Dienstleistungen - 476385-2019

Submission deadline has been amended by:  531084-2019
10/10/2019    S196    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Połczyn-Zdrój: Abholung von Siedlungsabfällen

2019/S 196-476385

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Postanschrift: Wardyń Górny 35
Ort: Połczyn-Zdrój
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-320
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Matysiak
E-Mail: robert.matysiak@axelconsulting.pl
Telefon: +48 509161385
Fax: +48 947177156

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mpgo.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://mpgo.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=182008
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa Sp. z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: MPGO.AX.P9.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpadów, w ilości maksymalnej:

a) część I – 12 500 Mg;

b) część II – 12 500 Mg.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Zakład Gospodarki Odpadami, Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpadów, w ilości maksymalnej:

a) część I – 12 500 Mg.

4.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania prawa opcji.

Prawo opcji polegać będzie na ilościowym zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do odzysku do minimalnej ilości:

a) część I – 4 000 Mg rocznie,

w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.3 Informacje dla Wykonawców

a) średnia ilość odpadów przekazywanych do odzysku w ciągu roku 2019 wynosi ok.

— część I – 700 Mg/miesiąc;

b) odpady będą przekazywane w formie nieprasowanej (luzem);

c) odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów;

d) odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt.

Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym;

e) w chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi, i za skutki z tego wynikające;

f) załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów;

g) Zamawiający w momencie ogłaszania postępowania nie posiada zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę złoży Wykonawca posiadający instalację do odzysku odpadów poza granicami RP, Zamawiający upoważni wybranego Wykonawcę o wystąpienie w jego imieniu do uprawnionego organu o wydanie takiego zezwolenia, w ciągu 14 dni od wyboru oferty najkorzystniejszej. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu stosowanego zezwolenia. W przypadku, gdy organ odmówi wydania zezwolenia, Zamawiający unieważni postępowanie. Dodatkowe wymogi, jakie zobowiązani są spełnić, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy dysponujący instalacją poza granicami RP opisane są w 19.6-19.9 SIWZ.

4.4 Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) zapoznania się, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, z przepisami BHP obowiązującymi na obiekcie i ich stosowania;

b) odbioru odpadów na bieżąco, w sposób ciągły, od poniedziałku do piątku w godzinach:

— część I – 7:00-11:00.

W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami dopuszcza się odbiór odpadów poza powyższym przedziałem czasowym, po uprzednim ustaleniu godziny odbioru z przedstawicielem Zamawiającego;

c) odbioru od Zamawiającego minimum

— część I – 40 Mg odpadów na dobę;

d) w przypadku przygotowania przez Zamawiającego większej ilości odpadów, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie z wyprzedzeniem jednodniowym (dzień kalendarzowy), ze wskazaniem ilości odpadów. W takiej sytuacji Wykonawca, dokona odbioru nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

4.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania prawa opcji.

Prawo opcji polegać będzie na ilościowym zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zmniejszenie Ilości odpadów przekazywanych do odzysku do minimalnej ilości:

a) część I – 4 000 Mg rocznie.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Zakład Gospodarki Odpadami, Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), frakcja posortownicza wytworzona w ramach mechanicznego przetwarzania odpadów, w ilości maksymalnej:

a) część II – 12 500 Mg.

4.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania prawa opcji.

Prawo opcji polegać będzie na ilościowym zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do odzysku do minimalnej ilości:

a) część II – 4 000 Mg rocznie,

w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.3 Informacje dla Wykonawców

a) średnia ilość odpadów przekazywanych do odzysku w ciągu roku 2019 wynosi ok.

— część II – 700 Mg/miesiąc;

b) odpady będą przekazywane w formie nieprasowanej (luzem);

c) odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów;

d) odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt.

Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym;

e) w chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi, i za skutki z tego wynikające;

f) załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów;

g) Zamawiający w momencie ogłaszania postępowania nie posiada zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę złoży Wykonawca posiadający instalację do odzysku odpadów poza granicami RP, Zamawiający upoważni wybranego Wykonawcę o wystąpienie w jego imieniu do uprawnionego organu o wydanie takiego zezwolenia, w ciągu 14 dni od wyboru oferty najkorzystniejszej. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu stosowanego zezwolenia. W przypadku, gdy organ odmówi wydania zezwolenia, Zamawiający unieważni postępowanie. Dodatkowe wymogi, jakie zobowiązani są spełnić, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy dysponujący instalacją poza granicami RP opisane są w 19.6-19.9 SIWZ.

4.4 Wykonawca zobowiązany będzie

a) zapoznania się, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, z przepisami BHP obowiązującymi na obiekcie i ich stosowania;

b) odbioru odpadów na bieżąco, w sposób ciągły, od poniedziałku do piątku w godzinach:

— część I – 11:00-15:00;

W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych okolicznościami dopuszcza się odbiór odpadów poza powyższym przedziałem czasowym, po uprzednim ustaleniu godziny odbioru z przedstawicielem Zamawiającego;

c) odbioru od Zamawiającego minimum

— część II – 40 Mg odpadów na dobę.

d) W przypadku przygotowania przez Zamawiającego większej ilości odpadów, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie z wyprzedzeniem jednodniowym (dzień kalendarzowy), ze wskazaniem ilości odpadów. W takiej sytuacji Wykonawca, dokona odbioru nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

4.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania prawa opcji.

Prawo opcji polegać będzie na ilościowym zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zmniejszenie Ilości odpadów przekazywanych do odzysku do minimalnej ilości:

a) część II – 4 000 Mg rocznie.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu, i odzysku odpadów w zakresie kodów odpadów 19 12 12; zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z póź. zm.) dla instalacji docelowej i ewentualnej instalacji pośredniej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 13:05
Ort:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w obecności komisji przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert za pośrednictwem miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

a) część I – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych);

b) część II – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

9.2 Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku z następujących form:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110 z póź. zm.).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z brzmieniem art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/10/2019