Lieferungen - 489019-2020

16/10/2020    S202

Česko-Olomouc: Stolní počítač

2020/S 202-489019

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
Národní identifikační číslo: 61989592
Poštovní adresa: Křížkovského 511/8
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 771 47
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková
E-mail: petra.vopalkova@upol.cz
Tel.: +420 585631118
Fax: +420 585631012
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.upol.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém počítačových sestav, monitorů a notebooků pro Univerzitu Palackého v Olomouci, 2014-2022

II.1.2)Hlavní kód CPV
30213300 Stolní počítač
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských počítačů, monitorů a notebooků dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci DNS. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí Zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS Zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 4 807 700.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
30213000 Osobní počítače
30231000 Počítačové monitory a konzoly
30237000 Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30213200 Tablety (PC)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Olomouc

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských počítačů, monitorů a notebooků dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci DNS. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí Zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS Zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2014/S 081-141128
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 14
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 14/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
15/07/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: C System CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 27675645
Poštovní adresa: Otakara Ševčíka 840/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 636 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 080 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 882 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 15
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 15/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/07/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: C System CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 27675645
Poštovní adresa: Otakara Ševčíka 840/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 636 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 375 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 285 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 16
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 16/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
13/07/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Merit Group, a.s.
Národní identifikační číslo: 64609995
Poštovní adresa: Březinova 136/7
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 772 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 205 100.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 172 500.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 17
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 17/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
15/07/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 66 800.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 62 100.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 18
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 18/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
12/08/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 736 800.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 483 600.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 19
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 19/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
28/07/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Unis Computers, a.s.
Národní identifikační číslo: 63476223
Poštovní adresa: Jundrovská 618/31
Obec: Brno - Komín
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 624 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 66 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 59 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 20/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
12/08/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 301 700.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 289 800.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 21
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 21/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/08/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 146 500.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 146 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 22
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 22/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
17/08/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 146 800.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 146 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 23
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 23/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/08/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 582 100.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 570 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 24
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 24/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
04/09/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 664 100.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 615 200.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 25
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 25/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
10/09/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Merit Group, a.s.
Národní identifikační číslo: 64609995
Poštovní adresa: Březinova 136/7
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 772 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 896 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 879 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 26
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 26/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
10/09/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Merit Group, a.s.
Národní identifikační číslo: 64609995
Poštovní adresa: Březinova 136/7
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 772 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 192 500.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 187 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 28
Název:

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 - 28/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
04/09/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Autocont, a.s.
Národní identifikační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 702 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 32 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 30 500.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/10/2020