Bauleistung - 487503-2017

07/12/2017    S235    - - Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Nicht offenes Verfahren 

die Niederlande-Arnheim: Bauarbeiten

2017/S 235-487503

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
TenneT TSO B.V.
531969787
Arnhem
Arnhem
6812 AR
Niederlande
Kontaktstelle(n): Ans Plant
Telefon: +31 623483261
E-Mail: ans.plant@tennet.eu
NUTS-Code: NL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.tennet.eu

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=19302

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realisatie Wintrack II, Noordwest 380kV en Zuidwest 380kV - 3.

Referenznummer der Bekanntmachung: 19302
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realisatie Wintrack II, Noordwest 380kV en Zuidwest 380kV.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Noordwest en Zuidwest Nederland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

De aanbesteding van het Werk vindt plaats ten behoeve van het project gecombineerde perceel Noordwest.

380kV en Zuidwest 380kV (perceel 3).

De werkzaamheden bestaan uit:

Research & Development.

Ontwerp.

Construction.

Productie en levering Wintrack II masten.

Fundaties en plaatsen masten.

Tijdelijke werkwegen.

Transport.

Project Management.

Opslag.

Coordinatie en.

Stakeholder management.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/02/2017
Ende: 24/12/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 070-131815

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: T273981 en T273918
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Realisatie Wintrack II t.b.v. Noordwest 380kV en Zuidwest 380kV.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
06/02/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Heijmans Europoles B.V.
Eindhoven
Niederlande
NUTS-Code: NL
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 212 100 000.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6812 AR
Niederlande
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Noordwest en Zuidwest Nederland.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

De aanbesteding van het Werk vindt plaats ten behoeve van het project gecombineerde perceel Noordwest.

380kV en Zuidwest 380kV (perceel 3).

De werkzaamheden bestaan uit:

Research & Development.

Ontwerp.

Construction.

Productie en levering Wintrack II masten.

Fundaties en plaatsen masten.

Tijdelijke werkwegen.

Transport.

Project Management.

Opslag.

Coordinatie en.

Stakeholder management.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/02/2017
Ende: 24/12/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 135 000.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Heijmans Europoles B.V.
Eindhoven
Niederlande
NUTS-Code: NL
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Opdrachtgever, speciale-sector bedrijf, heeft aan opdrachtnemer opdrachten verstrekt middels de Basisovereenkomsten d.d. 6 februari 2017. Er is een discrepantie tussen het bepaalde in de vraagspecificatie en de door opdrachtgever verstrekte informatie in de nota van inlichtingen. Hierdoor is onduidelijkheid ontstaan over de aan te houden norm voor de scheurwijdtes in beton. Deze onduidelijkheid komt voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever wil een andere momentaan factor aanhouden, dan waar opdrachtnemer rekening mee heeft gehouden en ook heeft behoeven te houden. De wijziging die meer wapeningsstaal vergt, is noodzakelijk omdat de funderingen anders niet voldoen aan de noodzakelijke eisen van sterkte en stijfheid.

Aldus is het noodzakelijk geworden om aan opdrachtnemer een aanvullende opdracht in de zin van artikel 3.80d jo 2:163d Aw te verstrekken.

Voor de goede orde en wellicht ten overvloede wijst opdrachtgever er hier op dat het haar tevens vrij staat om deze wijziging door te voeren / deze aanvullende opdracht aan de oorspronkelijke opdrachtnemer te verstrekken omdat de wijziging, subsidiair, op grond van artikel 3.80d jo 2.163e Aw toegestaan is, het is noodzakelijk en onvoorzien.

Deze aanpassing is bovendien niet te omschrijven als een wezenlijke wijziging in de zin van art. 3.80d jo 2.163g Aw. Als de wijziging deel had uitgemaakt van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure dan had dat niet geleid tot toelating van andere gegadigden. De aanpassing leidt ook niet tot een wijziging van het economisch evenwicht ten gunste van de opdrachtnemer, omdat geen AKW&R wordt berekend en de wijziging leidt ook niet tot een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van de overheidsopdracht. De wijziging zou ook niet hebben geleid tot gunning van de opdracht aan een andere partij dan opdrachtnemer in het geval de aanpassing al onderdeel van de aanbestedingsprocedure was geweest.

De in VII 2.3. genoemde "totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzingen", betreft het totaal na de 5 separaat gepubliceerde wijzigingen.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

De wijziging kan om technische redenen niet door een andere opdrachtnemer dan HEP worden uitgevoerd, omdat de wijziging leidt tot een aanpassing van de maximale scheurwijdte in het beton, hetgeen directe gevolgen heeft op de benodigde hoeveelheid wapening in de fundering en daarmee tot het totale ontwerp van de fundering. Dit kan alleen door de originele opdrachtnemer worden uitgevoerd. Als een andere opdrachtnemer er voor zou moeten zorgen dat de gewenste momentaanfactor gehaald wordt in de fundering, komt dit er op neer dat er achteraf (na constructie van de fundering en oprichting van de mast) een aanvullende versteviging van het fundament moet plaatsvinden. Dit is in de praktijk een dusdanig omvangrijke operatie (denk ook aan werkwegen en bouwterreinen) dat dit in de praktijk alleen tegen extreme kosten en niet binnen de projectplanning te realiseren is. De motivering voor de door de omstandigheden noodzakelijke wijziging is in het voorgaande onder VII. 2.1 reeds opgenomen.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 212 100 000.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 248 848 000.00 EUR