Bauleistung - 487495-2020

16/10/2020    S202

Česko-Ostrava: Stavební práce

2020/S 202-487495

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Národní identifikační číslo: 61974757
Poštovní adresa: Poděbradova 494/2
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Filipiecová, Via Consult, a.s.
E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Tel.: +420 605201154
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.dpo.cz
Adresa profilu zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa“

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa pro Dopravní podnik Ostrava a.s.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45000000 Stavební práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Budova ředitelství zadavatele nacházející se na ulici Poděbradova 494/2 v Ostravě Moravské Ostravě, a pozemky v nejbližším okolí budovy (blíže viz projektová dokumentace).

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa pro Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Termín realizace / Váha: 15
Cena - Váha: 85
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 025-055558
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

„Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa“

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Zadávací řízení bylo zrušeno rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-18591/2020/512/PHn, ze dne 19. 6. 2020 potvrzeným rozhodnutím Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-29298/2020/323/PBl ze dne 18. 9. 2020.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/10/2020