Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 48433-2023

25/01/2023    S18

Sverige-Uppsala: Hygienartiklar

2023/S 018-048433

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Varuförsörjningen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0024
Postadress: Storgatan 27
Ort: UPPSALA
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 751 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Fredrik Johansson
E-post: fredrik.johansson@regionuppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varuforsorjningen.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afscmgelir&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afscmgelir&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inkontinensmaterial

Referensnummer: VF2022-00014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33700000 Hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Blöjor, bindor, hygienunderlägg mm.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
33771000 Sanitetsartiklar av papper
33771100 Dambindor eller tamponger
33771200 Pappersblöjor
39512300 Madrassöverdrag
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Nuts-kod: SE124 Örebro län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Blöjor, bindor, hygienunderlägg mm.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 11 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/04/2024
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/02/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2023