Lieferungen - 488860-2020

16/10/2020    S202

România-Târgu Mureș: Dispozitive pentru blocul operator

2020/S 202-488860

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Număr naţional de înregistrare: 24014380
Adresă: Str. Bernady György nr. 6
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540072
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Șandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telefon: +40 265230003
Fax: +40 365882554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaljudeteanmures.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare materiale sanitare – sisteme de protezare abdominală

Număr de referinţă: 2
II.1.2)Cod CPV principal
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Materiale sanitare – sisteme de protezare abdominală. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 39 030.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale monofilament

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean Mures – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia spitalului, Str. Gh. Doja nr. 89, Târgu Mureș).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale monofilament 8 pozitii in set – cantitati minim. si maxim. detaliate in caietul de sarcini.

Valori: AC: min. 668 340-max. 1 100 700; contr .sscv.: min. 46 010-max. 149 085 RON.

Garantie participare: 1 490 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale compozite

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean Mures – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia spitalului, Str. Gh. Doja nr. 89, Târgu Mureș).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale compozite 5 pozitii in set – cantitati minim. si maxim. detaliate in caietul de sarcini.

Valori: AC: min. 548 280-max. 822 420; contr. sscv.: min. 22 845-max. 91 380 RON.

Garantie participare: 913 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 013-025618
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1453
Lot nr.: 2
Titlu:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale compozite

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pharmics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 23200539
Localitate: Cristești
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547185
Țară: România
E-mail: amarille.stan@pharmics.ro
Telefon: +40 265326087
Fax: +40 3265326087
Adresă internet: www.pharmics.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 822 420.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 25 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC-216
Lot nr.: 2
Titlu:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale compozite

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pharmics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 23200539
Localitate: Cristești
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547185
Țară: România
E-mail: amarille.stan@pharmics.ro
Telefon: +40 265326087
Fax: +40 3265326087
Adresă internet: www.pharmics.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 822 420.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 743 040.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 743 040.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC-215
Lot nr.: 1
Titlu:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale monofilament

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pharmics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 23200539
Localitate: Cristești
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547185
Țară: România
E-mail: amarille.stan@pharmics.ro
Telefon: +40 265326087
Fax: +40 3265326087
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 100 700.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 849 960.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 849 960.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1452
Lot nr.: 1
Titlu:

Sisteme de protezare abdominală – plase chirurgicale monofilament

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pharmics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 23200539
Localitate: Cristești
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547185
Țară: România
E-mail: amarille.stan@pharmics.ro
Telefon: +40 265326087
Fax: +40 3265326087
Adresă internet: www.pharmics.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 100 700.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 13 830.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judeţean Mureş – Compartimentul contencios
Adresă: Str. Bernady György nr. 6
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540072
Țară: România
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telefon: +40 365882576
Fax: +40 265230003
Adresă internet: www.spitaljudeteanmures.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020