Lieferungen - 48659-2023

25/01/2023    S18

Bulgarien-Plovdiv: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2023/S 018-048659

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TsENTaR PO RASTITELNA SISTEMNA BIOLOGIYa I BIOTEHNOLOGIYa Sdruzhenie
Nationale Identifikationsnummer: 176937717
Postanschrift: bul. Ruski No. 139
Ort: gr. Plovdiv
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postleitzahl: 4000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Marina Mircheva
E-Mail: secretary@cpsbb.eu
Telefon: +359 898371512
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://cpsbb.eu/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/27012
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Научна дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени

позиции, както следва: ОП №1: „Доставка на лабораторни камини“; ОП №2: „Доставка на ламинарни боксове“; ОП

№3: „Доставка на уреди за боравене с течности“; ОП №4: „Доставка на микроскопи“; ОП №5: „Доставка на

автоклави“; ОП №6: „Доставка на лабораторни везни“; ОП №7: „Доставка на дюарови съдове“; ОП №8: „Доставка

на генератори за зърнест лед“; ОП №9: „Доставка на лабораторни центрофуги“; ОП №10: „Доставка на уреди за

работа с нуклеинови киселини и протеини“; ОП №11: „Доставка на електропоратор“; ОП №12: „Доставка на общо

оборудване – хладилници, фризери, микровълнови фурни, перална машина със сушилня“; ОП №13: „Доставка на

лиофилизатор“; ОП №14: „Доставка на уреди за обработка на вода“.

Минималните изисквания към оборудването и по четиринадесетте обособени позиции са указани в Техническата

спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 374 782.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни камини

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39141500 Dunstabzugshauben
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 1 „Доставка на лабораторни камини“ са включени дейности по:  

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 4 бр. лабораторни химически камини.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на ламинарни боксове

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 2 „Доставка на ламинарни боксове“ са включени дейности по:  

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 2 бр. ламинарни боксове клас II, тип А2 и 1 бр. ламинарен бокс клас II, тип B2.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на уреди за боравене с течности

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 3 „Доставка на уреди за боравене с течности“ са включени дейности по:  

1. Доставка на следното оборудване: 15 комплекта от три едноканални механични пипети с променлив обем; 3 комплекта от три осемканални механични пипети с променлив обем; 1 комплект от три едноканални електронни пипети с променлив обем; 1 комплект от три осемканални електронни пипети с променлив обем; 2 бр. дигитални бюрети за ръчно титруване.

2. Обучение за работа с едноканалните електронни пипети с променлив обем, с осемканалните електронни пипети с променлив обем, както и с дигиталните бюрети за ръчно титруване. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с изброеното оборудване непосредствено след извършване на доставката. Обучението е с продължителност от 1 /един/ ден и се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на микроскопи

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38510000 Mikroskope
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 4 „Доставка на микроскопи“ са включени дейности по:  

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 1 бр. прав светлинен микроскоп, 1 бр. инвертен светлинен микроскоп, 1 бр. стерео микроскоп.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на автоклави

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33191110 Autoklaven
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 5 „Доставка на автоклави“ са включени дейности по:  

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 3 бр. вертикални автоклави и 2 бр. настолни автоклави.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни везни

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38311000 Elektronische Waagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 6 „Доставка на лабораторни везни“ са включени дейности по:  

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 5 бр. технически везни, 4 бр. аналитични везни и 1 бр. аналитична везна с висока точност.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на дюарови съдове

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44600000 Tanks, Sammelbehälter und Container; Heizkörper und Heizkessel für Zentralheizungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 7 „Доставка на дюарови съдове“ са включени дейности по:  

1. Доставка на следното оборудване: 2 бр. дюарови съдове за съхранение на течен азот и 1 бр. дюаров съд за съхранение на проби в течен азот.

2. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на генератори за зърнест лед

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 8 „Доставка на генератори за зърнест лед“ са включени дейности по:

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 2 бр. генератори за зърнест лед.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни центрофуги

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42931100 Laborzentrifugen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 9 „Доставка на лабораторни центрофуги“ са включени дейности по:  

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 2 бр. хладилни центрофуги и 5 бр. мини-центрофуги.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на уреди за работа с нуклеинови киселини и протеини

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 10 „Доставка на уреди за работа с нуклеинови киселини и протеини“ са включени дейности по:  

1. Доставка на следното оборудване: 5 бр. захранване за електрофореза, 5 бр. хоризонтална електрофореза, 5 бр. вертикална електрофореза, 1 бр. блотер за полу-сух трансфер, 4 бр. градиентен PCR апарат.

2. Монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на 5 бр. захранване за електрофореза, 1 бр. блотер за полу-сух трансфер и на 4 бр. градиентен PCR апарат.

3. Обучение за работа със захранването за електрофореза, блотера за полу-сух трансфер и градиентните PCR апарати. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с изброеното оборудване непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

4. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на електропоратор

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 11 „Доставка на електропоратор“ са включени дейности по:  

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 1 бр. електропоратор.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на общо оборудване – хладилници, фризери, микровълнови фурни, перална машина със сушилня

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 12 „Доставка на общо оборудване – хладилници,

фризери, микровълнови фурни, перална машина със сушилня“ са включени дейности по:

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 6 бр. хладилници с

фризерна част, 2 бр. хладилници за поставяне под плот, 6 бр. фризери, 2 бр. микровълнови фурни, 1 бр.

микровълнова фурна за вграждане, 1 бр. перална машина със сушилня.

2. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация –

Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в

оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лиофилизатор

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 13 „Доставка на лиофилизатор“ са включени дейности

по:

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 1 бр. лиофилизатор.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването

непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност

от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация –

Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в

оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на уреди за обработка на вода

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42910000 Destillier-, Filtrier- oder Rektifiziergeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ № 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция 14 „Доставка на уреди за обработка на вода“ са

включени дейности по:

1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на следното оборудване: 2 бр. лабораторни

дестилатори и 2 бр. системи за ултра-чиста вода.

2. Обучение за работа с оборудването. Предвидено е провеждане на едно обучение за работа с оборудването

непосредствено след извършване на инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, с продължителност

от 1 /един/ ден. Обучението се извършва на място при Възложителя.

3. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, вкл. всички негови компоненти и аксесоари.

Минималните изисквания към оборудването, предмет на доставка, са указани в Техническата спецификация –

Приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

Предлаганото оборудване трябва да бъде фабрично ново, с параметри, идентични или по-добри от минималните

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставеното оборудване следва да бъде в

оригинална опаковка, с ненарушена цялост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект No BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и

биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в

България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 130-367905
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76730
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 1: Доставка на лабораторни камини

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЛАБОРБИО ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 000711860
Postanschrift: ул. Никола Славков № 41, ет. 2, ап. 24
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1463
Land: Bulgarien
E-Mail: info@laborbio.com
Telefon: +359 2950600
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 54 960.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76739
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 2: Доставка на ламинарни боксове

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: МАРВЕЛ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 010486426
Postanschrift: ул. Кукленско шосе № 12
Ort: гр. Пловдив
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postleitzahl: 4004
Land: Bulgarien
E-Mail: office@marvel.bg
Telefon: +359 32678026
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 43 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 36 570.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76752
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 3: Доставка на уреди за боравене с течности

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 131279289
Postanschrift: ж.к. Студентски град, бл. 7а, ет. 5, ап. 46
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1504
Land: Bulgarien
E-Mail: biomed@netbg.com
Telefon: +359 29433363
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 557.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 40 979.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76761
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 4: Доставка на микроскопи

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: МАРВЕЛ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 010486426
Postanschrift: ул. Кукленско шосе № 12
Ort: гр. Пловдив
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postleitzahl: 4004
Land: Bulgarien
E-Mail: office@marvel.bg
Telefon: +359 32678026
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 32 108.10 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 362.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76766
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 5: Доставка на автоклави

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ФОТ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 131025586
Postanschrift: бул. Овча Купел № 13
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: info@fot.bg
Telefon: +359 29506660
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 47 260.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 360.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76770
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 6: Доставка на лабораторни везни

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: РСР ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121706547
Postanschrift: ул. Виктор Григорович № 3, вх. 1, партер, ап. 1
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
E-Mail: office@rsr-bg.com
Telefon: +359 29515976
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 22 660.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 800.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76781
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 7: Доставка на дюарови съдове

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 206325294
Postanschrift: ул. Константин Величков № 165
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1309
Land: Bulgarien
E-Mail: y.pisanov@pihub.bg
Telefon: +359 878341049
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 20 830.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 650.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76785
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 8: Доставка на генератори за зърнест лед

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: РИДАКОМ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 175040885
Postanschrift: ул. "Коломан" № 1, Административна сграда „Славия”, офис 217
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: op@ridacom.com
Telefon: +359 29559998
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 22 370.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 800.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76789
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 9: Доставка на лабораторни центрофуги

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: РИДАКОМ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 175040885
Postanschrift: ул. "Коломан" № 1, Административна сграда „Славия”, офис 217
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: op@ridacom.com
Telefon: +359 29559998
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 56 980.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 49 154.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76791
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 10: Доставка на уреди за работа с нуклеинови киселини и протеини

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: РИДАКОМ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 175040885
Postanschrift: ул. "Коломан" № 1, Административна сграда „Славия”, офис 217
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: op@ridacom.com
Telefon: +359 29559998
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 58 582.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 55 482.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76792
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 11: Доставка на електропоратор

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 175155243
Postanschrift: бул. България № 52К, вх. А, ет. 4, ап. 10
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1680
Land: Bulgarien
E-Mail: aamedicalbulgaria@gmail.com
Telefon: +359 29625707
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 125.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 76793
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, Обособена позиция 14: Доставка на уреди за обработка на вода

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЛАБТЕХ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 115752045
Postanschrift: ул. Иван Андонов № 13
Ort: гр. Пловдив
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postleitzahl: 4000
Land: Bulgarien
E-Mail: labtech@mbox.contact.bg
Telefon: +359 32268627
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 36 200.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 35 500.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023