Bauleistung - 487587-2020

16/10/2020    S202

Tschechien-Prag: Aufbringen von Fahrbahnschichten

2020/S 202-487587

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 193-465491)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 03447286
Postanschrift: Řásnovka 770/8
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Kateřina Honzátková
E-Mail: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.tsk-praha.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Strakonická - rozšíření, Praha 5, č. akce 999170

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění je úprava stávající komunikace Strakonické ul. v Praze 5, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této Zadávací dokumentace. Úprava umožní zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro vozidla MHD a tím snížení jejich zpoždění bez nutnosti omezovat počet ostatních jízdních pruhů. V rámci akce dojde k rozšíření komunikace v délce 2 743,29 m a s tím související úpravě svahů, výstavbě opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí (IS), včetně úpravy odvodnění. Povrch vozovky bude tvořit litý asfalt a v určitých úsecích, dle situačních výkresů, dojde ke změně materiálu, kde bude obrusná vrstva s protihlukovými účinky. Nově budované chodníky - nepojížděné budou z litého asfaltu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 193-465491

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 04/11/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 11/11/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek
Anstatt:
Tag: 04/11/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 11/11/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: