-466630

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99963286
Postai cím: Fokos Utca 12
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 304520582
Fax: +36 13172243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dszc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dszc.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debreceni SZC Mechwart Kollégium tervezés

Hivatkozási szám: EKR000995122020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum Kollégiumának építésének, fejlesztésének és bővítésének előkészítése

A Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum Debrecen egyik meghatározó szakképző iskolája.

Az oktatási intézmény iránt nagy az érdeklődés, melynek következtében nemcsak a városban, vagy az agglomerációban lakó tanulók körében népszerű az intézmény. Jelenleg nem áll rendelkezésre külön kollégium a technikum számára, s a központi kollégiumokban a helyhiány állandó. Annak érdekében, hogy az intézmény adta lehetőségeket nemcsak a debreceni, hanem a keleti régióban lévő diákok számára is elérhető legyen, egy iskolához tartozó kollégium elengedhetetlen. A jelenlegi tendenciák és felmérések alapján 250 fő elhelyezését biztosító kollégium létesítése szükséges a várható igények kiszolgálására.

Az üres ingatlan, mely jelenleg megvásárlás alatt áll, közvetlenül az iskolaépület mellett található, mely ideális egy összetett nevelési program megvalósításához.

Az ingatlan régészeti lelőhelyen fekszik (Azonosító: 36658) és a településkép védelméről szóló 45/2017. (VII.14.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint helyi védelem alatt áll.

Jelen fejlesztés az intézményben a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztések keretében valósul meg.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 44 883 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71221000 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Debreceni SzC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum iránt igen nagy az érdeklődés, melynek következtében nemcsak Debrecenben, hanem távolabbi településekről, szomszédos megyékből, határon túlról is szívesen választják a diákok az intézményt. Jelenleg nem áll rendelkezésre külön kollégium a technikum tanulói részére, s a városban lévő kollégiumok telítettek. Annak érdekében, hogy a jelentkezők száma továbbra is magas legyen, s a keleti régióban élő diákok is a Mechwartban tanulhassanak, feltétlen szükséges egy kollégium építése.

Helyrajzi száma: 9454

Az ingatlan maximális beépíthetősége 50%, a zöldfelület minimum 30% kell legyen. Az ingatlan területe - tulajdoni lap alapján - 3837 m2, melyből max. 1918,5 m2 építhető be. Az ingatlan jelenleg beépítetlen.

Az ingatlan a zártsorú általános beépítési mód szerint építhető be. A megengedett építménymagasság 8,50 - 12,50 m.

Jelenleg magántulajdonban van, de megvásárlása esetén a Debreceni Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe fog kerülni. Ide szeretnék felépíteni a kollégiumot, s így az elhelyezése miatt ideális lehetőség egy összetett nevelési program megvalósításához.

Az ingatlan régészeti lelőhelyen fekszik (Azonosító: 36658) és a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 2. mellélete szerint helyi védelem alatt áll.

A tervezési feladat a kollégium épületének, környezetének megtervezése a beépíthető összes terület legjobb kihasználásával.

A kollégium kialakításánál a főbb paraméterek:

# 250 fő befogadására legyen alkalmas (75% -25 % megoszlás fiú és lány között)

# kétágyas szobák, fürdőszobával, beépített szekrénnyel

# szintenként kerüljön kialakításra teakonyha, tanterem vagy tanulószoba

# kollégiumon belül kerüljön kialakításra sportolásra alkalmas helyiség, helyiségek, kollégiumi nevelőtanári szoba, mosókonyha, orvosi szoba, beteg szoba, vendégszoba, a szükséges irodai helyiségek, közösségi tér, parkoló, bicikli tároló, tetőterasz

# konyha, étkező kialakítása

# teljes kábeles és Wifi lefedettség

# a kollégium körül a park kialakítása, amely szorosan kapcsolódik a Mechwart udvarával

A tervezési feladat magába foglalja a vázlatterv, az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció elkészítését.

Ennek keretében a meglévő épületet érintő felújítási munkák vázlatszerű bemutatása, a bővítéssel, fejlesztéssel érintett területek bemutatása, a fejlesztés szöveges leírása, melyben bemutatásra kerül az épület tömege, befoglaló méretei, magassága, alaprajzi kontúrja és vázlatos elképzelést mutat be a homlokzat kialakítására, a nyílászárók elhelyezésére vonatkozóan. Javaslatot tartalmaz a tervezett beépítés karakterére, a telepítés - és a telek beépítési paramétereire a helyi építési előírások ismeretében.

Minimálisan tartalmaznia kell helyszínrajzot, vázrajzot (m=1:200 vázlattervi tervdokumentáció), a tervezett állapot bemutatását - rövid műszaki leírást: épület és telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal.

A Tervező feladata a szükséges egyeztetések lefolytatása az érintett szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal, az illetékes építéshatósággal és az Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményezési eljárásához a Főépítésszel, mely a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik.

A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, hogy az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített minden olyan hitelt érdemlő dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és amely lehetővé teszi a döntés meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadását és a tudomásulvétel feltételeinek vizsgálatát, igazolását

Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv

Energetikai számítás készítése a meglévő és a tervezett állapotról

Tervezői költségbecslés készítése

A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell. Tervező feladatát képezi, hogy a munka megvalósításához szükséges szakirányú egyeztetéseket a szakhatóságokkal és közmű szolgáltató cégekkel megszervezze, lebonyolítsa, illetve Megrendelő nevében, de a saját költségén beszerezze a megvalósításhoz szükséges hozzájárulásokat, amelyekre őt jogszabály vagy valamely hatósági előírás kötelezi. Tervező feladatát képezi továbbá, hogy a tervezési munka során rendszeresen egyeztessen az illetékes engedélyező hatósággal a Megrendelő jelenlétében.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. É jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 3. G jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 4. V jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 5. T jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12,5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 010-018326
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debreceni SZC Mechwart Kollégium tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56858282
Postai cím: Ezerjó Út 10
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Fax: +36 18009192
Internetcím: http://www.tspc.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44 883 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

gépészeti tervezési feladatok; építményvillamossági tervezési feladatok; tartószerkezeti tervezési feladatok; egyéb tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Berép-Terv Beruházó, Épitő és Tervező Kft.: 4028 Debrecen, Laktanya utca 46. fszt. 1. (10614790-2-09)

Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft.: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2. (22743831-2-43)

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1. (13079909-2-43)

Perfektum Építész Kft.: 1036 Budapest, Perc utca 2. (26295464-2-41)

Tisza Építész Műterem Kft.: 4431 Nyíregyháza, Fürdő utca 85. (24147358-2-15)

TopKvalitás Tervező és Szolgáltató Kft.: 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1. (11474762-2-11)

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.: 9011 Győr, Ezerjó út 10. (24084794-2-08)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2021