Lieferungen - 489143-2020

16/10/2020    S202

Rumänien-Vaslui: Desinfektionsmittel

2020/S 202-489143

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 197-474309)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul Școlar Județean Vaslui
Nationale Identifikationsnummer: 4226435
Postanschrift: Str. Donici nr. 2
Ort: Vaslui
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 730122
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriela Plăcintă
E-Mail: inspectorat.scolar.vs@gmail.com
Telefon: +40 235311928
Fax: +40 235311715
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://isj.vs.edu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare măști și dezinfectanți

Referenznummer der Bekanntmachung: 4226435/2020/03
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24455000 Desinfektionsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului de achiziție constă în achiziționarea a:

— lot 1: 755 000,00 bucăți – măști chirurgicale cu trei pliuri tip II (cod CPV: 18143000-3 echipamente de protecție);

— lot 2: 14 437,00 litri – dezinfectanți mâini (cod CPV: 33741300-9 dezinfectant pentru mâini);

— lot 3: 15 322,00 litri – dezinfectanți suprafețe (cod CPV:24455000-8 dezinfectanți).

În conformitate cu art. 160 din Legea 98/2016, operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări în legătură cu prezenta documentație de atribuire, prin intermediul SICAP, cu minimum noua zile anterior termenului-limită de depunere a ofertelor, prin accesarea secțiunii „Solicitări de clarificare/Întrebări”. La introducerea titlului și conținutului întrebării, nu se va indica/prezenta identitatea operatorului economic.

În conformitate cu art. 161 din Legea 98/2016, în măsura în care solicitările de clarificări sau de informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, autoritatea contractantă va publica răspunsurile, însoțite de întrebările aferente și/sau informațiile suplimentare, în SICAP, atașate anunțului de participare în secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii”, cu sase zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea ofertanților care au solicitat clarificările sau informațiile suplimentare respective.

Autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Conform art. 66 alin. (1) din HG 395/2016, în situația în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

În cazul în care documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau în cazul în care există neclarități, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților clarificări, precizări, completări ale documentelor. Acestea vor fi adresate prin intermediul SICAP, în secțiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări”. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine modificarea cerințelor și elementelor esențiale stabilite în documentația de atribuire.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 197-474309

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Los-Nr.: 1, 2, 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 23/10/2020
muss es heißen:
Tag: 26/10/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Los-Nr.: 1, 2, 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 23/10/2020
muss es heißen:
Tag: 26/10/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Los-Nr.: 1, 2, 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 23/02/2021
muss es heißen:
Tag: 26/02/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: