Lieferungen - 489275-2020

16/10/2020    S202

Rumänien-Bukarest: Medizinische Gase

2020/S 202-489275

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 161-391317)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”
Nationale Identifikationsnummer: 4183164
Postanschrift: Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 20
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041451
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Constantin Troneci
E-Mail: aprovizionare@mscurie.ro
Telefon: +40 214604260
Fax: +40 214610325
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mscurie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare gaze medicale și a serviciilor conexe aferente

Referenznummer der Bekanntmachung: 123
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24111500 Medizinische Gase
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Incheierea unui contract de furnizare de gaze medicinale si a serviciilor conexe aferente este de stricta necesitate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale de catre autoritatea contractanta, astfel incat sa poata oferi un act medical de calitate superioara.

In baza referatelor de necesitate emise de catre compartimentele medicale si avand in vedere ca actualul acord cadru se apropie de final, conducerea unitatii noastre a aprobat alocarea sumelor necesare achizitionarii de achizitia de gaze medicinale si a serviciilor conexe aferente.

Autoritatea contractanta dispune de personal specializat pentru derularea tuturor etapelor procesului de achizitie (planificarea, organizarea si etapa post-atribuire), capacitatea profesionala existenta la nivelul autoritatii contractante pentru derularea procedurii de atribuire asigura atingerea beneficiilor anticipate, in special in ceea ce priveste elaborarea documentatiei de atribuire si a documentelor suport, in vederea respectarii prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 161-391317

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Anstatt:

1. Autorizatie de punere pe piata de la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, conform art. 700 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, cu Titlul VII „Medicamentul” pentru oxigen medicinal lichefiat, oxigen medicinal gazos, protoxid de azot medicinal.

muss es heißen:

1. Autorizatie de punere pe piata de la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, conform art. 700 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, cu Titlul VII „Medicamentul” pentru oxigen medicinal lichefiat, oxigen medicinal gazos, protoxid de azot medicinal. Ambalajul sa se regaseasca in APP si sa existe aprobare de pret in CANAMED pentru fiecare tip de ambalaj solicitat.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Restul cerintelor existente in cadrul sectiunii III.1.1) raman nemodificate.