Lieferungen - 488517-2020

16/10/2020    S202

Dänemark-Kopenhagen: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen

2020/S 202-488517

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fiskeristyrelsen
Nationale Identifikationsnummer: 39097176
Postanschrift: Nyropsgade 30
Ort: København V
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 1780
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Uffe Sveistrup
E-Mail: uffsve@fiskeristyrelsen.dk
Telefon: +45 72185710
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://fiskeristyrelsen.dk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af rammeaftale om levering og vedligehold mv. af it-system til overvågning af fiskefartøjer (Remote Electronic Monitoring (REM) in EU Fisheries)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I forbindelse med fastlæggelsen af fiskekvoter for 2020 blev det politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat, idet torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Projektet skal således tilvejebringe detaljerede registreringer, om hvor hver fangstoperation (trawltræk) er foregået med henblik på at kunne dokumentere generel regeloverholdelse i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder i forhold til udsmid af torsk og andre arter samt affald.

Projektet har særligt fokus på at monitorere bifangsterne af torsk, da torskebestanden og dermed også kvoten for torsk er på et meget lavt niveau. Ordregiveren indgår en individuel aftale med alle deltagende fartøjsejere om en ”Vessel Monitoring Plan”, der definerer de præcise krav til installation af kameraer, sensorer, hardware mv. Den overordnede model for transmission af sensor- og videodata af et flowdiagram i bilag 2 til rammaftalen.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 707 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232700 Zentrale Steuerungseinheit
32333200 Camcorder
30237475 Elektrische Sensoren
72268000 Bereitstellung von Software
50312600 Wartung und Reparatur von Informationstechnologieeinrichtungen
72267100 Wartung von Informationstechnologiesoftware
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
Hauptort der Ausführung:

Danmark

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Baggrunden for den udbudte rammeaftale er et kameraprojekt i Kattegat. I forbindelse med fastlæggelsen af fiskekvoter for 2020 blev det politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat, idet torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Kameraprojektet har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. Projektet skal således tilvejebringe detaljerede registreringer, om hvor hver fangstoperation (trawltræk) er foregået med henblik på at kunne dokumentere generel regeloverholdelse i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder i forhold til udsmid af torsk og andre arter samt affald. Projektet har særligt fokus på at monitorere bifangsterne af torsk, da torskebestanden og dermed også kvoten for torsk er på et meget lavt niveau. Ordregiveren indgår en individuel aftale med alle deltagende fartøjsejere om en ”Vessel Monitoring Plan”, der definerer de præcise krav til installation af kameraer, sensorer, hardware mv. Den overordnede model for transmission af sensor- og videodata af et flowdiagram i bilag 2 til rammaftalen.

Udvælgelsen af fartøjer til kameraprojektet sker i flere faser:

- De første 15 fartøjer skal have installeret kamera ombord inden udgangen af 2020.

- I løbet af 2021 og 2022 installeres kameraudstyr på de øvrige fartøjer, som er omfattet af projektet.

I alt forventes omkring 100 fartøjer i Kattegat at få installeret kameraudstyr.

Konceptet for kameraprojektet baserer sig på European Fisheries Control Agency’s “Technical guidelines and specifications for the implementation of Remote Electronic Monitoring (REM) in EU Fisheries” fra 2019.

Dette er kun en overordnet beskrivelse af kameraprojektet, og kravene til kameraudstyr mv. fremgår af kravspecifikationen og rammeaftalens vilkår. Kravspecifikationen kan på enkelte punkter fravige ovennævnte Technical guidelines and specifications.

Typer af fiskeri:

Der er tale om et blandet fiskeri med bundslæbende redskaber, hvor hovedarten er jomfruhummer. Ud over jomfruhummer fanges også torsk, rødspætte og tunge.

Omkring 140 fartøjer driver fiskeri efter jomfruhummer i Kattegat, men kun fartøjer med en vis fiskeriakti-vitet (havdage) i en referenceperiode omfattes af kravet om kameraovervågning (ca. 100 fartøjer). Disse fartøjer er mellem ca. 10 og 25 meters længde over alt, idet dog de fleste fartøjer har en længde på mellem 11 og 17 meter. Fartøjernes motoreffekt varierer mellem ca. 100 og 600 kW. Fartøjerne er overvejende byg-get i enten træ eller stålmateriale, mens enkelte fartøjer er bygget i glasfiber. Hovedparten af fartøjerne er bygget mellem 1959 og 1988.

Baseret på det historiske fiskerimønster kan der være tale om op til ca. 15 000 fangstrejser om året, hvor fangstrejsens længde typisk varierer mellem 1 og 4 dage. I 2019 blev landet i alt ca. 2 400 tons jomfruhummer i Kattegat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 50 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Erhverve brugsret til flere end 10 brugere til den pris pr. bruger, der er angivet i bilag 4.

Forlænge 3 gange 1 år, for brugsretsperioden for analysesystemet for tiden efter kontraktudløb med 1 år på vilkårene i rammeaftalen, herunder prislisten i bilag 4.

Option på at indgå aftale med leverandøren om brugsret kan udnytte optionen 3 gange.

(se præcis beskriv. i udbudsbekendtgørelsen)

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

(EU) 508/2014, artikel 76

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 128-312861
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Anchor Lab K/S
Ort: Copenhagen V
NUTS-Code: DK DANMARK
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 000 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 707 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020