Lieferungen - 487898-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Kielce: Varia

2017/S 235-487898

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 207-427439)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Kielce
25-736
Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Szaniawski
Telefon: +48 413671339
E-Mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
NUTS-Code: PL721

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.wszzkielce.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy leków stosowanych w programach lekowych t. j., leczenie stwardnienia rozsianego i leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespo.

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ/ZP/86/2017/AŁ-D
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33690000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia na sukcesywne dostawy leków stosowanych w programach lekowych t. j., leczenie stwardnienia rozsianego i leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w 2 zadaniach z wyszczególnionymi pakietami nr 1 i 2 stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.

Zadanie nr 1

Leczenie stwardnienia rozsianego

Pakiet nr 1 - Octan glatirameru 40mg/ml

Zadanie nr 2

Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych

Pakiet nr 3 - Immunoglobulinum humanum

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 207-427439

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 06/12/2017
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 06/12/2017
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: