Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 486684-2018

03/11/2018    S212

Ungarn-Budapest: Reparatur- und Wartungsdienste

2018/S 212-486684

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 193-436872)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_23305041
Postanschrift: Széchenyi utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Balogh Eszter
E-Mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125850
Fax: +36 14125515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nav.gov.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fűtési berendezések karbantartása, javítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000741242018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban az eljárás tárgya karakterkorlát okán került röviden feltüntetésre. Az eljárás tárgya: A NAV Gazdasági Ellátó Igazgatósága ingatlanjaiban üzemelő fűtési és meleg víz előállító berendezések és rendszerek karbantartása és eseti feladatok elvégzése 3 részben

1. rész: Közép-Magyarországi ingatlanok

2. rész: Kelet-Magyarországi ingatlanok

3. rész: Nyugat-Magyarországi ingatlanok

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/10/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 193-436872

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Anstatt:

Mindhárom rész vonatkozásában:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik részenként külön-külön az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő szakember, aki a 42/2017. (XII.11) NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti okleveles mérnök vagy mérnök végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett legalább 36 hónap fűtési- és használati meleg víz előállító berendezés / rendszer karbantartására és szerelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.

b) 2 fő szakember, akik a 42/2017. NGM rendelet 1. melléklete szerinti gáz- és hőtermelő berendezés szerelő szakképesítéssel és a szakképesítés megszerzését követően szerzett, szakemberenként külön-külön legalább 36 hónap fűtési- és használati meleg víz előállító berendezés / rendszer karbantartására és szerelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/jogosultságokkal/képzettségekkel egyenértékűt is elfogad. Ajánlattevőnek az egyenértékűséget igazolni szükséges.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az M1. a-b) pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek több részre vonatkozóan nem igazolhatnak alkalmasságot, valamint egy részen belül a szakemberek átfedése sem megengedett.

Mindhárom rész vonatkozásában:

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

a) legalább 10 db, egyenként minimum 100 kW teljesítményű kazánnal rendelkező fűtési és használati meleg víz előállító berendezések és/vagy rendszerek karbantartására és javítására vonatkozó referenciával;

b) legalább 5 db gázérzékelő karbantartására és javítására vonatkozó referenciával

Az M2. a)-b) pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek ajánlattevő több referenciaigazolással is megfelelhet. Ugyanazon referencia minden rész tekintetében bemutatható.

muss es heißen:

Mindhárom rész vonatkozásában:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik részenként külön-külön az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő szakember, aki a 42/2017. (XII.11) NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti okleveles mérnök vagy mérnök végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett legalább 36 hónap fűtési- és használati meleg víz előállító berendezés / rendszer karbantartására és szerelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.

b) 2 fő szakember, akik a 42/2017. NGM rendelet 1. melléklete szerinti gáz- és hőtermelő berendezés szerelő szakképesítéssel és a szakképesítés megszerzését követően szerzett, szakemberenként külön-külön legalább 36 hónap fűtési- és használati meleg víz előállító berendezés / rendszer karbantartására és szerelésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/jogosultságokkal/képzettségekkel egyenértékűt is elfogad. Ajánlattevőnek az egyenértékűséget igazolni szükséges.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az M1. a-b) pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek esetében, egy részen belül a szakemberek átfedése nem megengedett.

Mindhárom rész vonatkozásában:

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

a) legalább 10 db, egyenként minimum 100 kW teljesítményű kazánnal rendelkező fűtési és használati meleg víz előállító berendezések és/vagy rendszerek karbantartására és javítására vonatkozó referenciával;

b) legalább 5 db gázérzékelő karbantartására és javítására vonatkozó referenciával

Az M2. a)-b) pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek ajánlattevő több referenciaigazolással is megfelelhet. Ugyanazon referencia minden rész tekintetében bemutatható.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Benyújtási határidő dátum
Anstatt:
Tag: 07/11/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 23/11/2018
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 07/11/2018
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 23/11/2018
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (közös ajánlattétel esetén a benyújtási mód részletezése a közbeszerzési dokumentumokban), továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 10-13. §-a az irányadó.

3. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).

4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

6. Ajánlattevőnek érvényes, a szerződés tárgya szerinti (fűtési rendszerek karbantartása és javítás) szolgáltatásra vonatkozó, az 1. és 2. rész tekintetében 15 000 000 Ft/káresemény és 80 000 000 Ft/év, a 3. rész tekintetében 5 000 000 Ft/káresemény és 40 000 000 Ft/év,biztosítási összegig terjedő, az adott szerződésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia.

7. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napjától rendelkeznie kell TERC GOLD V.I.P. költségvetés készítő programrendszerrel.

8. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

9. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

12. Értékelés valamennyi rész esetében: pontskála valamennyi rész és alszempont esetén: 0-100. A részszempontok és alszempontok értékelésének módszere: 1. részszempont és alszempontjai – fordított arányosítás, 2. részszempont – egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban. A Kbt. 77.§ (5) bekezdése alapján, ha több ajánlatnak azonos a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely alacsonyabb összegű (az 1.1. és 1.2. értékelési alszempontok súlyozatlan összege) megajánlást tartalmaz.

13. Karakterkorlát miatt kiegészítés a III.1.1) ponthoz: A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

muss es heißen:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (közös ajánlattétel esetén a benyújtási mód részletezése a közbeszerzési dokumentumokban), továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 10-13. §-a az irányadó.

3. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).

4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

6. Ajánlattevőnek érvényes, a szerződés tárgya szerinti (fűtési rendszerek karbantartása és javítás) szolgáltatásra vonatkozó, az 1. és 2. rész tekintetében 15 000 000 Ft/káresemény és 80 000 000 Ft/év, a 3. rész tekintetében 5 000 000 Ft/káresemény és 40 000 000 Ft/év, biztosítási összegig terjedő, az adott szerződésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia.

7. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

8. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. Értékelés valamennyi rész esetében: pontskála valamennyi rész és alszempont esetén: 0-100. A részszempontok és alszempontok értékelésének módszere: 1. részszempont és alszempontjai – fordított arányosítás, 2. részszempont – egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban. A Kbt. 77.§ (5) bekezdése alapján, ha több ajánlatnak azonos a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely alacsonyabb összegű (az 1.1. és 1.2. értékelési alszempontok súlyozatlan összege) megajánlást tartalmaz.

12. Karakterkorlát miatt kiegészítés a III.1.1. ponthoz: A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

Abschnitt Nummer: VI.4.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

15. Az Alaptörvény 39. cikke alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumokban kiadott minta szerint nyilatkoznia kell az átláthatóságról.

16. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.

18. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

19. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

20. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.

21. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

muss es heißen:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

14. Az Alaptörvény 39. cikke alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumokban kiadott minta szerint nyilatkoznia kell az átláthatóságról.

15. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.

17. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

18. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

19. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.

20. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: