Lieferungen - 484910-2018

03/11/2018    S212

Slowenien-Žalec: Verarbeitetes Papier und Pappe

2018/S 212-484910

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Republika Slovenija Upravna enota Žalec
Nationale Identifikationsnummer: 5886449000
Postanschrift: Ulica Savinjske čete 5
Ort: Žalec
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 3310
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Simona Pec
E-Mail: simona.pec@gov.si
Telefon: +386 37135120
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.upravneenote.gov.si/zalec/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministrstvo za javno upravo
Nationale Identifikationsnummer: 2482762000
Postanschrift: Tržaška cesta 21
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): tajništvo direktorata za javno naročanje
E-Mail: gp.mju@gov.si
Telefon: +386 14781880
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mju.gov.si/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Referenznummer der Bekanntmachung: 4300-79/2017, 2017/KPP 4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 453 623.38 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ljubljansko območje

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ljubljansko območje.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koprsko območje

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Koprsko območje.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Celjsko območje

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celjsko območje.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mariborsko-Murskosoboško območje

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mariborsko-Murskosoboško območje.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Novomeško območje

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Novomeško območje.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODPAP-35/2016, v katerem je sprejel odločitev o oddaji naročila št. 4301-26/2016/174 z dne 5.6.2017, da se naročilo v predmetnih sklopih ne odda, ker naročnik v predmetnih sklopih ni prejel nobene dopustne ponudbe. V nadaljevanju je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naročil, in v postopek vključil vse ponudnike, ki so v odprtem postopku, za posamezne sklope, predložili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Zaradi prenehanja veljavnosti krovnih sporazumov, po katerih so se izvajale dobave papirja za 182 naročnikov, je naročnik izvedel postopek v zakonsko dopustnih okvirih skrajšanja rokov za prejem ponudb.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 175-358320
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Ljubljansko območje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Koprsko območje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Celjsko območje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5171555000
Postanschrift: Slovenska cesta 29
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 384.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Mariborsko-Murskosoboško območje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Novomeško območje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Seznam preostalih naročnikov:

Andragoški zavod lj. univerza Velenje, Delovno in soc.sodišče v Ljubljani, Delovno sodišče Celje, Delovno sodišče v Kopru, Delovno sodišče v Mariboru, Državni zbor RS, Državno pravobranilstvo RS,

Festival Velenje, Finančna uprava RS, Generalni sekretariat Vlade RS, Geod.uprava RS, Infor. pooblaščenec, Inšpekt. RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, J. agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, J. štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Kabinet predsednika Vlade RS, Knjižnica Velenje, Komisija za preprečevanje korupcije, Mestna občina Velenje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Min. za finance, Generalni sekretariat Min. za finance - Služba za analize in razvoj, Urad RS Slovenije za nadzor proračuna, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Min. za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat RS, Urad RS za intelektualno lastnino, Min. za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Inšpektorat RS za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo, Min. za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Min. za kulturo, Arhiv RS, Inšpektorat RS za kulturo in medije, Min. za notranje zadeve, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Policija, Min. za obrambo, Min. za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Min. za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Min. za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Min. za zunanje zadeve, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Muzej Velenje

Občine: Benedikt, Podlehnik, Tržič

Okrajno sodišče v Ljubljani

Okrožna državna tožilstva v: Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti

Okrožna sodišča na/v: Ptuju, Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu

Policijske uprave: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto

Prevzgojni dom Radeče

Računsko sodišče RS

Upravne enote: Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domzale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kocevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova gorica, Novo mesto, Ormož, Pesnica, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Sodni svet RS

Specializirano državno tožilstvo RS

Uprava RS za javna plačila

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Upravno sodišče RS Urad predsednika Republike Slovenije

Urad RS za kemikalije

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Urad RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje - enota Ljubljana

Urad vlade RS za komuniciranje

Urad vlade RS za narodnosti

Urad vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Varuh človekovih pravic

Višje delovno in socialno sodišče

Višja sodišča v: Celju, Kopru, Ljubljani, Mariboru

Vlada RS Protokol

Vlada RS Služba za zakonodajo

Vlada RS Statistični Urad RS

Vrhovno državno tožilstvo RS

Vrhovno sodišče RS

Zavod RS za zaposlovanje

ZavodI za prestajanje kazni zapora: Celje, Dob pri Mirni, Ig pri Ljubljani, Koper, Ljubljana, Ljubljana - Oddelek Novo mesto, Ljubljana - odprti oddelek Ig, Maribor, Maribor - Oddelek Murska Sobota, Maribor - Odprti oddelek v Rogozi

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postanschrift: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Republika Slovenija Upravna enota Žalec
Postanschrift: Ulica Savinjske čete 5
Ort: Žalec
Postleitzahl: 3310
Land: Slowenien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/10/2018