Lieferungen - 488716-2020

16/10/2020    S202

Polen-Krakau: Personalcomputer

2020/S 202-488716

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 351081570
Postanschrift: ul. Mogilska 109, pokój 101B
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-571
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lucyna Wcisło, Iwona Olszańska
E-Mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.malopolska.policja.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu informatycznego

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.37.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.

2. Zakres zamówienia został podzielony na 3 zadania:

— zadanie 1:

1.1. zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (131 szt.);

1.2. komputer PC z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i monitorem (12 szt.);

1.3. laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (23 szt.),

— zadanie 2:

2.1. skaner dokumentów płaski (4 szt.);

2.2. skaner dokumentowy – dwustronny (17 szt.),

— zadanie 3:

3.1. drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (57 szt.);

3.2. urządzenie wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi (8 szt.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń z każdego zadania określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji.

6. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 894 007.30 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.

2. Zakres zamówienia obejmuje zadanie 1:

1.1. zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (131 szt.);

1.2. komputer PC z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i monitorem (12 szt.);

1.3. laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (23 szt.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 22 sztuk zestawów komputerowych All in One i 6 szt. laptopów z zadania nr 1.

Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:

zadanie 1:

1.1. zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (od 109 do 131 szt.);

1.3. laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (od 17 do 23 szt.).

O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

6. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

7. Serwis realizowany będzie w systemie door-to-door z jednostek Policji: KPP Wadowice, KP Klucze, KP Szczawnica, z zastrzeżeniem, iż jeżeli serwisowi podlegać będzie urządzenie z nośnikiem danych (dysk twardy, brak możliwości wyjęcia innego nośnika danych) Wykonawca dokona demontażu nośnika w siedzibie jednostki Policji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nośnik każdorazowo pozostaje w jednostce Policji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 22 sztuk zestawów komputerowych All in One i 6 szt. laptopów z zadania nr 1.

Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:

zadanie 1:

1.1. zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (od 109 do 131 szt.);

1.3. laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (od 17 do 23 szt.).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30216110 Scanner für Computeranwendungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.

2. Zakres zamówienia obejmuje zadanie 2:

2.1. skaner dokumentów płaski (4 szt.);

2.2. skaner dokumentowy – dwustronny (17 szt.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń z każdego zadania określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

6. Serwis realizowany będzie w systemie door-to-door z jednostek Policji: KPP Wadowice, KP Klucze, KP Szczawnica, z zastrzeżeniem, iż jeżeli serwisowi podlegać będzie urządzenie z nośnikiem danych (dysk twardy, brak możliwości wyjęcia innego nośnika danych) Wykonawca dokona demontażu nośnika w siedzibie jednostki Policji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nośnik każdorazowo pozostaje w jednostce Policji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232110 Laserdrucker
30121000 Fotokopiergeräte und Thermokopiergeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.

2. Zakres zamówienia obejmuje zadanie 3:

3.1. drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (57 szt.);

3.2. urządzenie wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi (8 szt.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 7 sztuk drukarek z zadania 3.

Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:

zadanie 3

3.1. drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (od 50 do 57 szt.).

O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

6. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, POLSKA.

7. Serwis realizowany będzie w systemie door-to-door z jednostek Policji: KPP Wadowice, KP Klucze, KP Szczawnica, z zastrzeżeniem, iż jeżeli serwisowi podlegać będzie urządzenie z nośnikiem danych (dysk twardy, brak możliwości wyjęcia innego nośnika danych) Wykonawca dokona demontażu nośnika w siedzibie jednostki Policji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nośnik każdorazowo pozostaje w jednostce Policji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 7 sztuk drukarek z zadania 3. Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:

zadanie 3

3.1. drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (od 50 do 57 szt.).

O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 101-243759
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Zadanie nr 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Komputery i laptopy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Suntar Sp. z o.o.
Postanschrift: Boya Żeleńskiego 5B
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
E-Mail: suntar@suntar.pl
Telefon: +48 146263134
Internet-Adresse: www.suntar.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 726 747.22 PLN
Niedrigstes Angebot: 595 128.00 PLN / höchstes Angebot: 658 210.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Zadanie nr 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Skanery

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Copynet Sp. z o.o. sp.k.
Postanschrift: Drożyska 15
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-988
Land: Polen
E-Mail: biuro@copy-net.pl
Telefon: +48 126342515
Internet-Adresse: http://www.copy-net.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 27 341.40 PLN
Niedrigstes Angebot: 18 375.61 PLN / höchstes Angebot: 26 070.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Zadanie nr 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wolność 8, lok. 4
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
E-Mail: biuro@cezarkomputery.pl
Telefon: +48 483600021
Internet-Adresse: http://www.cezarkomputery.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 139 918.68 PLN
Niedrigstes Angebot: 96 764.00 PLN / höchstes Angebot: 110 171.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020