Lieferungen - 487579-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Kriváň: Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Holz

2017/S 235-487579

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Lukamasiv s.r.o.
43887929
Kriváň 603
Kriváň
96204
Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefon: +421 905866712
E-Mail: bjfinance.sk@gmail.com
NUTS-Code: SK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lukamasiv.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18273
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
B & J Finance, s.r.o.
46341676
Robotnícka 6
Banská Bystrica
97401
Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefon: +421 905866712
E-Mail: bjfinance.sk@gmail.com
NUTS-Code: SK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lukamasiv.sk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: osoba podla § 8
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inovácia v spoločnosti Lukamasiv s.r.o. zásadnou zmenou a inováciou výrobného procesu

Referenznummer der Bekanntmachung: OPVaI-MH/1.2.2/2016 II
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42642100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom verejného obstarávania je nákup zariadenia (technológie) na inováciu výrobného procesu, v nasledovnej špecifikácii:

— Baliaca linka,

— 4-stranná automatická hranová brúska,

— 2-vretenová automatická CNC fréza s automatickým vákuovým nakladacím zariadením,

— Nárezové a píliace centrum,

— Univerzálny obrábací stroj.

Bližšia charakteristika požadovaných technologických zariadení bude špecifikovaná v Súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 571 535.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Verejný obstarávateľ rozdelí predmet zákazky na 5 častí, a to na časť A, časť B, časť "C", časť "D" a časť "E". Uchádzač môže predložiť súťažnú ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo časti, alebo na všetky časti súčasne.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inovatívna technológia - Baliaca linka

Los-Nr.: A
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42642100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Lukamasiv s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zariadenie baliaca linka je automatické baliace zariadenie na balenie paliet. Cena zariadenia zahŕňa dodanie na miesto realizácie, montáž zariadenia, uvedenie do prevádzky.

Zariadenie musí spĺňať nasledovné technické parametre:

Možnosť nakladať palety vyskozdvižným vozíkom.

Možnosť vykladať palety vysokozdvižným vozíkom.

Kapacita linky - min. 20 paliet / hodinu.

Rýchlosť posuvu dopravníkov - min. 10 m / min.

Minimálna požadovaná dĺžka balenej palety - min. 1200 mm.

Maximálna požadovaná dĺžka balenej palety - min. 2050 mm.

Minimálna požadovaná výška belenej palety - min. 300 mm.

Maximálna požadovaná výška belenej palety - min.1400 mm.

Minimálna požadovaná hmotnosť balenej palety - min. 300 kg.

Maximálna požadovaná hmotnosť balenej palety - min. 1000 kg.

Možnosť balenia do zmrštiteľnej fólie.

Baliaci stroj vybavený otočným stolom dĺžky minimálne 2000 mm.

Rýchlosť otáčania otočného stola regulovaná frekvenčným meničom.

Cievka fólie polohovateľná zvisle na baliacom stroji.

Rýchlosť zvislého posuvu cievky fólie ovládaná frekvenčným meničom.

Hmotnosť cievky fólie pre upevnenie do stroja - min. 25 kg.

Páskovanie paliet použitím PP/PET pások.

Možnosť nastavenia napnutia pásky.

Otočný stôl páskovacieho stroja.

Možnosť otáčať palety dĺžky - min.1200 mm.

Max. inštalovaný výkon paskovacieho stroja - max. 2,5 kW.

Automatické snímanie výšky balíku.

Dopravník nakládky paliet.

Zariadenie pre centrovanie polohy palety na nakladacom dopravníku.

Vstupný dopravník linky.

Výstupný dopravník páskovačky.

Dopravník vykládky paliet.

Dĺžka celej linky - max.15 m.

Bezpečnostné oplotenie linky.

Optické kontroly na vstupe a výstupe paliet.

Digitálna tepelná regulácia zvarovacej pásky.

Ovládanie baliaceho stroja cez dotykovú obrazovku.

Ovládanie páskovacieho stroja cez dotykovú obrazovku.

Diaľkový ovládač k páskovaciemu stroju s funkciou štart/stop.

Oddelená hnaná jednotka odvíjania pásky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 102 705.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Operačný program Výskum a inovácie, špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumnovývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie či finančného grantu medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Lukamasiv s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň, IČO: 43887929, a to na základe podanej žiadosti o NFP a zároveň po splnení druhej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že príslušný poskytovateľ pomoci odsúhlasí celý proces verejného obstarávania.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inovatívna technológia - 4-stranná automatická hranová brúska

Los-Nr.: B
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42642100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Lukamasiv s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zariadenie slúži na brúsenie nábytkových dielcov zo všetkých 4 obvodových strán. Brúsi: rovné hrany / profilované hrany / oblé rohy do rádiusu 40°. Dávkovanie a odoberanie dielcov je zabezpečené automatickým manipulátorom. Cena zariadenia zahŕňa dodanie na miesto realizácie, montáž zariadenia, uvedenie do prevádzky.

Zariadenie musí spĺňať nasledovné technické parametre:

Minimálna dĺžka dielca - min. 350 mm.

Maximálna dĺžka dielca - max.2000 mm.

Minimálna šírka dielca - min.155 mm.

Maximálna šírka dielca - max.500 mm.

Počet brúsiacich jednotiek pre brúsenie čiel pravotočivé - min.4 ks.

Počet brúsiacich jednotiek pre brúsenie čiel ľavotočivé - min.4 ks.

Počet brús. jednotiek pre brúsenie bokov pravotočivé - min.4 ks.

Počet brús. jednotiek pre brúsenie bokov ľavotočivé - min.4 ks.

Počet otáčok brúsiacich jednotiek - min.650 ot./min. Max. 1000ot./min.

Priemer odsávacích hrdiel - min.120 mm.

Počet odsávacích hrdiel - 16 ks.

Pracovná výška stroja - 900 mm.

Rýchlosť posuvu (Plynulá regulácia) od 8 - 12 m/min.

Kapacita stroja pri doporučenom posuve - 10 m/min.

Zásobník dielcov - min. 10 ks.

Dopravník pre zmenu smeru dielca o 90o - 3 ks.

Automatický zakladač pre nakladanie dielcov.

Automatický zakladač pre odoberanie dielcov.

Optické sledovanie pohybu dielcov v zariadení.

Pohyblivé prítlačné pásy vrchné pravé - 2 ks.

Pohyblivé prítlačné pásy vrchné ľavé - 2 ks.

Presun dielcov v zariadení - remeňové dopravníky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 331 100.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Operačný program Výskum a inovácie, špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumnovývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie či finančného grantu medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Lukamasiv s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň, IČO: 43887929, a to na základe podanej žiadosti o NFP a zároveň po splnení druhej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že príslušný poskytovateľ pomoci odsúhlasí celý proces verejného obstarávania.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inovatívna technológia - 2-vretenová automatická CNC fréza s automatickým vákuovým nakladacím zariadením

Los-Nr.: C
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42642100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

LUKAMASIV s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zariadenie 2-vretenová automatická CNC fréza je plno automatické pracovisko, ktoré slúži na frézovanie, vŕtanie a drážkovanie nábytkových dielcov. Na 1 pracovný cyklus opracováva viac dielcov súbežne - synchrónne. Dávkovanie je zabezpečené automatickým vákuovým nakladacím zariadením do CNC frézy, ktoré dielce položí na nulové body pracovného stola, nasleduje zasunutie do stroja, kde materiál opracovávajú synchrónne 2 agregáty. Cena zariadenia zahŕňa dodanie na miesto realizácie, montáž zariadenia, uvedenie do prevádzky.

Zariadenie musí spĺňať nasledovné technické parametre:

Nosný portálový rám stroja pre uloženie frézov. agregátov.

Hlavné frézovacie vreteno (pre synchrónne opracovanie obrobkov naraz) - 2 ks.

Výkon hlavného frézovacieho vretena - min. 15 kW.

Chladenie hlavného frézovacieho vretena kvapalinou.

Otáčky hlavného frézovacieho vretena plynulo regulovateľné - 0 -24 000ot./min.

Hmotnosť nástroja - min. 6 kg.

Senzor záznamu chvenia fréz. vretena pri opracovaní - 2 ks.

