Lieferungen - 488907-2020

16/10/2020    S202

Rumänien-Moinești: Medizinische Geräte

2020/S 202-488907

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Municipal de Urgență Moinești
Nationale Identifikationsnummer: 4278710
Postanschrift: Str. Zorilor nr. 1
Ort: Moinești
NUTS-Code: RO211 Bacău
Postleitzahl: 605400
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Oana Gaman
E-Mail: spitalmoinesti@bacau.astral.ro
Telefon: +40 234362520
Fax: +40 234362698
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spitalmoinesti.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Unitate spitalicească
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare echipamente medicale

Referenznummer der Bekanntmachung: 4278710-2018-25
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul viitoarelor acorduri-cadru/contracte subsecvente il reprezintă furnizarea a 45 de tipuri de echipamente medicale, împărțite pe 42 de loturi.

Detalii privind loturile și echipamentele medicale se regăsesc în cadrul caietului de sarcini și fișele tehnice aferente.

Detalii privind cantitățile/valorile acordului cadru precum și cantitățile/valorile contractelor subsecvente se regăsesc în caietul de sarcini (tabelul nr. 1)

Datorită spațiului insuficient alocat acestei rubrici, Informațiile detaliate privind Cantitatea minimă Acord cadru (Cant. Min. AC),Valoarea minimă Acord cadru (Val. Min. AC), Cantitatea maxima Acord cadru (Cant. Max AC), Valoarea maxima Acord cadru (Val. Max. AC), Cantitatea minimă Contract subsecvent (Cant. Min. CS), Valoarea minimă Contract subsecvent (Val. Min. CS), Cantitatea maximă Contract subsecvent (Cant.Max. CS) și Valoare maximă Contract subsecvent (Val. Max. CS), se regăsesc în cadrul prezentelor instrucțiinilor pentru ofertanți (fișa de date a achizției), la Secțiunea II.2 „Listă loturi”, cap. II.2.14 „Informatii suplimentare”, aferentă fiecărui din cele 42 de loturi în parte.

În baza dispozițiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, modificată prin OUG 107/2018, se stabilesc următoarele termene cu privire la solicitările de clarificări:

a) termenul limită de primire a solicitărilor de clarificări: 20 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor;

b) termenul in care autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si concret la toate solicitările de clarificări: a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 098 112.50 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM DIGITAL DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE A IMAGINII RADIOLOGICE

Los-Nr.: 40
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare SISTEM DIGITAL DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE A IMAGINII RADIOLOGICE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant.Min. AC= 1buc

Val.Min. AC= 998.319,00 lei

Cant.Max AC=3 buc

Val.Max. AC= 2.994.957,00 lei

Cant.Min, CS=1 buc

Val.Min. CS= 998.319,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val.Max. CS= 1.996.638,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.40

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM DE MONITORIZARE HEMODINAMICA PRIN BIOIMPEDANTA TRANSTORACICA

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare SISTEM DE MONITORIZARE HEMODINAMICA PRIN BIOIMPEDANTA TRANSTORACICA conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1 buc

Val. Min. AC= 95.000,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 285,000.00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 95.000,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 190,000.00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 9.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

POMPE INJECTOMAT

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare PRELEVATOR PROBE DE AER conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 5.597,00 lei

Cant. Max AC=26 buc

Val. Max. AC=145.522,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=5.597,00 lei

Cant.Max. CS= 13 buc

Val. Max. CS=72.761,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 4

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

APARAT DE COLORARE A LAMELOR

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare APARAT DE COLORARE A LAMELOR conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 106.302,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 318.906,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 106.302,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 212.604,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 12

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

KINETEC

Los-Nr.: 23
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare KINETEC conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 25.500,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=76.500,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 25.500,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 51.000,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.23.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

TARGA TRANSPORT PACIENT

Los-Nr.: 27
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare TARGA TRANSPORT PACIENT conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 25.126,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 100,504,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 25.126,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 50.252,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.27.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM DE ELECTROCHIRURGIE CU ACCESORII

Los-Nr.: 24
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare SISTEM DE ELECTROCHIRURGIE CU ACCESORII conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 50.420,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=151.260,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 50.420,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 100.840,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.24.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

BIOMETRU OPTIC CU SONDA DE ULTRASUNETE SI PAHIMETRIE

Los-Nr.: 32
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare BIOMETRU OPTIC CU SONDA DE ULTRASUNETE SI PAHIMETRIE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 113.445,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=340.335,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=113.445,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=226.890,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.32

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PROIECTOR DE TESTE

Los-Nr.: 34
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare PROIECTOR DE TESTE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 8.739,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=26.217,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=8.739,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=17.478,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.34.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VENTILATOR DE TRANSPORT

Los-Nr.: 37
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare VENTILATOR DE TRANSPORT conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 136.134,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 408.402,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 136.134,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 272.268,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.37

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LAMPA SCIALITICA LED

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare LAMPA SCIALITICA LED conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 136.650,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 409.950,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 136.650,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 273.300,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.19.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA

Los-Nr.: 33
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC=1 buc

Val. Min. AC=462.184,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=1.386.552,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=462.184,00 lei

Cant.Max. CS=2 buc

Val. Max. CS=924.368,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.33.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SURSA DE LITOTRITIE ENDOSCOPICA PNEUMATICA

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare SURSA DE LITOTRITIE ENDOSCOPICA PNEUMATICA conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 99.000,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 297.000,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 99.000,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 198,000.00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 17

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

BANDA HEMOSTATICA AUTOMATA TOURNIQUET

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare BANDA HEMOSTATICA AUTOMATA TOURNIQUET conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 27.243,00 lei

