Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 48335-2023

25/01/2023    S18

Tschechien-Prag: Briefumschläge

2023/S 018-048335

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká pošta, s.p.
Nationale Identifikationsnummer: 47114983
Postanschrift: Politických vězňů 909/4
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 22599
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Naďa Hlušičková
E-Mail: hlusickova.nada@cpost.cz
Telefon: +420 954302331
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ceskaposta.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obálky

Referenznummer der Bekanntmachung: 320230003
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199230 Briefumschläge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách), a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 Česko
Hauptort der Ausführung:

Česká republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

dodávky obálek

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku pro automatizované plnění o rozměru C6/C5 (114x229 mm) / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku pro automatizované plnění o rozměru C5 (162x229 mm) / Gewichtung: 6
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku pro automatizované plnění o rozměru C5 (162x229 mm) / Gewichtung: 0,50
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s krycí páskou nebo se 2 chlopněmi pro ruční plnění o rozměru DL (110x220 mm) / Gewichtung: 0,20
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s krycí páskou nebo se 2 chlopněmi pro ruční plnění o rozměru C6/C5 (114x229 mm) / Gewichtung: 0,01
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s krycí páskou nebo se 2 chlopněmi pro ruční plnění o rozměru C5 (162x229 mm) / Gewichtung: 0,25
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s krycí páskou nebo se 2 chlopněmi pro ruční plnění o rozměru C4 (229x324 mm) - taška / Gewichtung: 1,80
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s krycí páskou nebo se 2 chlopněmi pro ruční plnění o rozměru B4 (250x353 mm) - taška / Gewichtung: 0,25
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s krycí páskou nebo se 2 chlopněmi pro ruční plnění o rozměru B4 (250x353 mm) taška s křížovým dnem / Gewichtung: 1,20
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitř. tisku s krycí páskou nebo se 2 chlopněmi pro ruční plnění o rozm. B4 (250x353 mm) textil. taška s kříž. dnem / Gewichtung: 0,41
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek dodejkových bílých bez předtisku a bez vnitřního tisku pro automatizované plnění o rozměru C6/C5 1x vytrhávací okno / Gewichtung: 0,50
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek dodejkových bílých bez předtisku a bez vnitřního tisku pro automatizované plnění o rozměru C5 1x vytrhávací okno / Gewichtung: 2
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek dodejkových bílých bez předtisku a bez vnitřního tisku pro automatizované plnění o rozměru C5 2x vytrhávací okno / Gewichtung: 8,50
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s bublinkovou vložkou pro ruční plnění o rozměru (C) 170x225 (150x215 nebo 150x210) mm / Gewichtung: 0,10
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s bublinkovou vložkou pro ruční plnění o rozměru (D) 200x275 (180x265 nebo 180x260) mm / Gewichtung: 0,45
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s bublinkovou vložkou pro ruční plnění o rozměru (E) 240x275 (220x265 nebo 220x260) mm / Gewichtung: 0,01
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s bublinkovou vložkou pro ruční plnění o rozměru (F) 240x350 (220x340 nebo 220x330) mm / Gewichtung: 0,01
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s bublinkovou vložkou pro ruční plnění o rozměru (G) 250x350 (230x340 nebo 240x330) mm / Gewichtung: 0,15
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s bublinkovou vložkou pro ruční plnění o rozměru (H) 290x370 (270x360) mm / Gewichtung: 0,40
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v Kč bez DPH za 1000 ks obálek bílých bez předtisku, bez okna, bez vnitřního tisku s bublinkovou vložkou pro ruční plnění o rozměru (J) 320x455 (300x440) mm / Gewichtung: 0,05
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5) Hodnotící kritéria - veškerá hodnotící kritéria, celkem 55, jsou uvedena v zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje dle § 170 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, právo zadávací řízení zrušit.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek řádně poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před koncem lhůty pro podání nabídek s uvedením objednatele, jejich rozsahu (ceny) a doby poskytnutí.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel splňuje tuto část kvalifikace, pokud výše uvedenou formou doloží, že v relevantním období řádně poskytl (zrealizoval) alespoň tři (3) dodávky, jejichž předmětem byly dodávky obálek, a to v minimálním finančním rozsahu čtyři (4) miliony Kč bez DPH za každou takovou dodávku. Za jednu dodávku se pokládá i postupné plnění pro téhož objednatele např. na základě rámcové dohody.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 11:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Zadavatel není dle zákona povinen v případě otevírání nabídek v elektronické podobě vyhotovit písemný protokol o otevírání nabídek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023