Lieferungen - 488634-2020

16/10/2020    S202

Polen-Stettin: Elektrizität

2020/S 202-488634

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Postanschrift: ul. Korsarzy 34
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-540
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Pawelec
E-Mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Telefon: +48 914419203
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przetargi.wzp.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Postanschrift: ul. Ruszczyca 16
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-654
Land: Polen
E-Mail: cen@cen.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cen.edu.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze
Postanschrift: ul. Dworcowa 25
Ort: Biały Bór
NUTS-Code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postleitzahl: 78-425
Land: Polen
E-Mail: zs2bb@op.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.liceum-bialybor.eu/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Postanschrift: ul. Szczecińska 31
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 71-122
Land: Polen
E-Mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie
Postanschrift: ul. Szczecińska 31
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 71-122
Land: Polen
E-Mail: biuro@zld.koszalin.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zld.koszalin.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Postanschrift: ul. Mieszka I 33
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-011
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@999.szczecin.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.999.szczecin.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Postanschrift: Stanomino 5
Ort: Stanomino
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-217
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@wotuwstanomino.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wotuwstanomino.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
Postanschrift: ul. Niepodległości 44-48
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-252
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@szgichp.med.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szgichp.med.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna” – S.P.Z.O.Z.
Postanschrift: ul. Rafińskiego 3
Ort: Kołobrzeg
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 78-100
Land: Polen
E-Mail: rezerwacje@willafortuna.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.willafortuna.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Postanschrift: ul. Tytusa Chałubińskiego 7
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-581
Land: Polen
E-Mail: szpital@swk.med.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.swk.med.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Postanschrift: ul. Łopuskiego 31-33
Ort: Kołobrzeg
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 78-100
Land: Polen
E-Mail: kancelaria@szpital.kolobrzeg.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://szpital.kolobrzeg.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie
Postanschrift: ul. Zwycięstwa 136
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 75-613
Land: Polen
E-Mail: womp@womp.koszalin.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.womp.koszalin.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
Postanschrift: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 1
Ort: Kołobrzeg
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 78-100
Land: Polen
E-Mail: biuro@uzdrowisko.kolobrzeg.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://uzdrowisko.kolobrzeg.pl/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych województwa zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa)

Referenznummer der Bekanntmachung: WOiRZL.II.272.28.2020.DP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych województwa zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa).

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz wzór umowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 oraz załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 137 840.43 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych województwa zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa) dla obszaru dystrybucji Energa-Operator S.A.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) oraz wzór umowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 oraz załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ekologia / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało opublikowane w Dz.U./S S16 pod nr 32859-2020-PL 23.1.2020.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 125-305777
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych województwa zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Energa Obrót S.A.
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 472
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-309
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 834 561.70 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 137 840.43 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przedmiotowe postępowanie było prowadzone przez województwo zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu i na rzecz 13 instytucji zamawiających, określonych w sekcji I ogłoszenia. Zawarto w sumie 9 odrębnych umów na łączną kwotę 4 137 840,43 PLN (bez VAT).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020