Cant. Max AC= 3 buc

Val. Max. AC= 81.729,00 lei

Cant. Min, CS= 1 buc

Val. Min. CS= 27.243,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 54.486,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.22.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

APARAT PENTRU CHIRURGIA POLULUI ANTERIOR SI POSTERIOR

Los-Nr.: 35
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare APARAT PENTRU CHIRURGIA POLULUI ANTERIOR SI POSTERIOR conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 257.142,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 771.426,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 257.142,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=514.284,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.35

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRELEVATOR PROBE DE AER

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare PRELEVATOR PROBE DE AER conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 20.084,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=60.252,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=20.084,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=40.168,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 3.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MONITOR FUNCTII VITALE

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare MONITOR FUNCTII VITALE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1 buc

Val. Min. AC= 17.095,00 lei

Cant. Max AC= 5 buc

Val. Max. AC=85,475.00 lei

Cant. Min, CS= 1 buc

Val. Min. CS= 17.095,00 lei

Cant.Max. CS= 3 buc

Val. Max. CS= 51,285.00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 8.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MASA DE OPERATIE

Los-Nr.: 30
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare MASA DE OPERATIE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 235.699,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 707.097,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 235.699,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 471.398,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.30.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PODOSCOP

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare PODOSCOP conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 3.650,00 lei

Cant. Max AC= 3 buc

Val. Max. AC= 10.950,00 lei

Cant. Min, CS= 1 buc

Val. Min. CS= 3.650,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 7.300,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 18.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

HISTOPROCESOR AUTOMAT PENTRU PROBE HISTOPATOLOGICE

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare HISTOPROCESOR AUTOMAT PENTRU PROBE HISTOPATOLOGICE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 87.563,00 lei

Cant. Max AC= 3 buc

Val. Max. AC= 262.689,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 87.563,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 175.126,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 11

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LASER PENTRU DISTRUGERE CALCULI

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare LASER PENTRU DISTRUGERE CALCULI conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 177.310,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=531.930,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=177.310,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=354.620,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.16.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DOPPLER COLOR (cu un traductor)

Los-Nr.: 41
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare ECOGRAF DOPPLER COLOR (cu un traductor) conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1 buc

Val. Min. AC= 131.092,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 393.276,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 131.092,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 262.184,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.41

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ASPIRATOR CHIRURGICAL

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare ASPIRATOR CHIRURGICAL conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 13.776,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=41.328,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 13.776,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 27,552.00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.21.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OFTALMOSCOP

Los-Nr.: 31
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare OFTALMOSCOP conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 2.773,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 8.319,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 2.773,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 5.546,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 31.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PISTOL BIOPSIE PROSTATICA REUTILIZABIL

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare PISTOL BIOPSIE PROSTATICA REUTILIZABIL conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 8.496,00 lei

Cant. Max AC= 3 buc

Val. Max. AC= 25.488,00 lei

Cant. Min, CS= 1 buc

Val. Min. CS= 8.496,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 16.992,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 6.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

APARAT ANESTEZIE DE INALTA PERFORMANTA CU MONITOR FUNCTII VITALE

Los-Nr.: 36
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare APARAT ANESTEZIE DE INALTA PERFORMANTA CU MONITOR FUNCTII VITALE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 252.100,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 756.300,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 252.100,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 504.200,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.36

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MASINA DE DEVELOPAT FILME RADIOLOGICE

Los-Nr.: 39
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare MASINA DE DEVELOPAT FILME RADIOLOGICE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 17.500,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 52.500,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 17.500,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 35.000,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.39

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENT DE SUPLEERE RENALA EXTRACORPOREALA

Los-Nr.: 38
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare ECHIPAMENT DE SUPLEERE RENALA EXTRACORPOREALA conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 92.436,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=277.308,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=92.436,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=184.872,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.38.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

STERILIZATOR CU ABUR

Los-Nr.: 42
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare OFTALMOSCOP conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 207.563,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=622.689,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 207.563,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 415.126,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 42

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

HOLTER TA-EKG

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare HOLTER TA-EKG conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 7.142,00 lei

Cant. Max AC= 3 buc

Val. Max. AC= 21.426,00 lei

Cant. Min, CS= 1 buc

Val. Min. CS= 7.142,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 14.284,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 5

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ELECTROCAUTER

Los-Nr.: 29
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare ELECTROCAUTER conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 86.245,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=258.735,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=86.245,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=172.490,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.29.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DOPPLER (CU TREI TRADUCTORI - COMPARTIMENT UROLOGIE)

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare ECOGRAF DOPPLER (CU TREI TRADUCTORI - COMPARTIMENT UROLOGIE) conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 190.756,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 572.268,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=190.756,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=381.512,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 7.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DIGITAL MOBIL COLOR (cu trei traductori - compartiment ATI)

Los-Nr.: 26
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare ECOGRAF DIGITAL MOBIL COLOR (cu trei traductori - compartiment ATI) conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 150.597,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=451.791,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=150.597,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 301.194,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 26.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

DEFIBRILATOR MONITOR PORTABIL (CU PACEMAKER EXTERN)

Los-Nr.: 28
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare DEFIBRILATOR MONITOR PORTABIL (CU PACEMAKER EXTERN) conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 18.800,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=56.400,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=18.800,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=37,600.00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.28.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LINIE DE ATROSCOPIE CU ARTROPOMPA

Los-Nr.: 25
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare LINIE DE ATROSCOPIE CU ARTROPOMPA conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1 buc

Val. Min. AC= 294.117,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=882.351,00 lei