Kopírovací systém nerovnomerného povrchu frézovaného materiálu - 2 ks.

Vŕtací agregát (výkon motora) - min. 2,2 kW.

Otáčky vŕt. agregátu plynulo nastaviteľné - od 0 do 7 500 ot./min.

Počet vertikálnych vretien - min. 12 ks.

Počet horizontálnych vretien - min. 4 ks.

Drážkovací agregát zabudovaný vo vŕtacom agregáte.

Možnosť otočenia drážkov. agregátu 0 - 90°.

Priemer pílového kotúča vo vŕtacom agregáte - min. 125 mm.

Zásobník na automatickú výmenu nástroja - 2 ks.

Počet nástrojov možných umiestniť v autom. zásobníku - min. 10 ks.

Centrálne mazanie pre všetky pojazdové dráhy.

Rýchlosť posuvu v smere osi x a y - min. 60 m/min.

Rýchlosť posuvu v smere osi z - min. 30 m/min.

Stôl pre upnutie obrobkov v pojazdovom vyhotovení - 2 ks.

Možnosť zafixovania oboch stolov pre opravanie nadmerne veľkých obrobkov.

Rozmer jedného stola v smere osi X - min. 1.830 mm.

Rozmer jedného stola v smere osi Y - min. 3.700 mm.

Typ ukladacieho stola pre obrobky - rastrový, hlinníkový.

Počet nulových bodov pre obrobky - 8.

Počet dorazových kolíkov pre nulové body so snímaním koncovej polohy spustenia - min. 28 ks.

Vákuová pumpa (požadovaný výkon vákua) - min. 600 m3/min.

Softvér pre grafickú diagnostiku chýb.

Dotyková obrazovka Full - HD rozmer 21,5.

Softvér pre 3D náhľad obrobkov vrátane grafické zobrazenie rozličných pracovných rovín.

Technická špecifikácia stroja:

Nosný portálový rám pre namontovanie upínacích prísaviek.

Lineárne vedenia s ochranou proti prachu.

Pohony cez ozubený remeň.

Pojazdová dráha v smere osi X - min. 8500 mm.

Pojazdová dráha v smere osi Z - min. 1200 mm.

Rýchlosť posuvu v osi X - min. 90 m/min.

Rýchlosť posuvu v osi Z - min. 45 m/min.

Čas nakladania pre 1 obrobok - min. 35 sec.

Centrálne mazanie - automatické.

Výroba vákua pre podtlakové prísavky - stlačeným vzduchom.

Minimálny rozmer obrobku - 400 x 400 mm.

Maximálny rozmer obrobku - 2650 x 1600 mm.

Nosnosť (hmotnosť obrobku) - v rozsahu 0 - 60 kg.

Výška naloženia palety s obrobkami - min.1250mm.

Schopnosť nakladania pri presnosti uloženia dielcov na palete - max. +/-20mm.

Prestavenie nosníkov v manipulačnej jednotke - manuálne.

Počet nosníkových profilov v smere osi Y pre prísavky - min.4 ks.

Počet vákuových prísaviek na 1 nosníku - min.4 ks.

Priemer jednotlivých vákuových prísaviek na nosníku - min. 100 mm.

Počet pripojovacích bodov (prípojky pre prísavky) - min. 16 ks.

Centrovacia jednotka s prísavkovým tanierom min. D=125mm - min. 1 ks.

Senzor na kontrolu výšky naloženej palety.

Senzor na kontrolu odobratého množstva platní z palety.

Čistiace zariadenie na ofukovanie prachu z dielcov - min. 4 tlak. jednotky.

Synchrónne nakladanie 2 identických obrobkov.

Senzor kontroly obrobku, či nespadol kus dreva.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 514 730.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Operačný program Výskum a inovácie, špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumnovývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie či finančného grantu medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Lukamasiv s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň, IČO: 43887929, a to na základe podanej žiadosti o NFP a zároveň po splnení druhej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že príslušný poskytovateľ pomoci odsúhlasí celý proces verejného obstarávania.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inovatívna technológia - Nárezové a píliace centrum

Los-Nr.: D
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42642100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Lukamasiv s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nárezové a píliace centrum je plnoautomatické zariadenie na pílenie veľkoplošného materiálu alebo združených nábytkových dielcov. Pri 1 pracovnom cykle vykonáva naraz pozdĺžne aj priečne rezy na daných dielcoch.

Zariadenie musí spĺňať nasledovné technické parametre:

Zdvíhací stôl so 4-mi stĺpmi pre zdvih platní v balíku o rozmere - min. 760 mm.

Veľkosť dvíhacieho stola - min. 3.200 x 2.200 mm.

Valčeková dráha - poháňaná pre navážanie balíka obrobkov z boku.

Nosnosť valčekovej dráhy pre navážanie obrobkov z boku - min. 4 tony.

Prvá píla (pozdĺžna) - rozmer min. 3.200 mm až max. 3.500 mm.

Automatické zasúvanie platní zo zdvíhacieho stola.

Nosnosť dvíhacieho stola - min. 4 t.

Všetky upínacie klieštiny pre upnutie obrobku v prvej píle sú dvojprstové - min. 4 ks až max. 6 ks.

Kompletne zadýzovaný stôl stroja - prvej píly, vrátane bočného vyfukovania pilín.

Automatické výškové odmeriavanie rezaného balíka dosiek.

Záruka na presnosť pilového vozíka - min.10 rokov.

Klapka na odvádzanie odpadu s následným drvičom odpadu.

Druhá píla (priečna) - rozmer min. 2.200 mm až max. 2.500 mm.

Všetky upínacie klieštiny pre upnutie obrobku v prvej píle sú dvojprstové - min. 8 ks až max. 10 ks.

Možnosť prestavenia tlaku klieštin.

Záruka na presnosť pilového vozíka - priečna píla - min. 10 rokov.

TFT - plochý monitor 21.

USB prípojka.

Software - zobrazovanie nárezov. plánu v pohybe s prac .postupom vo vyobrazení 2D aj 3D grafikou, kompatibilný s.

Operačným systémom verejného obstarávateľa Win 7.

Softvérový výstup pre komunikáciu so skladom.

Grafické zobrazenia a video pre identifikáciu a odstraňovanie porúch.

Ochrana proti zavírovaniu.

Presah pilového kotúča - min. 95 mm.

Rýchlosť posuvu pilového vozíka (dopredu, pričom max. rýchlosť nesmie byť menej ako 130 m/min.) - 1 - 130 m/min.

Rýchlosť posuvu pilového vozíka (dozadu) - min. 130 m/min.

Programové posúvanie platní (dopredu) - min. 90 m/min.

Programové posúvanie platní (pozdĺžna píla dozadu) - min.90 m/min.

Programové posúvanie platní (priečna píla dozadu) - min.130 m/min.

Automatika nastavenia píly pre výšku rezu.

Nastaviteľný tlak prítlačného trámca.

Nastaviteľný tlak upínacích klieštin.

Kompletné zadýzovanie stola píly (telo píly) vrátane bočného vyfukovania pilín.

Uhlové prítlačné zariadenie (priečna píla) prítlačná šírka - min. 0 mm.

Uhlové prítlačné zariadenie (priečna píla) prítlačná šírka - max. dĺžka rezu.

Hlavný motor píly - Min. 11,0 kW.

Spotreba stlačeného vzduchu (max. dovolené) pri max. 6 bar = 500 Nl/min.

Šírka pásov pre prevzatie do priečnej píly - min. 70 mm.

Centrálny ventilátor pre vzduchové stoly - min.1 ks.

Raster delenia dýz v stole - min.70 x 70 mm.

Počet stolov so vzduchovým vankúšom s čelným valčekmi - min. 2 ks.

Rozmer stola so vzduchovým vankúšom s čelným valčekmi - š: min. 800 mm a d: min. 2.160 mm.

Medzistôl so vzduchovým vankúšom (umiestnený medzi dvoma hlavnými stolmi).

Rozmer medzistola so vzduchovým vankúšom - d: min. 1135 mm a š: min. 435 mm.

Vykladanie medzistola so vzduchovým vankúšom - pneumaticky.

Zadná koliesková dráha - min. 10 radová.

Otočné zariadenie pre hlavový rez.

