Lieferungen - 489330-2020

16/10/2020    S202

Slovenija-Novo mesto: Motorna vozila

2020/S 202-489330

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 190-458195)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje
Nacionalna identifikacijska številka: 5073120000
Poštni naslov: Podbevškova ulica 12
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Eva Filej Rudman
E-naslov: eva.filejrudman@komunala-nm.si
Telefon: +386 73932466
Telefaks: +386 73932500
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.komunala-nm.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nabava vozil z nizkimi emisijami

II.1.2)Glavna koda CPV
34100000 Motorna vozila
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Nabava vozil z nizkimi emisijami, 5 sklopov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/10/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 190-458195

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Naročnik je izbrisal 2. odstavek v tč. 9.1.5. navodil.

V navodilih je v opisu sklopa 5 dopolnil naslednje:

— v točki nosilnost je dodal 4. alinejo,

— v točki iztisna plošča je dodal 5. alinejo,

— v točki sistem stiskanja je dodal 4 alinejo.

V obrazcih je v obrazcu Pogodba (obr. št. 10) izbrisal 5. odstavek 3. člena.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Naročnik je izbrisal 2. odstavek v tč. 9.1.5. navodil.

V navodilih je v opisu sklopa 5 dopolnil naslednje:

— v točki nosilnost je dodal 4. alinejo,

— v točki iztisna plošča je dodal 5. alinejo,

— v točki sistem stiskanja je dodal 4 alinejo.

V obrazcih je v obrazcu Pogodba (obr. št. 10) izbrisal 5. odstavek 3. člena.