Cant. Min, CS= 1 buc

Val. Min. CS= 294.117,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=588,234.00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.25.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENTE PENTRU UROLOGIE

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare ECHIPAMENTE PENTRU UROLOGIE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestora. În cazul acestui lot, perioada de garanție ce se va utiliza în cadrul aplicării factorului (G(x)), va fi cea determinata de media aritmetică a perioadelor de garanție aferente echipamentelor ofertate ce compun lotul. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant.Min. AC= 4 buc

Val.Min. AC= 153.560,00 lei

Cant.Max AC=12 buc

Val.Max. AC= 460.680,00 lei

Cant.Min, CS=4 buc

Val.Min. CS= 153.560,00 lei

Cant.Max. CS= 8 buc

Val.Max. CS= 307.120,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr.15.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MONITOR CARDIOTOCOGRAF (MONITOR FETAL)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare MONITOR CARDIOTOCOGRAF (MONITOR FETAL) conform cerintelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1 buc

Val. Min. AC=13.195,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=39.585,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=13.195,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=26.390,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 1

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

APARAT RADIOLOGIE MOBIL CU BRAT IN „C”

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare APARAT RADIOLOGIE MOBIL CU BRAT IN „C” conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 281.596,00lei

Cant. Max AC= 3 buc

Val. Max. AC= 844.788,00lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 281.596,00lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 563,192.00lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 20.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

APARAT UNDE SCURTE

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare APARAT UNDE SCURTE conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 29.989,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC=89.967,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS=29.989,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS=59,978.00

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 2

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF MULTIDISCIPLINAR, STATIONAR, DOPPLER COLOR

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare ECOGRAF MULTIDISCIPLINAR, STATIONAR, DOPPLER COLOR conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 272.268,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 816.804,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 272.268,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 544.536,00

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 10.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM VIDEO LAPAROSCOPIE FULL HD

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare SISTEM VIDEO LAPAROSCOPIE FULL HD conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant.Min. AC= 1 buc

Val.Min. AC= 222.689,00 lei

Cant.Max AC= 3 buc

Val.Max. AC= 668.067,00 lei

Cant.Min, CS= 1 buc

Val.Min. CS= 222.689,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val.Max. CS= 445.378,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 14.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

FRIGIDER MORTUAR (2 LOCURI)

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80531200 Technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

SMU Moinesti, Str. Zorilor Nr. 1, Loc Moinesti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare FRIGIDER MORTUAR (2 LOCURI) conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cant. Min. AC= 1buc

Val. Min. AC= 68.151,00 lei

Cant. Max AC=3 buc

Val. Max. AC= 204.453,00 lei

Cant. Min, CS=1 buc

Val. Min. CS= 68.151,00 lei

Cant.Max. CS= 2 buc

Val. Max. CS= 136.302,00 lei

Specificațiile tehnice aferente echipamentelor din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 13.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 172-390040
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 16
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 22
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 28
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 31
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 35
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 10
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 18
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 24
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1194
Los-Nr.: 37
Bezeichnung des Auftrags:

VENTILATOR DE TRANSPORT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DUTCHMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 2456853
Postanschrift: Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550052
Land: Rumänien
E-Mail: office@dutchmed.ro
Telefon: +40 269253078
Fax: +40 269253058
Internet-Adresse: www.dutchmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 136 134.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 131 600.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1239
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

POMPE INJECTOMAT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B.BRAUN MEDICAL
Nationale Identifikationsnummer: RO 11080242
Postanschrift: Strada Principala, Nr. 636
Ort: Remetea Mare
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307350
Land: Rumänien
E-Mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internet-Adresse: www.bbraun.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 27 985.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 985.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1242
Los-Nr.: 37
Bezeichnung des Auftrags:

VENTILATOR DE TRANSPORT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DUTCHMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 2456853
Postanschrift: Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550052
Land: Rumänien
E-Mail: office@dutchmed.ro
Telefon: +40 269253078
Fax: +40 269253058
Internet-Adresse: www.dutchmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 136 134.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 131 600.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1241
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

MONITOR FUNCTII VITALE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA
Nationale Identifikationsnummer: RO 12924986
Postanschrift: Strada Văcărescu Barbu, Nr. 301-311, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020276
Land: Rumänien
E-Mail: alexandra.munteanu@ge.com
Telefon: +40 372074559
Fax: +40 372074699
Internet-Adresse: www.ge.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 17 095.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 095.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1238
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

POMPE INJECTOMAT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B.BRAUN MEDICAL
Nationale Identifikationsnummer: RO 11080242
Postanschrift: Strada Principala, Nr. 636
Ort: Remetea Mare
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307350
Land: Rumänien
E-Mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internet-Adresse: www.bbraun.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 11 194.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 194.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1243
Los-Nr.: 36
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT ANESTEZIE DE INALTA PERFORMANTA CU MONITOR FUNCTII VITALE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DUTCHMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 2456853
Postanschrift: Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550052
Land: Rumänien
E-Mail: office@dutchmed.ro
Telefon: +40 269253078
Fax: +40 269253058
Internet-Adresse: www.dutchmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 252 100.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 240 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1209
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

POMPE INJECTOMAT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B.BRAUN MEDICAL
Nationale Identifikationsnummer: RO 11080242
Postanschrift: Strada Principala, Nr. 636
Ort: Remetea Mare
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307350
Land: Rumänien
E-Mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internet-Adresse: www.bbraun.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 16 791.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 791.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1047
Los-Nr.: 30
Bezeichnung des Auftrags:

