Lieferungen - 488092-2020

16/10/2020    S202

Rumänien-Alba Iulia: Operationshandschuhe

2020/S 202-488092

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Nationale Identifikationsnummer: 4613342
Postanschrift: Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23
Ort: Alba Iulia
NUTS-Code: RO121 Alba
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ovidiu Ene
E-Mail: licspalba@gmail.com
Telefon: +40 258833007
Fax: +40 258833007
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalalba.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105083
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital județean
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mănuși examinare și mănuși chirurgicale

Referenznummer der Bekanntmachung: 4613342_2020_PAAPD1151186
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141420 Operationshandschuhe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achizitiei îl constituie achizitia de manusi examinare si manusi chirurgicale, conform caietului de sarcini.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 234 300.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mănuși chirurgicale sterile bloc operator

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO121 Alba
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Manusi chirurgicale sterile nepudrate-marimi: 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9;

2. Manusi chirurgicale fara latex: marimi: 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9;

3. Manusi chirurgicale sterile pentru protectie dubla: 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9;

4. Manusi chirurgicale sterile cu protectie radiologica: 6/6,5/7/7,5/8/8,5.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 015 300.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare CS = 324 000,00 RON fara TVA.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mănuși examinare lungi

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO121 Alba
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Manusi examinare nesterile S, M, L, XL, lungime 300 mm, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare CS = 325 000,00 RON fara TVA.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mănuși chirurgicale sterile nr. 6,5 – până la 9

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO121 Alba
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mănusi chirurgicale sterile nr. 6,5 – până la 9, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 156 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare CS = 78 000,00 RON fara TVA.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mănuși examinare nitril

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO121 Alba
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Manusi examinare nesterilenepudrate marimi: XS, S, M, L, XXL si manusi examinare oncologice de S la l, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 413 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare CS = 665 000,00 RON fara TVA.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului.

Cerinţa nr. 1.

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE partea III „Motive de excludere”, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

(a) certificat de atestare fiscala – eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat;

(b) certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale – eliberat de primaria locala – pentru toate punctele de lucru care vor fi precizate in certificatul ONRC;

(c) cazierul fiscal al operatorului economic;

(d) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si documentele prin care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 171 din Legea 98/2016 sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv (persoane imputernicite);

(e) declaratia privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016;

(f) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

(g) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt.

1. ec. Marza Diana Simona – manager;

2. dr. Crainic Silviu Dan – director medical;

3. ec. Gordita Carmen Maria – director fin.-contabil;

4. cs. Pop Cristina Elena – jurist;

5. ing. Ene Ovidiu – sef Serviciu achizitii-aprovizionare-transport.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa „Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 conform Legii 98/2016”.

Nota:

1. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerintele de calificare;

2. In cazul asocierii ofertantilor, se va prezenta impreuna cu DUAE acordul de asociere;

3. In cazul in care ofertantul invoca sustinerea unui tert, se va prezenta impreuna cu DUAE angajamentul de sustinere;

4. În cazul în care ofertantul intentionează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, procentul de subcontractare, datele de identificare ale subcontractantilor si va avea anexat acordul de subcontractare;

5. Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale va fi prezentat atat pentru sediul societatii, cat si pentru toate punctele de lucru/sediile secundare ale ofertantului;

6. Certificatele de atestare fiscala, certificatele privind plata taxelor si impozitelor locale, cazierele fiscale, cazierele judiciare trebuie sa fie valabile la data prezentarii;

7. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitioare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale cu competente in acest sens.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita ofertantilor clasati pe primele doua locuri in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, dupa caz) prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de decizie sau de control in cadrul aestuia asa cun rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— documente, dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 sau orice alte documente edificatoare;

— pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana, vor fi insotite obligatoriu de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine, ca modalitate de indeplinire a cerintei, este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante si doar ofertantii clasati pe primele doua locuri la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinţa nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică/sectorială. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor, la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE partea IV „Criterii de selectie” lit. A pct. 1) de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă – informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Documentul justificativ/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ca documente suport se solicita certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial (actualizat cf. art. 22 din Legea 26/1990) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatrul constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conf art. 15 din Legea 359/2004.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de produse care cuprind şi prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să deţină o autorizaţie specială sau să fie membri ai unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine sau să fie înscrişi în registre profesionale, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că deţin o astfel de autorizaţie, că sunt membri ai unei astfel de organizaţii, sunt înscrişi în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relaţie directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziţie publică/sectorială.

Cerinta 2.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz de functionare – emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sau echivalent pentru ofertanții din alte state, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii. Ca document suport se va solicita autorizatia/avizul emis de Ministerul Sanatatii sau echivalent pentru ofertanții din alte stat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat, dovedirea experientei in livrari de produse similare in ultimii trei ani, calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cf. art. 13 alin. (1) lit. b) din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va preciza in DUAE: nr. si data contractului/documentului care dovedeste experienta in livrari de produse similare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative prin care ofertantii pot demonstra îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară sunt: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepţie/certificări de bună execuţie/certificate constatatoare/documente emise sau consemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte experienta in livrarea in ultimii trei ani de produse similare (materiale sanitare). Documentele transmise vor fi cele mentionate in cadrul DUAE si vor demonstra livrarea/furnizarea produsului (obs: acordurile-cadru nu pot fi luate in considerare, deoarece nu presupun si livrarea efectiva a produselor de catre furnizor, ci doar contractele subsecvente incheiate in baza acordurilor-cadru). Acestea se vor prezenta in copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata). Nu se accepta certificari/documente din care reiese indeplinirea necorespunzatoare a contractului, respectiv nerespectarea clauzelor contractuale datorate culpei furnizorului.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu operatorii economici situati pe primele doua locuri, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:

1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai multe oferte admisibile cu acceasi oferta financiara, autoritatea contractanta va transmite prin intermediul SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are punctajul cel mai mare obtinut in urma algoritmului

În cazul pastrarii egalitatii si dupa prima solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SICAP, autoritatea contractanta va transmite din nou prin intermediul SICAP, o noua solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale).

În cazul pastrarii egalitatii si dupa a doua solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SICAP, procedura de atribuire se anuleaza.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe primul loc pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul-cadru cu acesta.

Perioada de valabilitate a acordului-cadru propusa: 24 de luni. Contractele subsecvente se vor incheia lunar/trimestrial/anual, in functie de necesitatea autoritatii contractante.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020