Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 48466-2023

25/01/2023    S18

Sverige-Karlskoga: Vägtransporter

2023/S 018-048466

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Karlskoga kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1991
Postadress: 1 Upphandlingsenheten
Ort: Karlskoga
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 691 83
Land: Sverige
Kontaktperson: Andreas Persson
E-post: georg.andreas.persson@karlskoga.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.karlskoga.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afncztuhwa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afncztuhwa&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skolskjuts - Turbundna elevrelaterade resor

Referensnummer: 2022-028
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60100000 Vägtransporter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar anpassad skolskjuts med mindre fordon och specialfordon för elever i

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Karlskoga kommun. Resor till och från

fritidshem och nattomsorg samt resor mellan kommunala verksamheter och även övriga

elevrelaterade resor som kräver specialfordon ingår i uppdraget. Skolåret och tillika

skolskjutsuppdraget är 178 dagar men innehåller även resor till fritidshem och nattomsorg samt resor

mellan kommunala verksamheter utöver dessa dagar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60120000 Taxitjänster
60130000 Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Karlskoga

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar ett ramavtal gällande transporttjänst avseende vad som beskrivs nedan:

Uppdraget omfattar anpassad skolskjuts med mindre fordon och specialfordon för elever i

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Karlskoga kommun. Resor till och från

fritidshem och nattomsorg samt resor mellan kommunala verksamheter och även övriga

elevrelaterade resor som kräver specialfordon ingår i uppdraget. Skolåret och tillika

skolskjutsuppdraget är 178 dagar men innehåller även resor till fritidshem och nattomsorg samt resor

mellan kommunala verksamheter utöver dessa dagar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2023
Slut: 30/06/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2023