MASA DE OPERATIE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO37190850
Postanschrift: Strada str.Dudesti-Pantelimon, Nr. 44
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 033094
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@kral-medical.ro
Telefon: +40 724303506
Internet-Adresse: http://www.kral-medical.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 228 628.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 228 628.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1036
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENTE PENTRU UROLOGIE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 217930
Postanschrift: Strada Căluşei, Nr. 69A
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021353
Land: Rumänien
E-Mail: bmanea@temco.ro
Telefon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internet-Adresse: https://www.temco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 460 680.00 RON
Niedrigstes Angebot: 460 680.00 RON / höchstes Angebot: 460 680.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1035
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

SURSA DE LITOTRITIE ENDOSCOPICA PNEUMATICA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 217930
Postanschrift: Strada Căluşei, Nr. 69A
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021353
Land: Rumänien
E-Mail: bmanea@temco.ro
Telefon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internet-Adresse: https://www.temco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 297 000.00 RON
Niedrigstes Angebot: 297 000.00 RON / höchstes Angebot: 297 000.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1096
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

HISTOPROCESOR AUTOMAT PENTRU PROBE HISTOPATOLOGICE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 24205119
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: georgiana.marinescu@medist.ro
Telefon: +40 214103033
Fax: +40 214103038
Internet-Adresse: www.medist-lifescience.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 262 689.00 RON
Niedrigstes Angebot: 259 746.00 RON / höchstes Angebot: 259 746.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1085
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

LAMPA SCIALITICA LED

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO37190850
Postanschrift: Strada str.Dudesti-Pantelimon, Nr. 44
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 033094
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@kral-medical.ro
Telefon: +40 724303506
Internet-Adresse: http://www.kral-medical.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 409 950.00 RON
Niedrigstes Angebot: 389 452.50 RON / höchstes Angebot: 389 452.50 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1100
Los-Nr.: 32
Bezeichnung des Auftrags:

BIOMETRU OPTIC CU SONDA DE ULTRASUNETE SI PAHIMETRIE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 5509529
Postanschrift: Strada Ionescu-Şiseşti Gheorghe, Nr. 265, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013824
Land: Rumänien
E-Mail: virginiadiaconu@romger.com
Telefon: +40 213156380
Fax: +40 213140082
Internet-Adresse: www.romger.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 340 335.00 RON
Niedrigstes Angebot: 340 200.00 RON / höchstes Angebot: 340 200.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1101
Los-Nr.: 34
Bezeichnung des Auftrags:

PROIECTOR DE TESTE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 5509529
Postanschrift: Strada Ionescu-Şiseşti Gheorghe, Nr. 265, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013824
Land: Rumänien
E-Mail: virginiadiaconu@romger.com
Telefon: +40 213156380
Fax: +40 213140082
Internet-Adresse: www.romger.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 217.00 RON
Niedrigstes Angebot: 26 100.00 RON / höchstes Angebot: 26 100.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1034
Los-Nr.: 23
Bezeichnung des Auftrags:

KINETEC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9731314
Postanschrift: Strada Vasilescu G. Mircea Mihail, cpt., Nr. 12-14, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040184
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@btl.ro
Telefon: +40 213265320
Fax: +40 213265320
Internet-Adresse: www.btl.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 76 500.00 RON
Niedrigstes Angebot: 75 900.00 RON / höchstes Angebot: 75 900.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1043
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DOPPLER (CU TREI TRADUCTORI - COMPARTIMENT UROLOGIE)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. ELMED MEDICALS.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11017750
Postanschrift: Strada Dobrogeanu Gherea Constantin, Nr. 30
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540353
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@elmed.ro
Telefon: +40 265261721
Fax: +40 265262953
Internet-Adresse: www.elmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 381 512.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 381 512.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1049
Los-Nr.: 42
Bezeichnung des Auftrags:

STERILIZATOR CU ABUR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NICONSULTING TECHNICS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO18448164
Postanschrift: Strada Intrarea Gura Leului, Nr. 5
Ort: Rosu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077042
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@niconsulting.ro
Telefon: +40 314256911
Fax: +40 318149735
Internet-Adresse: www.niconsulting.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 359 620.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 359 620.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1046
Los-Nr.: 29
Bezeichnung des Auftrags:

ELECTROCAUTER

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NICONSULTING TECHNICS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO18448164
Postanschrift: Strada Intrarea Gura Leului, Nr. 5
Ort: Rosu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077042
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@niconsulting.ro
Telefon: +40 314256911
Fax: +40 318149735
Internet-Adresse: www.niconsulting.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 109 260.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 109 260.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1041
Los-Nr.: 23
Bezeichnung des Auftrags:

KINETEC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9731314
Postanschrift: Strada Vasilescu G. Mircea Mihail, cpt., Nr. 12-14, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040184
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@btl.ro
Telefon: +40 213265320
Fax: +40 213265320
Internet-Adresse: www.btl.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 25 300.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 300.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1045
Los-Nr.: 26
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DIGITAL MOBIL COLOR (cu trei traductori - compartiment ATI)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24205100
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Fax: +40 214107028
Internet-Adresse: www.medist-imaging.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 146 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 146 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1093
Los-Nr.: 41
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DOPPLER COLOR (cu un traductor)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24205100
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Fax: +40 214107028
Internet-Adresse: www.medist-imaging.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 393 276.00 RON
Niedrigstes Angebot: 324 000.00 RON / höchstes Angebot: 324 000.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1092
Los-Nr.: 40
Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM DIGITAL DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE A IMAGINII RADIOLOGICE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 26308935
Postanschrift: Strada FLORILOR, Nr. 40
Ort: Voluntari
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Land: Rumänien
E-Mail: mediq@mediq.com.ro
Telefon: +40 213232499
Fax: +40 213232499
Internet-Adresse: www.mediq.com.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 994 957.00 RON
Niedrigstes Angebot: 1 800 000.00 RON / höchstes Angebot: 1 800 000.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 13 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Activitatea de instalare, punere in functiune,training si service in perioada de garantie

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 679
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

POMPE INJECTOMAT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B.BRAUN MEDICAL
Nationale Identifikationsnummer: RO 11080242
Postanschrift: Strada Principala, Nr. 636
Ort: Remetea Mare
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307350
Land: Rumänien
E-Mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internet-Adresse: www.bbraun.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 145 522.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 44 776.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1081
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

POMPE INJECTOMAT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B.BRAUN MEDICAL
Nationale Identifikationsnummer: RO 11080242
Postanschrift: Strada Principala, Nr. 636
Ort: Remetea Mare
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307350
Land: Rumänien
E-Mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internet-Adresse: www.bbraun.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 145 522.00 RON
Niedrigstes Angebot: 145 522.00 RON / höchstes Angebot: 145 522.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1091
Los-Nr.: 37
Bezeichnung des Auftrags:

VENTILATOR DE TRANSPORT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DUTCHMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 2456853
Postanschrift: Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550052
Land: Rumänien
E-Mail: office@dutchmed.ro
Telefon: +40 269253078
Fax: +40 269253058
Internet-Adresse: www.dutchmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 408 402.00 RON
Niedrigstes Angebot: 394 800.00 RON / höchstes Angebot: 394 800.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1086
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

ASPIRATOR CHIRURGICAL

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BROKMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24109723
Postanschrift: Strada KOS KAROLY, Nr. 96
Ort: Sfantu Gheorghe
NUTS-Code: RO123 Covasna
Postleitzahl: 520055
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@brokmed.ro
Telefon: +40 367407843
Fax: +40 367407844
Internet-Adresse: www.brokmedshop.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 41 328.00 RON
Niedrigstes Angebot: 11 400.00 RON / höchstes Angebot: 11 400.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 1 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Activitatea de instalare si punere in funcțiune, instruirea personalului, service in garanție, cu titlu gratuit

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1094
Los-Nr.: 42
Bezeichnung des Auftrags:

STERILIZATOR CU ABUR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NICONSULTING TECHNICS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO18448164
Postanschrift: Strada Intrarea Gura Leului, Nr. 5
Ort: Rosu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077042
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@niconsulting.ro
Telefon: +40 314256911
Fax: +40 318149735
Internet-Adresse: www.niconsulting.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 622 689.00 RON
Niedrigstes Angebot: 539 430.00 RON / höchstes Angebot: 539 430.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1032
Los-Nr.: 33
Bezeichnung des Auftrags:

TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 5509529
Postanschrift: Strada Ionescu-Şiseşti Gheorghe, Nr. 265, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013824
Land: Rumänien
E-Mail: virginiadiaconu@romger.com
Telefon: +40 213156380
Fax: +40 213140082
Internet-Adresse: www.romger.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 386 552.00 RON
Niedrigstes Angebot: 1 386 000.00 RON / höchstes Angebot: 1 386 000.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1083
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

MONITOR FUNCTII VITALE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA
Nationale Identifikationsnummer: RO 12924986
Postanschrift: Strada Văcărescu Barbu, Nr. 301-311, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020276
Land: Rumänien
E-Mail: alexandra.munteanu@ge.com
Telefon: +40 372074559
Fax: +40 372074699
Internet-Adresse: www.ge.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 85 475.00 RON
Niedrigstes Angebot: 85 475.00 RON / höchstes Angebot: 85 475.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1102
Los-Nr.: 39
Bezeichnung des Auftrags:

MASINA DE DEVELOPAT FILME RADIOLOGICE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: INFOMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 6502839
Postanschrift: Strada Movilă Ion, Nr. 16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020475
Land: Rumänien
E-Mail: office@infomed-srl.ro
Telefon: +40 372222600
Fax: +40 372222698
Internet-Adresse: www.infomed-srl.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 52 500.00 RON
Niedrigstes Angebot: 49 500.00 RON / höchstes Angebot: 49 500.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1097
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT DE COLORARE A LAMELOR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 24205119
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: georgiana.marinescu@medist.ro
Telefon: +40 214103033
Fax: +40 214103038
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 318 906.00 RON
Niedrigstes Angebot: 309 222.00 RON / höchstes Angebot: 309 222.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1098
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT RADIOLOGIE MOBIL CU BRAT IN „C”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24205100
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Fax: +40 214107028
Internet-Adresse: www.medist-imaging.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 844 788.00 RON
Niedrigstes Angebot: 843 000.00 RON / höchstes Angebot: 843 000.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1089
Los-Nr.: 30
Bezeichnung des Auftrags:

MASA DE OPERATIE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO37190850
Postanschrift: Strada str.Dudesti-Pantelimon, Nr. 44
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 033094
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@kral-medical.ro
Telefon: +40 724303506
Internet-Adresse: http://www.kral-medical.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 707 097.00 RON
Niedrigstes Angebot: 685 884.00 RON / höchstes Angebot: 685 884.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1031
Los-Nr.: 38
Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENT DE SUPLEERE RENALA EXTRACORPOREALA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SMART MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 19096597
Postanschrift: Strada bd. Ferdiand I, Nr. 55, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: office@smartmedical.ro
Telefon: +40 314329946
Fax: +40 314329947
Internet-Adresse: www.smartmedical.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 277 308.00 RON
Niedrigstes Angebot: 277 308.00 RON / höchstes Angebot: 277 308.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1088
Los-Nr.: 29
Bezeichnung des Auftrags:

ELECTROCAUTER

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NICONSULTING TECHNICS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO18448164
Postanschrift: Strada Intrarea Gura Leului, Nr. 5
Ort: Rosu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077042
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@niconsulting.ro
Telefon: +40 314256911
Fax: +40 318149735
Internet-Adresse: www.niconsulting.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 258 735.00 RON
Niedrigstes Angebot: 163 890.00 RON / höchstes Angebot: 163 890.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1033
Los-Nr.: 25
Bezeichnung des Auftrags:

LINIE DE ATROSCOPIE CU ARTROPOMPA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDICAL ORTOVIT
Nationale Identifikationsnummer: RO 9625593
Postanschrift: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011098
Land: Rumänien
E-Mail: office@ortovit.eu
Telefon: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069
Fax: +40 212228072
Internet-Adresse: www.ortovit.eu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 882 351.00 RON
Niedrigstes Angebot: 789 600.00 RON / höchstes Angebot: 789 600.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 5 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Activitatea de montaj, punere in functiune, mentenanta si interventie pe perioada garantiei

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1087
Los-Nr.: 26
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DIGITAL MOBIL COLOR (cu trei traductori - compartiment ATI)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24205100
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Fax: +40 214107028
Internet-Adresse: www.medist-imaging.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 451 791.00 RON
Niedrigstes Angebot: 438 000.00 RON / höchstes Angebot: 438 000.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1082
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DOPPLER (CU TREI TRADUCTORI - COMPARTIMENT UROLOGIE)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. ELMED MEDICALS.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11017750
Postanschrift: Strada Dobrogeanu Gherea Constantin, Nr. 30
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540353
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@elmed.ro
Telefon: +40 265261721
Fax: +40 265262953
Internet-Adresse: www.elmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 572 268.00 RON
Niedrigstes Angebot: 572 268.00 RON / höchstes Angebot: 572 268.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1084
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

FRIGIDER MORTUAR (2 LOCURI)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TUNIC PROD S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 3573061
Postanschrift: Strada Aleea Mizil, Nr. 62
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030614
Land: Rumänien
E-Mail: gina.stan@tunic.ro
Telefon: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internet-Adresse: www.tunic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 204 453.00 RON
Niedrigstes Angebot: 191 331.00 RON / höchstes Angebot: 191 331.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1095
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT UNDE SCURTE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9731314
Postanschrift: Strada Vasilescu G. Mircea Mihail, cpt., Nr. 12-14, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040184
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@btl.ro
Telefon: +40 213265320
Fax: +40 213265320
Internet-Adresse: WWW.BTL.RO
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 89 967.00 RON
Niedrigstes Angebot: 89 700.00 RON / höchstes Angebot: 89 700.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1140
Los-Nr.: 30
Bezeichnung des Auftrags:

MASA DE OPERATIE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO37190850
Postanschrift: Strada str.Dudesti-Pantelimon, Nr. 44
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 033094
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@kral-medical.ro
Telefon: +40 724303506
Internet-Adresse: http://www.kral-medical.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 707 097.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 228 628.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1138
Los-Nr.: 27
Bezeichnung des Auftrags:

TARGA TRANSPORT PACIENT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LIAMED
Nationale Identifikationsnummer: RO 10188824
Postanschrift: Strada Griviţei, Nr. A8
Ort: Brasov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500182
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@liamed.ro
Telefon: +40 268327490
Fax: +40 268327490
Internet-Adresse: www.liamed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 100 504.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 568.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1143
Los-Nr.: 34
Bezeichnung des Auftrags:

PROIECTOR DE TESTE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 5509529
Postanschrift: Strada Ionescu-Şiseşti Gheorghe, Nr. 265, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013824
Land: Rumänien
E-Mail: virginiadiaconu@romger.com
Telefon: +40 213156380
Fax: +40 213140082
Internet-Adresse: www.romger.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 217.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 700.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1151
Los-Nr.: 41
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DOPPLER COLOR (cu un traductor)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24205100
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Fax: +40 214107028
Internet-Adresse: www.medist-imaging.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 393 276.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 216 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1058
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

SURSA DE LITOTRITIE ENDOSCOPICA PNEUMATICA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 217930
Postanschrift: Strada Căluşei, Nr. 69A
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021353
Land: Rumänien
E-Mail: bmanea@temco.ro
Telefon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internet-Adresse: https://www.temco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 297 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 99 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1059
Los-Nr.: 23
Bezeichnung des Auftrags:

KINETEC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9731314
Postanschrift: Strada Vasilescu G. Mircea Mihail, cpt., Nr. 12-14, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040184
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@btl.ro
Telefon: +40 213265320
Fax: +40 213265320
Internet-Adresse: www.btl.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 76 500.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 300.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1130
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

MONITOR FUNCTII VITALE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA
Nationale Identifikationsnummer: RO 12924986
Postanschrift: Strada Văcărescu Barbu, Nr. 301-311, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020276
Land: Rumänien
E-Mail: alexandra.munteanu@ge.com
Telefon: +40 372074559
Fax: +40 372074699
Internet-Adresse: www.ge.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 85 475.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 51 285.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1134
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

LAMPA SCIALITICA LED

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO37190850
Postanschrift: Strada str.Dudesti-Pantelimon, Nr. 44
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 033094
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@kral-medical.ro
Telefon: +40 724303506
Internet-Adresse: http://www.kral-medical.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 409 950.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 259 635.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1060
Los-Nr.: 33
Bezeichnung des Auftrags:

TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 5509529
Postanschrift: Strada Ionescu-Şiseşti Gheorghe, Nr. 265, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013824
Land: Rumänien
E-Mail: virginiadiaconu@romger.com
Telefon: +40 213156380
Fax: +40 213140082
Internet-Adresse: www.romger.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 386 552.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 462 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1146
Los-Nr.: 39
Bezeichnung des Auftrags:

MASINA DE DEVELOPAT FILME RADIOLOGICE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: INFOMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 6502839
Postanschrift: Strada Movilă Ion, Nr. 16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020475
Land: Rumänien
E-Mail: office@infomed-srl.ro
Telefon: +40 372222600
Fax: +40 372222698
Internet-Adresse: www.infomed-srl.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 52 500.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 500.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1132
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

HISTOPROCESOR AUTOMAT PENTRU PROBE HISTOPATOLOGICE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 24205119
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: georgiana.marinescu@medist.ro
Telefon: +40 214103033
Fax: +40 214103038
Internet-Adresse: www.medist-lifescience.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 262 689.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 86 582.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1062
Los-Nr.: 25
Bezeichnung des Auftrags:

LINIE DE ATROSCOPIE CU ARTROPOMPA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDICAL ORTOVIT
Nationale Identifikationsnummer: RO 9625593
Postanschrift: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011098
Land: Rumänien
E-Mail: office@ortovit.eu
Telefon: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069
Fax: +40 212228072
Internet-Adresse: www.ortovit.eu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 882 351.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 263 200.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1145
Los-Nr.: 37
Bezeichnung des Auftrags:

VENTILATOR DE TRANSPORT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DUTCHMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 2456853
Postanschrift: Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550052
Land: Rumänien
E-Mail: office@dutchmed.ro
Telefon: +40 269253078
Fax: +40 269253058
Internet-Adresse: www.dutchmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 408 402.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 131 600.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1141
Los-Nr.: 32
Bezeichnung des Auftrags:

BIOMETRU OPTIC CU SONDA DE ULTRASUNETE SI PAHIMETRIE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 5509529
Postanschrift: Strada Ionescu-Şiseşti Gheorghe, Nr. 265, Sector: 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013824
Land: Rumänien
E-Mail: virginiadiaconu@romger.com
Telefon: +40 213156380
Fax: +40 213140082
Internet-Adresse: www.romger.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 340 335.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 113 400.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1128
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

POMPE INJECTOMAT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B.BRAUN MEDICAL
Nationale Identifikationsnummer: RO 11080242
Postanschrift: Strada Principala, Nr. 636
Ort: Remetea Mare
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307350
Land: Rumänien
E-Mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internet-Adresse: www.bbraun.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 145 522.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 44 776.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1129
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DOPPLER (CU TREI TRADUCTORI - COMPARTIMENT UROLOGIE)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. ELMED MEDICALS.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11017750
Postanschrift: Strada Dobrogeanu Gherea Constantin, Nr. 30
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540353
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@elmed.ro
Telefon: +40 265261721
Fax: +40 265262953
Internet-Adresse: www.elmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 572 268.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 190 756.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1137
Los-Nr.: 26
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DIGITAL MOBIL COLOR (cu trei traductori - compartiment ATI)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24205100
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Fax: +40 214107028
Internet-Adresse: www.medist-imaging.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 451 791.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 292 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1127
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT UNDE SCURTE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9731314
Postanschrift: Strada Vasilescu G. Mircea Mihail, cpt., Nr. 12-14, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040184
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@btl.ro
Telefon: +40 213265320
Fax: +40 213265320
Internet-Adresse: www.btl.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 89 967.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 900.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1139
Los-Nr.: 29
Bezeichnung des Auftrags:

ELECTROCAUTER

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NICONSULTING TECHNICS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO18448164
Postanschrift: Strada Intrarea Gura Leului, Nr. 5
Ort: Rosu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077042
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@niconsulting.ro
Telefon: +40 314256911
Fax: +40 318149735
Internet-Adresse: www.niconsulting.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 258 735.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 54 630.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1056
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM VIDEO LAPAROSCOPIE FULL HD

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA
Nationale Identifikationsnummer: RO 22505268
Postanschrift: Strada Colorian Anton, prof. dr., Nr. 74, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041393
Land: Rumänien
E-Mail: cristian.turcu@karlstorz.com
Telefon: +40 314250800
Fax: +40 314250801
Internet-Adresse: www.karlstorz.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 668 067.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 222 689.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1061
Los-Nr.: 38
Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENT DE SUPLEERE RENALA EXTRACORPOREALA

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SMART MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 19096597
Postanschrift: Strada bd. Ferdiand I, Nr. 55, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: office@smartmedical.ro
Telefon: +40 314329946
Fax: +40 314329947
Internet-Adresse: www.smartmedical.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 277 308.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 92 436.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1057
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENTE PENTRU UROLOGIE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 217930
Postanschrift: Strada Căluşei, Nr. 69A
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021353
Land: Rumänien
E-Mail: bmanea@temco.ro
Telefon: +4 0212524650
Fax: +4 0212524667
Internet-Adresse: https://www.temco.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 460 680.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 153 560.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1144
Los-Nr.: 36
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT ANESTEZIE DE INALTA PERFORMANTA CU MONITOR FUNCTII VITALE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DUTCHMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 2456853
Postanschrift: Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550052
Land: Rumänien
E-Mail: office@dutchmed.ro
Telefon: +40 269253078
Fax: +40 269253058
Internet-Adresse: www.dutchmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 756 300.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 240 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1133
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT DE COLORARE A LAMELOR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 24205119
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: georgiana.marinescu@medist.ro
Telefon: +40 214103033
Fax: +40 214103038
Internet-Adresse: www.medist-lifescience.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 318 906.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 103 074.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1150
Los-Nr.: 40
Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM DIGITAL DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE A IMAGINII RADIOLOGICE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 26308935
Postanschrift: Strada FLORILOR, Nr. 40
Ort: Voluntari
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Land: Rumänien
E-Mail: mediq@mediq.com.ro
Telefon: +40 213232499
Fax: +40 213232499
Internet-Adresse: www.mediq.com.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 994 957.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 600 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1136
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

ASPIRATOR CHIRURGICAL

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BROKMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24109723
Postanschrift: Strada KOS KAROLY, Nr. 96
Ort: Sfantu Gheorghe
NUTS-Code: RO123 Covasna
Postleitzahl: 520055
Land: Rumänien
E-Mail: vanzari@brokmed.ro
Telefon: +40 367407843
Fax: +40 367407844
Internet-Adresse: www.brokmedshop.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 41 328.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 600.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1135
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT RADIOLOGIE MOBIL CU BRAT IN „C”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24205100
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Fax: +40 214107028
Internet-Adresse: www.medist-imaging.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 844 788.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 281 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1090
Los-Nr.: 36
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT ANESTEZIE DE INALTA PERFORMANTA CU MONITOR FUNCTII VITALE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DUTCHMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 2456853
Postanschrift: Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550052
Land: Rumänien
E-Mail: office@dutchmed.ro
Telefon: +40 269253078
Fax: +40 269253058
Internet-Adresse: www.dutchmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 756 300.00 RON
Niedrigstes Angebot: 720 000.00 RON / höchstes Angebot: 720 000.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1099
Los-Nr.: 27
Bezeichnung des Auftrags:

TARGA TRANSPORT PACIENT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LIAMED
Nationale Identifikationsnummer: RO 10188824
Postanschrift: Strada Griviţei, Nr. A8
Ort: Brasov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500182
Land: Rumänien
E-Mail: licitatie@liamed.ro
Telefon: +40 268327490
Fax: +40 268327490
Internet-Adresse: www.liamed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 100 504.00 RON
Niedrigstes Angebot: 43 568.00 RON / höchstes Angebot: 43 568.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1037
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM VIDEO LAPAROSCOPIE FULL HD

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA
Nationale Identifikationsnummer: RO 22505268
Postanschrift: Strada Colorian Anton, prof. dr., Nr. 74, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041393
Land: Rumänien
E-Mail: cristian.turcu@karlstorz.com
Telefon: +40 314250800
Fax: +40 314250801
Internet-Adresse: www.karlstorz.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 668 067.00 RON
Niedrigstes Angebot: 668 067.00 RON / höchstes Angebot: 668 067.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1050
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

FRIGIDER MORTUAR (2 LOCURI)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TUNIC PROD S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 3573061
Postanschrift: Strada Aleea Mizil, Nr. 62
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030614
Land: Rumänien
E-Mail: gina.stan@tunic.ro
Telefon: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internet-Adresse: www.tunic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 204 453.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 191 331.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1044
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

LAMPA SCIALITICA LED

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO37190850
Postanschrift: Strada str.Dudesti-Pantelimon, Nr. 44
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 033094
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@kral-medical.ro
Telefon: +40 724303506
Internet-Adresse: http://www.kral-medical.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 129 817.50 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 129 817.50 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1048
Los-Nr.: 36
Bezeichnung des Auftrags:

APARAT ANESTEZIE DE INALTA PERFORMANTA CU MONITOR FUNCTII VITALE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DUTCHMED S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 2456853
Postanschrift: Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550052
Land: Rumänien
E-Mail: office@dutchmed.ro
Telefon: +40 269253078
Fax: +40 269253058
Internet-Adresse: www.dutchmed.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 240 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 240 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1240
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

MONITOR FUNCTII VITALE

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA
Nationale Identifikationsnummer: RO 12924986
Postanschrift: Strada Văcărescu Barbu, Nr. 301-311, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020276
Land: Rumänien
E-Mail: alexandra.munteanu@ge.com
Telefon: +40 372074559
Fax: +40 372074699
Internet-Adresse: www.ge.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 17 095.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 095.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 901
Los-Nr.: 41
Bezeichnung des Auftrags:

ECOGRAF DOPPLER COLOR (cu un traductor)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 24205100
Postanschrift: Strada Urdăreanu Ion, Nr. 34, Sector: 5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050688
Land: Rumänien
E-Mail: imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Fax: +40 214107028
Internet-Adresse: www.medist-imaging.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 108 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 108 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1042
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM VIDEO LAPAROSCOPIE FULL HD

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA
Nationale Identifikationsnummer: RO 22505268
Postanschrift: Strada Colorian Anton, prof. dr., Nr. 74, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041393
Land: Rumänien
E-Mail: cristian.turcu@karlstorz.com
Telefon: +40 314250800
Fax: +40 314250801
Internet-Adresse: www.karlstorz.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 222 689.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 222 689.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic al SMU Moinești
Postanschrift: Str. Zorilor nr. 1
Ort: Moinești
Postleitzahl: 605400
Land: Rumänien
E-Mail: spitalmoinesti@bacau.astral.ro
Telefon: +40 234362520
Fax: +40 234362520
Internet-Adresse: www.spitalmoinesti.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020