Nosnosť otočného zariadenia pre hlavový rez - min. 1,0 t.

Balík etiketovania spolu s kompletným softwarom pre komunikáciu so skladom.

Tlačiareň etikiet (resp. sprievodného listu).

Zariadenie na ukladanie hotových prírezov s automatickou kontrolou úrovne pracovného stola - 2 ks.

Zariadenie na ukladanie hotových prírezov s automatickou kontrolou úrovne pracovného stola (ľavé vyhotov.) - 1ks.

Zariadenie na ukladanie hotových prírezov s automatickou kontrolou úrovne pracovného stola (pravé vyhotov.) - 1ks.

Prepojenie na výstup nárezovej píly cez stôl so vzduchovým vankúšom.

Dĺžka prepojovacieho stola so vzduchovým vankúšom - min.2500 mm.

Šírka prepojovacieho stola so vzduchovým vankúšom - min. 400 mm.

Motoricky prestaviteľné dorazové pravítko.

Posúvanie pravítka (motoricky) - min. 1000 mm.

Možnosť ukladania obrobkov do dĺžky - min. 2500 mm a do šírky - min. 1200 mm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 346 670.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Operačný program Výskum a inovácie, špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumnovývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie či finančného grantu medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je LUKAMASIV s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň, IČO: 43887929, a to na základe podanej žiadosti o NFP a zároveň po splnení druhej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že príslušný poskytovateľ pomoci odsúhlasí celý proces verejného obstarávania.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inovatívna technológia - Univerzálny obrábací stroj

Los-Nr.: E
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42642100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Lukamasiv s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Univerzálny obrábací stroj je zariadenie na 4-stranné frézovanie, vŕtanie, pílenie a drážkovanie malých a stredných nábytkových komponentov. Stroj umožňuje výrobu hotového nábytkového dielca, napr. čela zásuvky, dvierok skríň alebo častí nábytku. S 1 prechodom dielca cez linku stroj profilovou frézou ofrézuje dielec zo všetkých 4 strán a zároveň drážkovací kotúč vyrobí drážku na dno zásuvky prípadne chrbát. Drážka môže byť priebežná ale aj nepriebežná, pri spätnom smere sa dielce vŕtajú. Má možnosť vŕtať priebežné aj nepriebežné diery z vrchnej aj spodnej strany dielca a zároveň aj z obidvoch bočných strán.

Zariadenie musí spĺňať nasledovné technické parametre:

Celková plocha pre umiestnenie stroja - max. 30 m2.

Zásobník pre vstupné dielce - min. 20 ks.

Dĺžka vstupného dielca pre opracovanie - min. 250 mm až max.900 mm.

Šírka vstupného dielca pre opracovanie - min.100 mm až max.450 mm.

Počet frézovacích agregátov na priečne obrábanie - min.2 ks.

Počet frézovacích agregátov na pozdĺžne obrábanie - min.2 ks.

Priemer obrábacieho nástroja pre frézovanie - max. 125 mm.

Počet otáčok frézovacieho vretena - 0 - 8000 ot/min.

Plynulá regulácia otáčok frézovacích agregátov pomocou frekvenčného meniča.

Zariadenie pre otočenie obrobku o 90°.

Prípustná hmotnosť dielca pri otáčaní - min.0,3 kg až max. 2 kg.

Drážkovacia fréza (počet otáčok) - min. 2800 otáčok/min.

Priemer drážkovacieho nástroja - max 140 mm.

Odmeriavanie začiatku a konca drážky - nastavenie programom.

Prítlak na priečne frézovacie agregáty (pravý) - min.1 ks.

Prítlak na priečne frézovacie agregáty (ľavý) - min.1 ks.

Možnosť napojenia pre odsávanie všetkých agregátov.

Bočný prískokový valčekový prítlak v module pozdĺžne frézovanie.

Vytláčací agregát pre zmenu smeru.

Plynulý prechod obrobkov do vŕtacej jednotky bez ručnej manipulácie.

Počet vŕtacích jednotiek v horizontálnej rovine (pravá strana) - min. 21 ks.

Počet vŕtacích jednotiek v horizontálnej rovine (ľavá strana) - min.21 ks.

Počet vŕtacích jednotiek vo vertikálnej rovine (zospodu) - min. 66 ks.

Počet vŕtacích jednotiek vo vertikálnej rovine (zhora) - min. 22 ks.

Počet prítlakov pre obrobok zhora - min.4 ks.

Počet prítlakov vo vodorovnej rovine - min. 1 ks.

Pneumatické dorazy na nastavenie nulovej pozície - min. 2 ks.

Ovládanie dorazov - pneumaticky.

Senzor snímajúci správnu pozíciu dielca.

Možnosť ovládania každého vŕtacieho agregátu jednotlivo.

Digitálne vyobrazenie pozície vŕtacích agregátov.

Presun dielca do polohy vŕtania pásovým dopravníkom.

Prídavné sklopné pásové dopravníky - min. 700 mm.

Lineárne vedenia pre spodné aj vrchné pracovné jednotky.

Možnosť otočenia vŕtacej hlavy o 90° v horizontálnej rovine.

Rozmer dielca pre opracovanie.

Rozostup medzi jednotlivými vŕtacími jednotkami 32mm.

Opracovanie obrobkov vo všetkých agregátoch súčasne.

Výrobná (priechodná) kapacita - min.5 ks/min.

Spätný dopravník.

Elektrický rozvádzač s LCD displejom.

Riadiaci systém.

Možnosť pripojenia na diagnostiku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 276 330.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Operačný program Výskum a inovácie, špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumnovývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie či finančného grantu medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Lukamasiv s.r.o., Kriváň 603, 962 04 Kriváň, IČO: 43887929, a to na základe podanej žiadosti o NFP a zároveň po splnení druhej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že príslušný poskytovateľ pomoci odsúhlasí celý proces verejného obstarávania.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Platí pre všetky časti, t.j. pre časť "A" až časť "E":

1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, t.j. musí preukázať, že:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace.

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace.

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým čestným vyhlásením.

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.2 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.3 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.4 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

1.5 Uchádzač môže v zmysle § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED-u.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nakoľko časť "ekonomické a finančné postavenie" je obsahovo rozsiahla, verejný obstarávateľ uviedol všetky podmienky účasti do súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 33, ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Uchádzač môže v zmysle § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného Európskeho Dokumentu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nakoľko časť "ekonomické a finančné postavenie" je obsahovo rozsiahla, verejný obstarávateľ uviedol všetky podmienky účasti do súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 34, ods. 3 zákona.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Uchádzač môže v zmysle § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného Európskeho Dokumentu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elektronická aukcia bude realizovaná certifikovaným systémom na uskutočnenie elektronickej aukcie AukciaAs na portáli www.aukciaas.sk.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2016/S 230-418891
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/01/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/01/2018
Ortszeit: 10:05
Ort:

B & J Finance, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, kanc. č. 411 (4. poschodie).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banke.

Výška zábezpeky pre jednotlivé časti je nasledovná:

a) časť A: 3.000,00 EUR, čo predstavuje výšku 2,92 % z predpokladanej hodnoty predmetu zákazky tejto časti.

b) časť B: 9.900,00 EUR, čo predstavuje výšku 2,99 % z predpokladanej hodnoty predmetu zákazky tejto časti.

c) časť C: 15.000,00 EUR, čo predstavuje výšku 2,92 % z predpokladanej hodnoty predmetu zákazky tejto časti.

d) časť D: 10.000,00 EUR, čo predstavuje výšku 2,89 % z predpokladanej hodnoty predmetu zákazky tejto časti.

e) časť E: 8.000,00 EUR, čo predstavuje výšku 2,90 % z predpokladanej hodnoty predmetu zákazky tejto časti.

Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa: "finančné prostriedky" musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SK960900 0000 0050 55079070, s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača a s uvedením textu v poznámke pre prijímateľa: VO Lukamasiv.

Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača: "banková záruka za uchádzača" môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky musí byť najmenej do 30.6.2018". Bližšie informácie o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú k dispozícii v Profile VO. Verejný obstarávateľ uvádza, že predmetná verejná súťaž neobsahuje prvky zeleného VO, obstarávania inovácií či obstarávania zameraného na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017