Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 488227-2022

07/09/2022    S172

Magyarország-Budapest: Adatszolgáltatási szolgáltatások

2022/S 172-488227

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 145-414485)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 142826001830
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

...Orbis vagy azzal egyenértékű adatbázis előfiz..

Hivatkozási szám: EKR001095012022
II.1.2)Fő CPV-kód
72319000 Adatszolgáltatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis 3 éves előfizetése, mely lehetővé teszi a cégek adataihoz, tulajdonosi szerkezetéhez, pénzügyi mutatószámaihoz és egyéb adataihoz való hozzáférést, riport és export funkciót, korlátlan számú felhasználó regisztrálását, egy időben 2 felhasználó egyidejű hozzáférését, az adatbázis heti frissítését, az előfizetés teljes ideje alatti HelpDesk szolgáltatást.

A részletes előírásokat a Dokumentáció III. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/09/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 145-414485

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:

2022/09/23

Helyesen:

2022/10/21

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség végső dátumát az ajánlattételi határidő korábbi meghosszabbításával összhangban módosítja, a közbeszerzési dokumentumok tartalma egyebekben nem változik.